Дипломна робота «Прокурорський нагляд та його роль у забезпеченні прав обвинуваченних», 2012 рік

З предмету Право · додано 24.11.2013 10:07 · від viktor · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.2 Розділ 1. Прокурорський нагляд як гарантія забезпечення процесуальних прав обвинувачених при проведенні досудового слідства.7 1.1. Процесуальний статус обвинуваченого на досудовому слідстві, його права та гарантії їх забезпечення. 7 1.2. Сутність, предмет та завдання прокурорського нагляду щодо забезпеченням прав обвинуваченого на досудовому слідстві. 23 Розділ 2. Забезпечення прав обвинуваченого на досудовому слідстві засобами прокурорського нагляду.35 2.1. Повноваження прокурора по нагляду за додержанням законів органам досудового слідства. 35 2.2. Співвідношення прокурорського нагляду, судового та відомчого контролю за додержанням прав обвинуваченого на досудовому слідстві. 46 2.3. Методика прокурорського нагляду за додержанням законів щодо забезпечення прав обвинуваченого на досудовому слідстві.60 2.3.1. Методика прокурорського нагляду за додержанням прав обвинуваченого при затриманні та взятті особи під варту 2.3.2. Методика прокурорського нагляду за додержанням законів при притягненні особи як обвинуваченого. 2.3.3. Методика прокурорського нагляду за додержанням права обвинуваченого на захист. 2.3.4. Методика прокурорського нагляду за додержанням прав обвинуваченого на етапі закінчення досудового слідства. Розділ 3. Шляхи вдосконалення прокурорського нагляду за додержанням прав обвинуваченого.98 3.1. Напрями подальшого розвитку кримінально-процесуального законодавства та вдосконалення регламентації досудового слідства.98 3.2. Вдосконалення прокурорського нагляду як гарантії забезпечення прав обвинуваченого на досудовому слідстві.104 Висновки.108 Список використаних джерел. 110

Висновок

У проведеному досліджені здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що полягає в розв’язанні низки процесуальних та організаційних проблем забезпечення прав обвинуваченого засобами прокурорського нагляду. Одержані результати роботи можуть стати підґрунтям для подальшого дослідження кримінально-процесуального статусу обвинуваченого та гарантій його забезпечення на перехідному етапі розвитку правової системи України. Основними результатами дослідження є наступні висновки:
1. У частині третій ст. 29 Конституції України скоротити строк затримання особи, як тимчасовий запобіжний захід, до 48 годин.
2. Доповнити ст. 44 КПК України таким положенням щодо участі захисника у кримінальній справі - з моменту її порушення проти конкретної особи, а також з моменту вчинення дій органами дізнання, слідчим, прокурором - щодо перевірки інформації про злочин, якщо такі дії обмежують права особи.
3. Назву ст. 29 Закону України "Про прокуратуру" викласти в такій редакції "Об’єкт прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство"; у частини 1 цієї статті передбачити положення про те, що загальним об’єктом прокурорського нагляду є додержання Конституції та законів України органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство. Відобразити, що окремими об'єктами прокурорського нагляду є додержання Конституції України та кримінально-процесуальних законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудового слідства на етапах досудового слідства.
4. В главі 2 Закону України "Про прокуратуру" визначити повноваження прокурора, спрямовані на виявлення порушень закону, усунення умов, що їм сприяють, та притягнення винних до відповідальності.
5. У Звіті про роботу прокурора за формою П "Нагляд за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство" передбачити такий показник, як реалізація прокурором повноважень, визначених ч. 3 ст. 30 Закону України "Про прокуратуру".
6. У ст.114-1 КПК України закріпити право начальника слідчого відділу, у випадках виявлення незаконних та необґрунтованих постанов слідчих, невідкладно звертатися з мотивованим клопотанням до прокурора про їх скасування.
7. Передбачити у частині 5 ст. 44 КПК України обов'язок особи, яка проводить дізнання, слідчого негайно надсилати прокурору постанову про допущення захисника до участі у справі.
8. Доповнити ст. 43 КПК України правом обвинуваченого на достатній час і можливості для підготовки свого захисту.
9. У частині 1 ст. 143 КПК України зазначити, що допит обвинуваченого здійснюється через три доби після вручення йому копії постанови про притягнення як обвинуваченого.
10. Доповнити главу 12 КПК України положенням про порядок повторного пред’явлення обвинувачення.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?