Курсова робота «Інформаційно-аналітична діяльність в структурі органів місцевого самоврядування.», 2009 рік

З предмету Політика, політологія · додано 24.11.2013 11:41 · від viktor · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ і. Теоретико-методологічні основи та організаційно-правові засади інформаційної діяльності органів місцевого самоврядування.6 1.1. Теоретико-методологічні основиінформаційної діяльності органів місцевого самоврядування.6 1.2. Організаційно-правові засади інформаційної діяльності органів місцевого самоврядування.10 Розділ іі. Інформаційно-аналітичні служби в органах місцевого самоврядування україни.15 2.1. Діяльність інформаційно-аналітичного відділу Хмельницької міської ради.15 2.2. Концепція інформаційно-моніторингової системи "Вектор самоврядування" Хмельницької міської ради.18 Розділ ііі. Шляхи вдосконалення інформаційно-аналітичної діяльності органів місцевого самоврядування.21 Висновки.27 Список використаної літератури.31

Висновок

За результатами проведеного дослідження можна зробити наступні висновки.
Інформаційно-аналітична діяльність – це сукупність процесів збирання, аналізу, перетворення, зберігання, пошуку і поширення документної інформації. Вона спрямована на якісне оперативне забезпечення споживачів інформацією відповідно до їх потреб. Ефективне проведення інформаційно-аналітичної діяльності передбачає розуміння кінцевого результату діяльності (мети діяльності), наявність суб'єкта – того, хто її виконує (суб'єкта інформаційно-аналітичної діяльності), об'єкта – того на кого спрямовано виконання завдання (об'єкта інформаційно-аналітичної діяльності); наявність джерел, форм, методів виконання завдання (процесів інформаційної діяльності) та результатів інформаційно-аналітичної діяльності (інформаційних продуктів). На сучасному етапі розвитку суспільства інформаційно-аналітична діяльність відіграє значну роль для ефективності і швидкості отримання необхідної інформації про різні сфери людської діяльності.
На підставі проведеного аналізу сучасного стану інформаційно-аналітичної діяльності органів місцевого самоврядування України можна зробити висновок, що на сьогодні рівень інформаційно-аналітичної діяльності органів місцевого самоврядування є незадовільним, це зумовлено низкою факторів таких як невпорядкованістю інформаційних відносин, що простежуються у стосунках органів місцевого самоврядування при організації інформаційної взаємодії. Відсутністю локальної мережі між органами місцевого самоврядування України, єдиного інформаційно-телекомутаційного вузла обміну і обробки інформації. Недостатнім оснащенням органів місцевого самоврядування програмно-технічними засобами та нераціональне їх використання, низьким рівнем фахівців з інформаційно-комп’ютерного забезпечення у районних структурах місцевих органів місцевого самоврядування.
Відсутністю аналітичної бази, систематизованого і вичерпного інформаційного фонду з потужним довідковим апаратом, мереж телекомунікацій, що дозволяють використовувати фонди зовнішніх організацій. Незадовільний рівень інформаційно-аналітичної діяльності органів самоврядування, зумовлений низкою об’єктивних чинників, а саме масштабністю і закритістю цих систем для динамічних змін у складі структур самоврядування, неточністю і неповнотою інформації, з якою працюють органів місцевого самоврядування, породжувані недостатністю як ресурсів для її одержання, так і взаємодії органів місцевого самоврядування України між собою. Не встановлено обмеження реального часу, протягом якого повинні бути прийняті управлінські рішення незалежно від складності вирішуваних питань і обсягів оброблюваної інформації. Недосконалістю нормативно-правової бази, яка виникла внаслідок відставанням засобів правового регулювання від потреб життя, для забезпечення однакового тлумачення норм і правил управління.
З метою подолання негативного впливу зазначених чинників і забезпечення ефективної роботу органів місцевого самоврядування України у сфері інформаційно-аналітичної діяльності, рекомендується вирішити наступні питання: 1. Впровадження корпоративної електронної пошти в органах місцевого самоврядування. Поступово, але неухильно документообіг повинен переноситися з паперового на електронні носії, що є необхідною умовою впровадження засобів автоматизації. Разом із узаконенням електронного підпису це дасть можливість реально здійснити ідеї без паперової інформатики і значно підвищити ефективність систем управління. Повинна бути побудована міжрегіональна інформаційно-телекомунікаційна система, яка об'єднає високошвидкісні та звичайні канали зв'язку, розподільні та локальні мережі різного рівня та призначення, дасть змогу реалізувати широкий спектр інформаційних технологій, забезпечить оперативну і надійну взаємодію всіх рівнів управління при розв'язанні завдань стратегічного державного, міжгалузевого та регіонального рівнів, а також надасть на ринкових умовах широкий спектр інформаційних послуг населенню, державним і комерційним організаціям, зарубіжним користувачам.
2. Впровадження накопичення та обробки інформації на місцевих рівнях. Основними джерелами інформації для проведення аналітичних досліджень є: результати фундаментальних досліджень; матеріали, підготовлені різними аналітичними підрозділами і службами; дані державних і недержавних (комерційних) інформаційних ресурсів; оперативна інформація засобів масової інформації тощо. Треба забезпечити активну і взаємовигідну співпрацю різних аналітичних центрів та інформаційних служб органів місцевого самоврядування України. Створюючи єдиний інформаційний простір, необхідно об’єднати існуючі інформаційні системи та бази даних всіх рівнів місцевого самоврядування і передбачити доступ до вже діючих загальнодержавних ресурсів: - державних статистичних стандартів і класифікаторів; - єдиного державного реєстру підприємств і організацій як основи обліку суб’єктів сфери господарювання усіх форм власності; - державного реєстру населення, платників податків, власників землі та землекористувачів, нерухомого майна тощо. Також у рамках єдиного інформаційного простору в першочерговому порядку слід сформувати загально державний або хоча б на регіональних рівнях інформаційний реєстр, який містив би дані про організації - власників державних, недержавних і змішаних інформаційних ресурсів, а також за видами інформаційної продукції та послуг.
3. Розробити та забезпечити впровадження систем захисту електронної інформації органів влади. Для цього необхідно органам місцевого самоврядування спільно з науковцями розробити технічні завдання з розроблення та запровадження нормативно-методичних матеріалів, створення інформаційно-аналітичних систем та їх елементів за напрямами функціонування органів місцевого самоврядування (локальних обчислювальних мереж, програмно-технічних комплексів, баз даних тощо).
4. Розробити та запровадити автоматизований аналіз справ у різних ділянках місцевого самоврядування. Стрижнем інформаційної інфраструктури повинна стати єдина інформаційно-аналітична система органів місцевого самоврядування. Найважливішими наслідками інформатизації, які визначають успіх у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку, є побудова сучасної системи місцевого самоврядування, розвиток телекомунікаційного середовища, створення потужних інформаційних ресурсів, розвиток пріоритетних напрямів економіки та соціальної сфери.
У результаті виконання цих завдань, з одного боку, буде підвищено рівень місцевого самоврядування та оперативної взаємодії органів місцевого самоврядування між собою, а з іншого – зроблено крок до демократизації діяльності органів місцевого самоврядування за рахунок збереження реалізації прав громадян на доступ до інформації і забезпечення надання ефективних і зручних у використанні послуг громадянам, організації інтерактивного зв’язку громадян з органами місцевого самоврядування.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?