Курсова робота «Аналіз ділової активності підприємства», 2012 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 27.11.2013 19:24 · від vfhbyf · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1. Теоретичні основи аналізу ділової активності підприємства.5 1.1. Поняття, мета і завдання аналізу ділової активності підприємства.5 1.2. Економічна суть та порядок розрахунку показників ділової активності. 11 1.3. Оцінка ефективності використання оборотних активів.17 Розділ 2. Практичні дослідження економічної діяльності на прикладі дп “смілянський лісгосп”. 23 2.1. Організаційно-економічна характеристика ДП “Смілянський лісгосп”.23 2.2. Оцінка фінансово-економічного стану “Смілянський лісгосп”.25 2.3. Аналіз ділової активності ДП “Смілянський лісгосп”.35 Розділ 3. Пропозиції щодо поліпшення ділової активності дп “смілянський лісгосп”. 40 Висновки.49 Список використаної літератури.53 Додатки.56

Висновок

На підставі порівняних думок вітчизняних вчених-економістів, можна сказати, що ділова активність – це комплексна характеристика, яка втілює різні аспекти діяльності підприємства. Вона визначається системою критеріїв, зокрема: місцем підприємства на ринку конкретних товарів, географією ділових стосунків, репутацією підприємства як партнера, активністю інноваційно-інвестиційної діяльності, конкурентоздатністю. Отже, ділова активність підприємства може характеризуватися динамікою показників ефективності виробничо-господарської діяльності в цілому. Позитивна динаміка показників сприятиме зміцненню фінансового стану підприємства.
Ефективне використання оборотних коштів є одним із першочергових завдань підприємства в сучасних умовах і забезпечується це прискоренням їх оборотності на всіх стадіях кругообігу.
Отже, в даній курсовій роботі були дослідженні показники ділової активності на базі ДП ”Смілянський лісгосп” за 2009-2011 роки. Розглядалися теоретичні основи аналізу ділової активності. Висвітлене значення необхідності аналізу.
Детально проаналізовано показники оборотності та ефективності використання оборотних активів. В результаті аналізу можна сказати, що хоч підприємство і прибуткове в 2011 році, але ефективність використання ресурсів зменшилася порівняно з 2009 роком, оскільки спостерігається зменшення показників оборотності, збільшення тривалості обороту по всім статтях балансу, а також зменшення рентабельності за чистим прибутком.
За аналізований період спостерігається зменшення вартості як оборотних, так і необоротних активів, що свідчить про те, що підприємство працює неефективно. У період з 2009 по 2011 рік оборотні активи зменшувалися.
Основною причиною зростання дебіторської заборгованості є те, що підприємство працює в галузі лісового господарства і основні споживачі послуг - це компанії, які займаються будівною та меблевою промисловістю.
Сума власного капіталу змінювалася протягом аналізованого періоду. Порівняно з 2009 та 2010 роком даний показник зменшився у 2011 році на 289 тис. грн. і на 503 тис. грн. відповідно.
Отже, можна сказати, що більша частина власного капіталу вкладена в оборотні засоби.
Показники ділової активності характеризують результати і ступінь інтенсивності поточної основної виробничої діяльності, ефективність використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Вони розраховуються в оборотах за період та у кількості днів, на які активи відвернуто в оборот.
Ділова активність підприємства проявляється через розширення ринків збуту продукції, підтримання ділової репутації (іміджу), вихід на ринок праці і капіталу тощо. Ділова активність оцінюється системою показників (коефіцієнтів), які характеризують найважливіші сторони діяльності підприємства.
Уповільнення оборотності капіталу підприємства у 2010 році свідчить про неефективність вкладення фінансових ресурсів у формування активів.
За останні три роки у загальній структурі кредиторської заборгованості значну частку займає заборгованість за товари, роботи, послуги.
Майже повна наявність у підприємства грошових коштів починаючи з 2008 року, чітко вказує на збільшення рівня ліквідності підприємства.
Досліджені недоліки управління ресурсами підприємства, фінансові ризики, які виникають при формування оптимальної структури майна, сприяють прийняттю певних рішень щодо їх усунення, на основі яких здійснено прогноз основних показників ділової активності наступний період. Для поліпшення фінансового стану на ДП ”Смілянський лісгосп” можна внести такі пропозиції:
- слідкувати за співвідношенням дебіторської та кредиторської заборгованостей;
- виявляти та усувати фактори, які впливають на збільшення дебіторської заборгованості;
- здійснити заходи по зменшенню періоду інкасації;
- зменшити об'єм відвантаження готової продукції неплатоспроможнім підприємствам;
- в договорах встановлювати чіткі строки розрахунків за відвантажену продукцію та розмір санкцій за її порушення;
- формувати штрафні санкції за прострочення зобов'язань;
- в подальшому здійснювати розрахунки за авансовими платежами або частковій передоплаті;
- відновити практику нормування обігових коштів та розробити його сучасну методику розрахунку з врахуванням особливостей обліку;
- підвищити значення показника фондовіддачі стимулював до праці працівників підприємства;
- удосконалити планування, управління та організацію та виробництво;
- сприяти щоб не виникало на підприємстві понанормованих виробничих запасів;
- сприяти зниженню собівартості продукції;
- сприяти підвищенню прибутку на підприємстві.
Економічна служба підприємства, використовуючи показники ділової активності, повинна оперативно виявляти ознаки поточної, критичної неплатоспроможності, а також формування незадовільної структури балансу для здійснення випереджувальних заходів щодо запобігання банкрутства підприємства та здійснення господарських операцій з продажу продукції підприємством-банкрутом. В Україні зараз відбуваються складні процеси переходу до ринкової економіки. В такий період багато підприємств відчувають фінансові труднощі. І щоб уникнути таких проблем їм доводиться пристосовувати свою діяльність до нових умов ринкових відносин всіма можливими шляхами. Для полегшення їх пристосування до нових умов держава повинна фінансово підтримувати збиткові підприємства шляхом дотацій та пільг, тобто використовувати форми, методи і важелі економічного впливу та регулювання суспільного виробництва і розподілу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?