Дипломна робота «Стратегія сталого розвитку Гощанського району», 2011 рік

З предмету Екологія · додано 03.12.2013 19:04 · від Маріам · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.4 РОЗДІЛ 1. Огляд літературних джерел.6 РОЗДІЛ 2. Об’єкти, умови, методи та методики досліджень.17 2.1. Географічне положення.17 2.2. Кліматичні умови.18 2.3. Рельєф.19 2.4. Територіально – адміністративний поділ.20 2.5. Мінерально – сировинний потенціал.23 2.6. Оцінка та використання земельних ресурсів.25 2.7. Характеристика лісових ресурсів та природно – заповідного фонду.26 2.8. Характеристика використання водних ресурсів.28 2.9. Методи та методики досліджень.32 РОЗДІЛ 3. Природно – ресурсні та соціальні передумови соціо-економіко-екологічного розвитку Гощанського району.38 3.1. Оцінка мінерально – сировинних ресурсів.38 3.2. Аналіз показників економічного розвитку району.39 3.3. Аналіз показників соціо-екологічного розвитку району.45 РОЗДІЛ 4. Аналіз показників соціо-економіко-екологічного розвитку Гощанського району.51 4.1. Аналіз показників соціального розвитку району.51 4.2. Аналіз показників економічного розвитку району.52 4.3. Аналіз показників екологічного розвитку району.53 4.4. Встановлення індексу соціо-економіко-екологічного розвитку територій районів.56. РОЗДІЛ 5. Обгрунтування методики оцінки стану та розвитку агросфери сільських населених пунктів.58 5.1. Оцінка соціального розвитку СНП.60 5.1.1. Оцінка захищеності життєвого рівня населення.63 5.1.2. Оцінка демографічної ситуації.65 5.1.3. Оцінка стану інфраструктури.69 5.1.4. Оцінка забезпеченості людськими та інтелектуальними ресурсами.72 5.1.5. Розрахунок інтегрованого показника соціального розвитку СНП.74 5.2. Оцінка економічного розвитку СНП.76 5.2.1. Оцінка сільськогосподарського комплексу.78 5.2.2. Оцінка житлового і транспортного забезпечення. 82 5.2.3. Оцінка безробіття.84 5.2.4. Розрахунок інтегрованого показника економічного розвитку СНП.85 5.3. Оцінка екологічного розвитку СНП.87 5.3.1. Оцінка якісного стану ґрунтового покриву.88 5.3.1. 1. Оцінка екологічної стійкості ґрунтового покриву.91 5.3.1. 2. Оцінка рівня родючості ґрунтового покриву.92 5.3.1. 3. Оцінка санітарно-гігієнічного стану грунтвого покриву.94 5.3.2. Розрахунок інтегрованого показника екологічного розвитку СНП.95 РОЗДІЛ 6. Встановлення пріоритетів розвитку агросфери СНП та району.98 6.1. Розрахунок індексу СЕЕ розвитку територій СНП.98 6.2. Встановлення пріоритетних проблем СНП та району.101 6.3. Розробка стратегічного плану для досягнення сталого розвитку СНП та району.103 Висновки.118 Список використаних джерел.120 Додаток А.124 Додаток Б.125 Додаток В.126 Додаток Г.127 Додаток Д.128 Додаток Е.129

Висновок

Метою даної дипломної роботи є аналіз та оцінка соціального, економічного та екологічного стану території Гощанського району рівненської області та території сільських населених пунктів, дослідження тенденції розвитку Гощанського району та виявлення його пріоритетних проблем, розроблення стратегічних напрямків дій для досягнення збалансованого сталого розвитку.
Гощанський район розташований у південно-східній частині Рівненської області. Районний центр – селище міського типу Гоща. Населення 38861 особа. Рад 24, в тому числі одна селищна та 23 сільських. Основна водойма річка Горинь. Територія району розміщена в межах Західного Лісостепу з помірно-континентальним кліматом.
Ґрунтовий покрив Гощанського району різноманітний і представлений темно-сірими, чорноземами опідзоленими, дерново-підзолистими, лучними та мулувато-болотними ґрунтами.
Провідні промислові підприємства району : ВАТ «Гощанський завод продтоварів» (виробляє консерви томатні, консерви фруктово-плодоовочеві, кондитерські вироби, макаронні вироби, безалкогольні напої, мінеральні води, майонез, оцет столовий, повидло яблучне), МПП «МВА» (будівництво автострад, вулиць, доріг), ВАТ Гощанський м’ясокомбінат ( виробляє м’ясні та ковбасні вироби), Українсько-чеське СП ТОВ «PST Україна» (проектно-будівна служба), ЗАТ № 5 «Рівнеагроспецмонтаж». Також в районі працюють : ТОВ «Пустомитівський сирзавод», ЗАТ «Транс-Кор», Тов. ім. Воловікова, мале ПП «Знахар», Бугринське ВАТ «Агротехсервіс», ПП «Універсалагро», корпорація «ОВАС-Захід» тощо.
У дипломній роботі був проведений аналіз та оцінка базових показників соціального, економічного та екологічного стану Гощанського району, після чого базові показники були приведені до нормованого стану від 0 до 1. також були розраховані агреговані показники соціального, економічного та екологічного стану Гощанського району. Після чого ми розраховували індекс соціо-економіко-екологічного розвитку території.
Показник індексу соціо-економіко-екологічного розвитку Гощанського району з 2003 до 2006 роки був загрозливим, це може бути зумовлене тим, що інтегрований економічний показник у 2003 – 2004 роках знаходився у критичному стані. З 2007 до 2010 року показник індексу соціо-економіко-екологічного розвитку району покращився до задовільного стану.
Аналогічно до проведених розрахунків по Гощанському районі нами були проведені розрахунки по сільських населених радах.
Отже, після проведення розрахунку індексу соціо-економіко-екологічного розвитку територій сільських населених пунктів можна зробити висновок, що Бабинська (0,44), Горбаківська (0,41), Бугринська (0,43), Красносільська (0,40), Симонівська (0,44) та Тучинська (0,40) сільські ради відносимо до задовільного стану.
Бочаницька (0,31), Воскодавська (0,37), Дроздівська (0,37), Дулібська (0,29), Жаврівська (0,39), Криничківська (0,33), Курозванівська (0,39), Липківська (0,36), Майківська (0,30), Малинівська (0,31), Малятинська (0,32), Посягвівська (0,33), Рясниківська (0,35), Садівська (0,32), Русивельська (0,37), Синівська (0,34) та Федорівська (0,31) сільські ради відносимо до загрозливого стану.
Таким чином, індекс соціо-економіко-екологічного розвитку сільських населених пунктів Гощанського району можна розділити на дів групи : задовільного стану – 6 сільських рад та загрозливого стану - 17 сільських рад.
Відповідно до рівнів розвитку агросфери СНП виникає потреба у визначені стратегічного курсу їхнього розвитку.
На основі проведеного аналізу та оцінки соціальної, економічної та екологічної підсистем були визначені сильні та слабкі сторони, можливості та загрози Гощанського району та сільських населених пунктів та виділені основні цілі та завдання соціальної, економічної та екологічної підсистем району та сільських населених пунктів.
Також у дипломній роботі міститься розділ охорони праці, де описується організація охорони праці на підприємстві ПП «ОВАС-Цукор» та безпека у надзвичайних ситуаціях.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?