Курсова робота «Аудит доходів від звичайної діяльності», 2013 рік

З предмету Контроль, аудит, ревізія · додано 09.12.2013 21:27 · від AnKor · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні та методичні основи аудиту доходів звичайної діяльності. 1.1. Економічна сутність та характеристика доходів від звичайної діяльності підприємства. 1.2. Огляд нормативно – правової бази та літературних джерел аудиту доходів від звичайної діяльності. 1.3. Методичні основи аудиту доходів від звичайної діяльності. РОЗДІЛ 2. Аудит доходів від звичайної діяльності ТОВ « СтройКА». 2.1. Економічна характеристика фінансово - господарської діяльності ТОВ «СтройКА» 2.2. Організація і планування аудиту доходів від звичайної діяльності на ТОВ « СтройКА» 2.3. Методика аудиту доходів від звичайної діяльності ТОВ «СтройКА». Розділ 3. Узагальнення та удосконалення аудиту доходів від звичайної діяльності. (на базі ТОВ «СтройКА») 3.1. Узагальнення аудиту доходів від звичайної діяльності. 3.2. Удосконалення аудиту доходів від звичайної діяльності. Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

ВИСНОВКИ
Прикладом звичайної діяльності є виробництво та реалізація продукції, розрахунки з постачальниками та замовниками, працівниками, податковими органами, банківськими установами тощо.
До звичайної діяльності підприємства належать також курсові різниці, списання знецінених запасів, переоцінка короткотермінових інвестицій, економічні санкції за господарськими договорами, за порушення податкового законодавства, тобто операції, які супроводжують звичайну діяльність підприємства.
Ефективне управління доходами звичайної діяльності є дуже важливим та актуальним для будь-якого підприємства, воно включає в себе дослідження таких питань як:
- дослідження факторів впливу на дохід;
- елементи формування доходу,
- пошук резервів ефективності доходу,
- планування доходу на наступні періоди,
Для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, а також від надзвичайних подій призначені рахунки класу 7 "Доходи і результати діяльності".
Рахунки даного класу є тимчасовими та використовуються для накопичення даних про доходи за звітний період. У кінці звітного періоду сальдо цих рахунків переноситься на рахунок 79 "Фінансові результати".
Різні види доходу від реалізації мають відповідні критерії визнання. У цілому виникнення доходів збігається з моментом, коли надійшли активи або зменшилися зобов'язання. Особливості визнання різних видів доходу від реалізації у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності зумовлено вимогами П (С) БО 15 "Дохід". Для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної, фінансової, надзвичайної діяльності підприємства (за кредитом рахунків 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76) та фінансові результати підприємства від звичайної діяльності й надзвичайних подій (за кредитом рахунку 79) призначено Журнал 6. У розділі II Журналу 6 накопичуються аналітичні дані про окремі складові доходів підприємства.
Інформація, що наведена в Журналі 6, використовується для складання Звіту про фінансові результати, тому цей обліковий регістр є своєрідним інформаційним носієм, правильне розуміння якого дозволяє приймати ефективні управлінські рішення.
Для вивчення і дослідження теми курсової роботи обране товариство з обмеженою відповідальністю «СтройКа», яке знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Червоногвардійський, 82. Підприємство займається реалізацією будівельних матеріалів, ремонтами та будівництвом. Обране підприємство є суб'єктом малого підприємництва, та застосовує спрощену систему обліку та звітності.
Ведення бухгалтерського обліку ТОВ «СтройКа» здійснює за допомогою програми «1С:Предприятие 7.7»
Для розв'язання завдань оптимізації обліку з урахуванням технологічних особливостей підприємства, керівництво встановлює загальні правила документообігу і затверджує його графік.
Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в реєстрах синтетичного та аналітичного обліку методом подвійного запису.
Аудит як форма незалежного контролю та функція захисту інтересів власників, відіграє все помітнішу роль у сфері національної економіки, набуває деталі вагомішого статусу в суспільно-політичному житті країни. Здійснення аудиту спирається на практично апробовану нормативно-правову базу, основою якої є Закон України „Про аудиторську діяльність”.
Згідно Міжнародного стандарту аудиту 700 „Аудиторський висновок про фінансову звітність”, аудитор повинен оцінити висновки, зроблені на основі отриманих аудиторських доказів, як підставу для висловлення думки про фінансові звіти.
Якщо обґрунтовано доведено стабільність діяльності підприємства на найближче майбутнє, аудитор не змінює змісту аудиторського висновку.
У ТОВ «СтройКа» у 2012 року було проведено аудит доходів від звичайної діяльності. За результатами перевірки було складено аудиторський висновок. В рекомендаційній частині аудиторського висновку аудитором було запропоновано організації внутрішнього аудиту на підприємстві. Для цього було запропоновано створити ревізійну (аудиторську) комісію, на чолі з головним бухгалтером, що здійснював би аудит на вимогу керівника та за необхідністю.

Коментар модератора

48 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?