Курсова робота «Безробіття», 2012 рік

З предмету Економіка · додано 30.11.2013 13:29 · від Андрій · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ І. Сутність, причини та види безробіття 1.1. Сутність безробіття.5 1.2. Причини безробіття.6 1.3. Види і форми безробіття.11 Розділ ІІ. Кількісна характеристика безробіття. Соціально-економічні наслідки безробіття для суспільства 2.1. Основні показники безробіття.14 2.2. Закон Оукена. Поняття ВВП-розриву.14 2.3. Вплив безробіття на суспільство та соціально-економічні наслідки.16 Розділ ІІІ. Проблеми та шляхи подолання безробіття в Україні 3.1. Регулювання безробіття в міжнародному контексті.19 3.2. Діяльність Фонду соціального страхування на випадок безробіття.21 3.3. Проблеми безробіття в Україні та шляхи його подолання.25 Висновки.28 Список використаної літератури.29

Висновок

З вищенаведеного можна зробити наступні висновки: безробіття, так само як і інфляцію, ми розглядаємо як явище, що засвідчує порушення рівноваги, тобто як результат певних макроекономічних коливань. Щоправда, як буде показано далі, не всяке безробіття є порушенням або відхиленням від норми. Оскільки воно спостерігається в усіх країнах ринкової економіки і в різні часи, то його можна певною мірою також вважати своєрідною нормою.
Чому безробіття є макроекономічним явищем? Для тлумачення наводять, як правило, два аргументи. Перш за все наявність безробіття є свідченням недовикористання ресурсів суспільства, а отже, і чинником, що діє в бік зменшення ВНП, сукупної пропозиції. По-друге, безробіття - це, окрім усього, певна кількість людей із меншою платоспроможністю, що спричиняє зменшення сукупного попиту. Отже, безробіття впливає на макрорівновагу з двох боків: і з боку попиту, і з боку пропозиції.
Досвід засвідчує: певний відсоток безробіття існує завжди. Покладаючись на цей безперечний факт, можна висловити припущення, що певний рівень безробіття є нормою, певною мірою природним явищем.
Безробіття, що формується різними потоками на ринку праці, складається з
двох частин: природного (нормального) рівня та рівня, що перевищує природний. Величина природного рівня є змінюваною і формується низкою зовнішніх чинників.
Встановлення безробіття на рівні, що перевищує природний, спричиняє відхилення фактичного ВНП від потенційного (природного) ВНП, що міг би бути створений. Зв'язок між відхиленням рівня безробіття від природного та втратою ВНП відображений у законі Оукена. Існує два принципово відмінних трактування безробіття: неокласичне та кейнсіанське. Неокласичне, що є своєрідною конкретизацією класичного, пояснює безробіття жорсткістю зарплати, негнучкістю цін і хибністю економічних передбачень. Кейнсіанське трактування ґрунтується на ідеї недостатності сукупного попиту.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?