Курсова робота «Економічна система»

З предмету Політична економіка · додано 08.12.2013 23:49 · від Сергій · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Економічна система, як категорія політичної економіки 1.1. Сутність економічної системи суспільства і її структура 1.2. Т ипи економічної системи та її моделі 1.3. Відносини власності як основа функціонування економічної системи Розділ 2. Механізм господарювання як система організаційно-економічних форм господарювання 2.1. Сутність і зміст поняття «господарський механізм», його структура 2.2. Форми господарювання 2.2.1. Підприємницькі форми господарювання 2.2.2. Організаційно-правові форми підприємств Висновки Список використаних джерел

Висновок

Отже, економічна система – це сфера функціонування продуктивних сил і економічних відносин, взаємодія яких характеризує сукупність організаційних форм та видів господарської діяльності.
В сучасних економічних умовах структурні елементи системи характеризуються динамізмом, мінливістю, суперечністю розвитку. Цим визначається необхідність структурної диференціації складових ланок економічної системи суспільства, без якої неможливо пізнати об’єктивні закони та принципи її функціонування.
Економічна система характеризується різними сферами функціонування, рівнями господарювання її суб’єктів. Сучасна економічна система є не сукупністю індивідуальних господарств одного рівня, а складною субординованою системою трьох рівнів, що взаємодіють. Розвиненість, взаємодія та взаємодоповнення економічних рівнів є запорукою стійкості, динамічності та ефективної результативності системи. Здатність комплексно, адекватно і своєчасно реагувати на зміни навколишнього середовища свідчить про мобільність економічної системи.
Економічна система має три основні підсистеми: економічну структуру продуктивних сил суспільства, систему економічних відносин і механізм господарювання.
Відносини власності є соціально-економічною основою функціонування економічної системи. Власність, як комплекс відносин, багатомірне та багатовимірне явище, і соціально-економічний процес, характеризується полі функціональністю і полі результативністю. Структурна складність відносин власності виявляється у багатоаспектності процесу її історичного розвитку.
На сьогоднішньому етапі основними рисами структури власності в країнах с розвиненою економікою є, по-перше, домінуючі позиції корпоративної форми власності; по-друге, все ширше залучення до акціонування працівників підприємств; по-третє, розвиток індивідуально-трудової форми власності; по-четверте, зміни у державній формі власності. Отже, власність – це ті відносини, з яких виростає вся економічна, соціальна і політична структура суспільства.
Ефективність функціонування сучасних економічних систем як на мікро-, так і на макрорівні цілком і повністю залежить від господарського механізму суспільства та узгодженості його інститутів із ринковим механізмом.
Господарський механізм — це система основних форм господарювання, методів і важелів використання законів, розв’язання суперечностей суспільного способу виробництва, реалізації власності, а також всебічного розвитку людини, формування її потреб, створення системи стимулів і узгодження економічних інтересів основних класів, соціальних груп.
Форми господарювання характеризуються певним типом організаційно-економічних відносин, які найкращим чином забезпечують реалізацію економічних інтересів суб'єкта власності. Відповідно цьому існують приватна та колективна (акціонерна та корпоративна) форми власності.
В основі вибору форми господарювання лежить принцип оптимального узгодження економічних інтересів власників капіталу. Організаційно-правова форма господарювання передбачає класифікацію підприємств залежно від форм власності і способів розмежування у підприємствах окремих форм власності та управління майном.
Залежно від форм власності в Україні можуть діяти: приватна, колективна і державна (комунальна).
Для практики господарювання в ринкових умовах, кваліфікованого управління підприємствами виключно важливим є їх чітка і повна класифікація за певними ознаками. Достатньо повна класифікація підприємств має бути забезпечена за умови використання таких ознак: мета і характер діяльності; форма власності майна; належність капіталу; правовий статус і форма господарювання; галузево-функціональний вид діяльності; технологічна і територіальна цілісність; розмір за чисельністю працівників.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?