Курсова робота «Основні засади діяльності Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації», 2013 рік

З предмету Інше · додано 03.12.2013 17:22 · від Юлия · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 І. Основні аспекти та напрями діядьності державних адміністрацій в системі органів виконавчої влади.5 1.1. Основні завдання та принципи діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні та світі.5 1.2. Місце державних адміністрацій в системі органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні.14 Іі. Основні напрями роботи шевченківської районної в місті києві державної адміністрації.20 2.1. Завдання та функції Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.20 2.2. Аналіз діяльності Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.32 Ііі. Шляхи вдосконалення роботи шевченківської районної в місті києві державної адміністрації.38 3.1. Шляхи вдосконалення організації розгляду звернень громадян та особистого прийому в Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації.38 Висновки та пропозиції.47 Список використаної література.50

Висновок

Актуальність проблеми, розглянутої в даній роботі полягає в тому, що практична координаційна діяльність місцевих державних адміністрацій потребує теоретичного узагальнення, аналізу з точки зору змісту, форм та методів здійснення. Проблеми реалізації виконавчої влади на місцевому рівні знайшли відображення у наукових працях українських та російських державознавців
Місцеві державні адміністрації є провідниками внутрішньої політики держави на місцях і вживають заходи для її забезпечення у діяльності органів місцевого самоврядування. Проте муніципальна політика виконавчої влади має базуватися на правових засадах і методах її здійснення, але не може спиратися на командно-адміністративні методи як це було у радянські часи. Сфери взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування найрізноманітніші — економічні, соціальні. культурні, екологічні, релігійні, національно-побутові та інші.
На місцевому (регіональному) рівні повинні вирішуватися такі проблеми: забезпечення потреб населення продовольчими та непродовольчими товарами широкого вжитку, платними послугами, об'єктами соціальної інфраструктури та житлом; боротьба з безробіттям та забезпечення раціональної зайнятості; охорона довкілля, збереження і відновлення природних ресурсів; підтримка стабільного рівня цін на товари першої потреби; забезпечення нормальної екологічної обстановки, правопорядку, зайнятості. Для цього використовують увесь набір економічних й організаційних методів управління.
Шевченківська районна державна адміністрація в межах району забезпечує:
1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;
2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;
3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля;
4) підготовку та виконання відповідних бюджетів;
5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;
6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;
7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих Ківерцівською районною радою повноважень.
Право громадян на звернення гарантується Конституцією України (стаття 40), в якій визначено, що громадяни України мають право звертатися до органів державної влади та місцевого самоврядування, та встановлено обов’язок органів влади та посадових осіб розглядати звернення й надавати обґрунтовані відповіді.
Право на звернення є важливим конституційно-правовим засобом захисту та однією з організаційно-правових гарантій дотримання прав і свобод громадян. Це право включає дві складові:
По-перше, звернення громадян є однією із форм участі населення в державному управлінні, у вирішенні державних і суспільних справ, можливістю активного впливу громадянина на діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування. Сьогодні даний аспект вимагає якісно нового підходу до розкриття потенціалу волевиявлення людей у процесі формування та реалізації державної політики.
По-друге, це спосіб відновлення порушеного права громадянина через подання до органів державної влади скарг, заяв і клопотань. У такому розумінні це механізм виконання соціальних обов'язків публічної влади.
Пропозиції для подальшого нормативно-правового та організаційно-управлінського вдосконалення роботи зі зверненнями громадян в Україні та Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації:
- внесення змін до Закону України „Про звернення громадян”, а саме – до ст. 22 у частині скасування можливості надавати відповіді про розгляд звернень в усній формі без підготовки письмової відповіді та до ст. 8 щодо необхідності розгляду анонімних звернень, якщо вони стосуються скоєння або планування дій, що загрожують державній безпеці або безпеці окремих фізичних та юридичних осіб;
- внесення змін до Адміністративного та Кримінального кодексів України з метою всебічного посилення відповідальності посадових осіб за порушення законодавства у сфері забезпечення конституційного права громадян на звернення, передбачивши встановлення чітких та суворих санкцій за перешкоджання здійсненню права громадян на звернення до органів влади й роботі таких органів з розгляду звернень громадян, переслідування громадян у зв'язку з їхніми зверненнями до органів влади й до відповідних посадових осіб, незаконне використання або поширення відомостей про приватне життя громадян, що стали відомими у зв'язку зі зверненнями останніх у владні структури;
- внесення змін до Закону України „Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” з метою реформування даного правозахисного інституту шляхом введення посад спеціалізованих омбудсменів для посилення роботи з розгляду звернень громадян у найбільш проблемних сферах суспільного й економічного життя України;
- запровадження експерименту щодо створення державної мережі універсальних центрів для комплексного опрацювання звернень громадян на основі врахування позитивного організаційного досвіду іноземних держав і застосування сучасних комунікаційних технологій.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?