Курсова робота «Аналіз та прогнозування розвитку складових суспільної системи», 2013 рік

З предмету Економіка · додано 24.11.2013 16:01 · від Ліза · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 1. Теоретична частина.4 1.1. Характеристика соціальної сфери.4 1.2. Структура соціальної сфери: галузі та види діяльності.7 1.3. Вплив соціальної сфери.10 2. Практична частина.16 2.1. Аналіз галузі охорони здоров’я. 16 2.2. Прогноз розвитку галузі охорони здоров’я.29 Висновок.40 Список використаних джерел.42

Висновок

У 2013–2014 рр. державна політика у сфері охорони здоров’я буде спрямована на посилення профілактики та забезпечення раннього виявлення захворювань, підвищення якості медичної допомоги та доступності медичних послуг, поліпшення ефективності державного фінансування та створення стимулів для здорового способу життя населення й здорових умов праці.

Подальша реалізація пілотного проекту щодо реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві у 2013–2014 рр. дозволить відпрацювати нові організаційно-правові та фінансово-економічні механізми, спрямовані на підвищення ефективності та доступності медичного обслуговування населення, запровадити моніторинг реформування системи охорони здоров’я у зазначених регіонах з використанням системи індикаторів. У рамках реформування передбачається здійснити переведення закладів охорони здоров’я на систему контрактних відносин між замовником і постачальником медичних послуг, запровадити єдину методику розрахунків вартості медичних послуг, що оплачуються державою. Також очікується, що реалізація запланованих заходів сприятиме підготовці до запровадження обов’язкового соціального медичного страхування.

Крім того, завдання та заходи державної політики у сфері охорони здоров’я у 2013–2014 рр. будуть спрямовані на:

- підвищення ефективності загальнодержавних заходів, спрямованих на профілактику, діагностику та лікування неінфекційних захворювань, шляхом оптимізації державних цільових програм у сфері охорони здоров’я;
- утвердження тенденції до зростання народжуваності разом із тенденцією до зниження показників малюкової та материнської смертності, покращення стану здоров’я дітей;
- забезпечення зниження рівня захворюваності на інфекційні хвороби, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики, а також смертності та інвалідності внаслідок інфекційних хвороб, сприяння розвитку імунології, генної інженерії та імунобіотехнології;
- підвищення ефективності здійснення загальнодержавних заходів з профілактики злоякісних новоутворень, підвищення якості профілактики онкологічних захворювань, доступності медичної допомоги для онкологічних хворих;
- забезпечення здійснення профілактичних, лікувальних та організаційних заходів, а також заходів з догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;
- подальше поліпшення епідемічної ситуації з туберкульозу, закріплення тенденції зниження показників захворюваності та смертності населення від туберкульозу.

Очікується, що реалізація запланованих завдань та заходів у сфері охорони здоров’я у 2013–2014 рр. дозволить знизити загальний коефіцієнт дитячої смертності до 6,5%, материнської смертності — до 13%, показник передчасної смертності — на 25%, смертності від злоякісних новоутворень — на 3%, смертності від туберкульозу — на 30%; зменшити кількість померлих від СНІДу до 8 осіб на 100 тис. населення.

Підвищення доступності медичних послуг досягатиметься шляхом:

у 2013 р.

- запровадження механізму закупівлі державою послуг у закладів охорони здоров’я на контрактній основі;
- упровадження клінічних протоколів;
- упровадження системи індикаторів якості роботи медичних закладів, створення незалежних центрів оцінювання якості медичних послуг;
- удосконалення системи оплати праці медичних працівників за рахунок виділення двох складників: постійного — на основі єдиної тарифної сітки та змінного — залежно від обсягу та якості наданої медичної допомоги;
- створення стимулів для здорового способу життя населення (упровадження програм формування здорового способу життя і програм здорових умов праці);

у 2014 р.:

- переведення усіх медичних закладів на систему контрактних відносин між замовником і постачальником медичних послуг;
- запровадження єдиної методики розрахунків вартості медичних послуг, що оплачуються державою;
- підготовка умов для переходу на страхову модель охорони здоров’я (систему соціального медичного страхування) через досягнення фінансової стійкості медичних закладів, оптимізацію їх мережі, збільшення самостійності керівників медичних закладів щодо управління фінансовими коштами, підвищення конкуренції у системі охорони здоров’я.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?