Курсова робота «Створеня робочого місця економіста», 2009 рік

З предмету Економіка праці · додано 20.11.2013 10:56 · від Оксана А. · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 І. Інформаційний розділ 1.1. Значення організації праці на робочому місці.6 1.2. Дерево цілей.10 1.3. Інформаційний огляд довідкової літератури. 11 ІІ. Аналітичний розділ 2.1. Визначення характеру та напрямів діяльності підприємста.15 2.2. Аналітичний огляд досвіду інших підприємств в організації аналогічних робочих місць.20 ІІІ. Проектний розділ 3.1. Призначення, оснащення та просторова організація робочого місця та організація обслуговування робочого місця.25 3.2. Методи нормування та оплата праці.28 3.3. Умови праці, документація та основні вимоги до працівника. 32 ІV. Економічний розділ 4.1. Розрахунок витрат на оплату праці.37 4.2. Кошторис організаційного проекту робочого місця.46 4.3. Розрахунок економічної ефективності, впровадження проекту робочого місця.49 Висновки.52 Використана література.54

Висновок

В даній курсовій роботі ми розглянули значення організації праці, її вплив та значення на роботу працівника. Розробили нове робоче місце для працівника, а саме економіста. Визначали характер та напрями діяльності підприємства. Розбили розрахунки оплати праці, склали кошторис одноразових та поточних витрат робочого місця.
Для працівника організовували робоче місце, створили умови праці та організацію обслуговування робочого місця. Розрахували заробітну плату, визначили економічну ефективність підприємства та термін окупності.
Раціональна організація праці покликана вирішити: економічну задачу, яка полягає у максимальному зменшенні витрат виробництва; психофізіологічну задачу, яка пов’язана з оздоровленням та полегшенням умов праці; соціальну задачу, яка полягає у підвищенні рівня задоволеності людей своєю роботою.
Конструювання робочого місця є процесом визначення завдань, котрі мають виконуватися працівником, носієм конкретних знань, навичок і здібностей.
Кожне робоче місце має бути відповідним чином обладнане, тобто забезпечене необхідним обладнанням, інструментами тощо. Система заходів щодо обладнання робочого місця всім необхідним називається його організацією. З погляду менеджменту організація робочого місця - це процес створення певного комплексу організаційно-технічних умов для високопродуктивної та безпечної роботи.
Добра організація робочого місця означає, що кожний предмет перебуває на своєму місці. Основу організації робочого місця становить його планування, тобто оптимальне розміщення в межах робочого місця засобів і предметів праці, необхідних для виконання роботи.
Нормування праці є складовою частиною управління виробництвом і полягає у визначенні необхідних витрат праці на виконання робіт
(виготовлення продукції) як окремими працівниками, так і колективами працівників та встановлення на цій основі норм праці.
Норми праці складають основу системи планування роботи підприємства та його підрозділів, організації оплати праці персоналу, обліку затрат на продукцію, встановлення завдань з підвищення продуктивності праці, визначенні потреби в кадрах, управління трудовими відносинами на підприємстві.
Нормування праці є також і засобом забезпечення оптимального співвідношення між мірою праці та її оплатою.
Загалом нараховано працівнику 2710 гривень.
Утримання дорівнюють 470 гривень.
Економіст отримає на руки 2240 грн..
Також я розрахувала економічна ефективність проекту, та термін окупності витрат на його впровадження.
Кеф = 37.8. Термін окупності =0.026

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?