Курсова робота «Проблеми стратегії піднесення конкурентоспроможності підприємств», 2013 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 04.12.2013 00:58 · від Олена · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

І. Теоретична частина.3 Вступ.4 Розділ і. Теоретико – методологічні основи оцінки конкурентоспроможності підприємств.6 1.1. Поняття та роль конкуренції в ринковій економіці.6 1.2. Конкурентоспроможність підприємства, як об`єкт оцінювання, прогнозування, управління.9 1.3. Чинники формування конкурентоспроможності підприємства.12 Розділ іі. Модель управління конкурентоспроможністю підприємства.16 2.1. Управління конкурентоспроможністю підприємства.16 2.2. Критерії та показники конкурентоспроможності підприємства.19 Розділ ііі. Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств.22 3.1. Проблеми управління стратегічним потенціалом конкурентоспроможності українських підприємств.22 3.2. Проблемні питання підвищення конкурентоспроможності підприємств та шляхи їх вирішення.24 Висновки.27 Іі. Розрахункова частина.31 Список використаної літератури.40 Додаток.41

Висновок

Важливим атрибутом ринкової економіки є конкуренція. Сам ринок, механізм його дії не може нормально існувати без розвинутих форм конкуренції. Підтримка високої конкурентоспроможності означає, що всі ресурси підприємства використовуються настільки продуктивно, що воно опиняється більш прибутковим, чим його головні конкуренти.
Конкурентоспроможність є одним з ключових понять ринкової економіки, оскільки в ньому відображаються економічні, науково-технічні, виробничі, організаційні, управлінські, маркетингові й інші можливості окремого підприємства, так і економіки країни в цілому.
Проблема конкурентоспроможності має в сучасному світі універсальний характер. Від того, наскільки успішно вона вирішується, залежить рівень економічного та соціального життя в будь-якій країні.
Однією з головних причин низької конкурентоспроможності українських товарів та наданих послуг є нездатність вітчизняних підприємств боротися за розширення своєї частки на внутрішньому і зовнішньому ринках, просувати свої товари та формувати свого споживача, поставивши його інтереси у центрі виробничої та комерційної діяльності. Основними методами оцінки в практиці управління конкурентоспроможністю є:
• вивчення конкурентоспроможності з позицій порівняльних переваг;
• оцінка за теорією рівноваги організації і галузі;
• структурний, за ринковими позиціями організації;
• функціональний;
• оцінка за якістю продукції;
• оцінка за шкалою привабливості
• оцінка через атрибути (благо), тобто сукупності факторів, які можуть задовольнити певну проблему;
• метод інтегральної оцінки.
Досягнення високого рівня конкурентоспроможності є стратегічною метою діяльності підприємства в умовах ринку, для досягнення якої необхідна консолідація всіх підрозділів і ланок його системи управління. Під управлінням конкурентоспроможністю підприємства розуміють аспекти виконання загальних функцій управління, які визначають стратегію і політику у сфері створення й реалізації конкурентоспроможних товарів, цілі й відповідальність у цій сфері діяльності суб'єкта господарювання, що реалізуються за допомогою таких засобів, як планування конкурентоспроможності, оперативне управління нею, її забезпечення й підвищення в рамках системи конкурентоспроможності.
В ринковій економіці підприємства орієнтуються на задоволення потреб ринку, на вимоги споживачів та виробництво тільки тієї продукції, що користується попитом і може принести необхідний для подальшого розвитку прибуток. Критеріями конкурентоспроможності є:
1. Ефективність виробничої діяльності підприємства.
2. Фінансовий стан підприємства.
3. Ефективність організації збуту та просування товарів.
4. Конкурентоспроможність товару.
Входження промислових підприємств України в систему світової конкуренції висуває на порядок денний проблему організації стратегічного управління потенціалом як одну з найбільш важливих проблем удосконалення загальних механізмів управління підприємством та підвищення рівня конкурентоспроможності.
Для формування системи стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємствам насамперед потрібно поставити такі завдання, які дають змогу виявити головні характеристики його конкурентоспроможності:
• елементарне виживання або здатність оплачувати свої рахунки, тобто забезпечення платоспроможності;
• досягнення прибутковості діяльності підприємства;
• адаптивність системи управління;
• забезпечення фінансової та управлінської прозорості;
Проблемні питаннями підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств:
- проблема реструктуризації підприємства;
- недооцінка якості продукції;
- інертне ставлення до запровадження інновацій;
- нездатність вітчизняних підприємств боротися за розширення своєї частки на внутрішньому і зовнішньому ринках;
Для того, щоб успішно діяти в умовах ринкової економіки, підприємство повинно оперативно формувати раціональні варіанти відповідей на всі зміни, які щоденно, виникають у процесі його ділової активності.
Шляхами підвищення конкурентоспроможності українських підприємств на сучасному етапі є :
- створення іміджу підприємства «справедливих» цін за рахунок відповідності ціни і якості;
- розширення асортименту продукції;
- стимулювання продажів за рахунок проведення різноманітних акцій;
- виконання основних вимог збутової логістики;
- поліпшення кадрового потенціалу та управлінської структури;
-вдосконалення проектування, використання найсучасніших техніки і технології;
- фінансування інноваційної діяльності;
- створення сприятливого інвестиційного клімату;
- досконале вивчення потреб ринку;
- наявність конкурентоспроможних вітчизняних постачальників;
- збільшення обсягу експорту продукції вітчизняних товаровиробників;
- захист державою інтересів національних товаровиробників, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
Для динаміки розвитку України в умовах глобалізаційних процесів, конкурентоспроможність підприємств має велике значення. Лише дія у комплексі може вивести українську продукцію на високий рівень конкурентоздатності. Українські підприємства мають потенціал та можливість до підвищення ролі конкурентоспроможності їхньої продукції, а тим самим і до займання провідних і домінуючих позицій на українському ринку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?