Реферат «Структура та динаміка видатків державного бюджету України», 2012 рік

З предмету Фінанси · додано 26.11.2013 11:57 · від Петроченко Анна · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1. Видатки бюджету: економічна сутність та напрями.5 Розділ 2. Структура та динаміка видатків державного бюджету україни.10 Розділ 3. Проблеми формування системи видатків державного бюджету та шляхи їх вирішення.13 Висновки.17 Список використаних джерел.19 Додатки.21

Висновок

Бюджет держави ̶ центральна ланка фінансової системи суспільства. Так як бюджет належить до тієї сфери суспільного життя, що безпосередньо торкається інтересів усіх членів суспільства, то проблемам бюджету належить чільне місце в соціальному та економічному розвитку кожної країни. Видатки бюджету відіграють визначальну роль у процесах трансформаційної перебудови економіки держави та забезпечують фінансування соціальної сфери, різних галузей народного господарства, сприяють розвитку міжнародних відносин та визначають пріоритетні напрями фінансової політики. Структура видатків Державного бюджету України визначає ефективність впливу держави на економічний розвиток та є індикатором пріоритетності певної функції держави.
Відповідно до Бюджетного Кодексу України до видатків, що здійснюються з Державного бюджету України, належать видатки на: державне управління, національну оборону, освіту, охорону здоров’я, соціальний захист та соціальне забезпечення, державні програми підтримки регіонального розвитку та пріоритетних галузей економіки, обслуговування державного боргу тощо.
Проаналізувавши видатки Державного бюджету України, можна помітити, що відбулося недовиконання видаткової частини на 17,9 млрд. грн.. Але загалом можна відзначити зростання абсолютного обсягу видатків за більшою кількістю статей в порівнянні з аналогічними показниками минулого року, що свідчить про позитивні тенденції та перспективи подальшого розвитку.
В сучасних умовах ринкових реформувань в Україні виникає потреба у переосмисленні традиційно сформованих підходів до визначення цілей, завдань, принципів і механізму реалізації розподілу бюджетних видатків та детальному вивченні їх економічної сутності. Проблеми розвитку і вдосконалення методів мобілізації бюджетних ресурсів та ефективності бюджетного фінансування, як найважливіших інструментів державного впливу на стабілізацію економічного та соціального положення регіонів визнаються одним з найбільш актуальним в українській науці і практиці. Удосконалення системи бюджетних видатків є об’єктивно необхідною умовою та підґрунтям реалізації комплексу економічних реформ в країні.
Реалії економічного сьогодення вимагають використання сукупності виважених форм, методів і принципів перерозподілу видатків між рівнями бюджетної системи, економічними характеристиками операцій тощо з метою посилення ефективності виконання функцій і завдань держави та забезпечення її сталого соціально-економічного розвитку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?