Курсова робота «Предмет та межі доказування у цивільному процесі», 2009 рік

З предмету Право · додано 02.12.2013 19:04 · від Вадим · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 РОЗДІЛ 1. Поняття та зміст предмету доказування в цивільному процесі.5 РОЗДІЛ 2. Формування предмета доказування.11 РОЗДІЛ 3. Співвідношення предмету та меж доказування.20 Висновки.24 Список використаних джерел.26

Висновок

Підводячи підсумок, можна зробити висновок, що категорія предмету доказування знайшла своє відображення в ЦПК України дещо в іншому вигляді, ніж вона мала місце в радянському законодавстві, що сьогодні вже стало історією цивільного процесу. Дані зміни мають переважно позитивний характер, разом з тим ряд проблем залишається невирішеним.
Не знайшло свого законодавчого визначення поняття „предмет доказування”, хоча останнє неодноразово вживається в окремих статтях ЦПК України. Цілком прийнятним було б наступне визначення поняття предмет доказування в цивільному процесі: це обставини, що обґрунтовують заявлені сторонами вимоги чи заперечення, підлягають встановленню при ухваленні судового рішення, і з приводу яких між сторонами існує спір.
Проблемним залишається сьогодні питання щодо вирішення колізій між окремими положеннями ЦПК України щодо суб’єктів формування предмету доказування, а саме щодо ролі суду в цьому процесі. Очевидно, питання має вирішуватись на користь вирішальної ролі суду у встановленні предмета доказування.
Видається за необхідне усунути прогалину в законодавстві і надати право відмовитись від визнання, здійсненого у попередньому судовому засіданні, не лише сторонам, а й іншим особам, які беруть участь у справі, і внести відповідні зміни до ст. 178 ЦПК України.
Доцільно також було б визначити на законодавчому рівні критерії для визнання судом певних фактів загальновідомими. Як такі можна запропонувати наступні: відомість факту особам, які беруть участь у справі та складу суду, що розглядає дану справу.
Отже, вбачається, що подальше дослідження суті, змісту та проблематики предмету доказування сприятиме вдосконаленню доказової діяльності суб’єктів доказування в цивільному процесі, а також ефективному здійсненню завдання цивільного судочинства.
В юридичній літературі поширена думка, що предмет і межі доказування співвідносяться між собою як мета і засіб їх досягнення.
Під межами доказування слід розуміти необхідну і достатню сукупність доказів, зібраних по справі, які забезпечують правильне його вирішення. Якщо поняття предмету доказування виражає, що повинно бути вияснено, встановлено по справі, то поняття меж доказування виражає кордони, обсяг і глибину дослідження всіх істотних обставин справи.
Правильне встановлення межі доказування передбачає: 1) забезпечення з необхідною повнотою вияснення обставин, що складають предмет доказування; 2) використання з цією метою лише допустимих доказів, причому в обсязі, необхідному для достовірних висновків у справі.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?