Курсова робота «Заробітна плата: сутність, структура й сучасні особливості», 2013 рік

З предмету Політична економіка · додано 20.11.2013 16:39 · від Елена · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3-4 Розділ 1. Теоретико — методологічні аспекти заробітної плати.5 1.1. Сутність та поняття заробітної плати як економічної категорії.5-9 1.2. Структура заробітної плати. Елементи організації заробітної плати.9-11 1.3. Форми та види заробітної плати.11-15 1.4. Державне регулювання заробітної плати в Україні.15-17 1.5. Договірне регулювання заробітної плати в Україні.17-22 Розділ 2. Сучасний стан та проблеми формування заробітної плати в Україні.23 2.1. Динаміка заробітної плати в Україні.23-24 2.2. Сучасні особливості формування заробітної плати в Україні.24-26 2.3. Проблеми та перспективи формування заробітної плати в Україні.26-28 2.4. Шляхи вирішення актуальних проблем заробітної плати в Україні.29-33 Висновки.34-35 Список використаної літератури.36-37 Додатки

Висновок

Вивчивши теоретичні аспекти заробітної плати, зазначимо що, заробітна плата — це об'єктивно необхідний для відтворення робочої сили та ефективного функціонування виробництва обсяг вираженої в грошовій формі основної частини життєвих засобів, що відповідає досягнутому рівневі розвитку продуктивних сил і зростає пропорційно підвищенню ефективності праці трудящих.Розрізняють номінальну і реальну заробітну плату. Номінальна заробітна плата являє собою суму грошей, яку отримує робітник за виконану роботу. Реальна заробітна плата – це сума матеріальних і духовних благ та послуг, які можна придбати за номінальну зарплату.
Сутність заробітної плати проявляється у функціях, які вона виконує у фазах економіки: виробництві, розподілі, обміні й споживанні – це відтворювальна, стимулююча, ресурсно-розподільча, вимірювально-розподільча функції, функція формування платоспроможного попиту населення. Для їх реалізації необхідно дотримання наступних принципів: підвищення реальної заробітної плати, але по мірі росту ефективності виробництва й праці; забезпечення випереджувальних темпів росту продуктивності праці над темпами росту середньої заробітної плати; диференціація заробітної плати; відповідна оплата за відповідну працю; державне регулювання оплати праці; врахування впливу ринку праці; простота, логічність і доступність форм і систем оплати праці.
Основними формами заробітної плати є відрядна, погодинна, тарифна. Всі вони поділяються на кілька систем.
Відрядна заробітна плата нараховується у визначеному розмірі за кожну одиницю виконаної роботи чи виробленої продукції, вираженої в натуральних одиницях виміру. Вона має кілька видів: пряма відрядна, підрядно-преміальна, відрядна-прогресивна, непряма відрядна та акордна системи оплати праці.
За погодинної форми заробітної плати оплата праці здійснюється за годинними (денними) тарифними ставками з урахуванням відпрацьованого часу та рівня кваліфікації, що визначається тарифним розрядом. Розрізняють просту погодинну, погодинно-преміальну системи оплати праці.
Тарифна система – це комплекс різних нормативних актів, які приймаються в централізованому і локальному порядку та забезпечують диференціацію оплати праці в залежності від складності (кваліфікації) праці, її умов (шкідливості, важкості, кліматичних умов), характеру і значення праці.
Останнім часом набувають поширення так звані безтарифні моделі організації оплати праці. За допомогою їх грамотного впровадження можна досягти значного підвищення трудової мотивації працюючих, що сприятиме суттєвому зростанню продуктивності праці та ефективності роботи в цілому.
Проаналізувавши досвід інших країн, для України є доцільним що, у механізмі регулювання заробітної плати вихідною базою є встановлення її мінімального розміру. Мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може проводитися оплата за виконану працівником місячну, годинну норму праці. Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов`язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності й господарювання.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?