Курсова робота «Особливості перекладу неологізмів сучасної німецької мови»

З предмету Іноземні мови · додано 26.11.2013 20:58 · від Анна Брайко · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні засади вивчення неологізмів в системі сучасної німецької мови 1.1. Визначення поняття неологізмів як лінгвістичного явища 1.2. Види неологізмів та способи їх творення 1.3. Запозичення лексичних одиниць 1.4. Структурно-морфологічна адаптація запозичень 1.4.1. Морфологічна адаптація іменників 1.4.2. Морфологічна адаптація дієслів 1.4.3. Морфологічна адаптація прикметників 1.4.4. Композити Висновки до Розділу 1 Розділ 2. Особливості перекладу неологізмів 2.1. Загальні засади перекладу неологізмів 2.2. Способи передачі неологізмів засобами української мови Висновки до Розділу Загальні висновки Список використаних джерел Додаток а

Висновок

Кожного дня відбуваються зміни в соціально-політичній, економічній сферах життя. Змінюються умови побуту людей, розвиваються наука і техніка, змінюються культура і мистецтво. Відповідно, для того, щоб мати можливість говорити про нові аспекти людського життя і розуміти один одного, їх потрібно якимось чином називати. У результаті з’являються нові слова – неологізми.
Словниковий склад мови, як відомо, перебуває в стані майже безперервної зміни, весь час збагачуючись новими словами, що виникають у зв’язку зі змінами соціального ладу, з розвитком виробництва, техніки, науки, культури тощо. Процес оновлення словникового складу німецької мови, як і будь-якого іншого, – це неперервний процес. Треба додати, що мова – це дзеркало суспільства, розвиток якого відображається у ній численними лексичними одиницями, які визначають суспільні зв’язки, відносини та зміни, що спричиняють лексичні інновації та перетворення у мові. Те саме стосується не лише німецької, а й англійської, української та багатьох інших мовних систем.
Отже, відповідно до поставлених нами завдань в ході дослідження було розглянуто сутність неологізмів як лінгвістичного явища. У сучасній німецькій мові неологізми займають чільне місце, хоча на сучасному етапі у вчених немає одностайності щодо дефініції цього явища. Залежно від того, яким ступенем новизни володіє неологізм, лексикологи розрізняють власне неологізми, новоутворення та семантичні неологізми. Способи творення морфологічних неологізмів досить різноманітні. Їх можна поділити на внутрішньомовні та зовнішньомовні. До перших відносять неологізми, утворені стандартними способами та засобами словотворення німецької мови. Найпоширенішими способами є словоскладання, деривація (афіксальний слововивід) та скорочення. До других належать запозичення з інших мов, які потрапляючи в німецьку мову, асимілюються відповідно до норм правопису та граматики.
Аналіз теоретичних джерел з проблематики та функціонування неологізмів дає підстави стверджувати, що багато понять в сучасній німецькій мові запозичуються саме з англійської мови. Процес запозичення англомовної лексики відбувається дуже активно й має масовий характер. У процесі адаптації англомовних термінів відбуваються певні зміни англіцизмів відповідно до особливостей системи німецької мови. Проникнення англомовних слів у німецьку мову не є однобічним процесом. Нами було проаналізовано структурно-морфологічну адаптацію англо-американізмів до системи німецької мови. Вона полягає в здатності англіцизмів підпорядковуються законам німецької мови та взаємодіяти зі споконвічними засобами словотворення.
Отже, критичний огляд наукових робіт з теорії та практики перекладу дає привід для висновку, що неологізми є складними словами для перекладу, оскільки знайти ці слова у словниках у більшості випадків неможливо, особливо якщо слово з’явилося зовсім нещодавно і при перекладі буває важко знайти відповідні слова в іншій мові. Труднощі виникають у перекладача, якщо він не володіє англійською мовою, адже переважна більшість сучасних новоутворень містять англійські мовні одиниці. Спеціальних методів перекладу неологізмів, на жаль, не має. Проте під час аналізу фахової літератури нами було встановлено, що неологізми з мови оригіналу можна передати мовою перекладу калькою, напівкалькою, транслітерацією чи описовим перекладом.

Коментар модератора

30 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?