Курсова робота «Мистецтво сюжетно-композиційної організації романів В. Підмогильного "Місто" і "Невеличка драма"», 2012 рік

З предмету Література · додано 18.11.2013 18:46 · від ЮЛЯ · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1 Співвідношення сюжету та композиції у літературному творі Розділ 2 Валер’ян Підмогильний – автор першого урбаністичного роману в українській літературі 2.1. «Місто» - модерністський роман: традиції і новаторство 2.2. Образ Степана Радченка Розділ 3 Своєрідність побудови інтелектуального роману «Невеличка драма» Висновки

Висновок

Поява творів В. Підмогильного «Місто» та «Невеличка драма» засвідчила про якісно новий розвиток модерністського роману в українській літературі, де відкинуті традиції народницького роману і критично засвоєні кращі риси світового роману, які тут же розширено та переосмислено індивідуальною манерою автора. Прозаїк, змальовуючи героїв, по-своєму переосмислює ідею «надлюдини» Фрідріха Ніцше. Жоден з його персонажів не схожий на цю надлюдину, хоча має природний потяг стати нею, вивищитися над самим собою, однак він завжди є індивідуальністю. Людина в романах Валер’яна Петровича – екзистенційна. ЇЇ бунт не є бунтом проти всього світу, а тільки проти його недосконалості, тому найчастіше він виражається у внутрішньому спротиві самому собі. Людина трагедійно, а не фатально відчужена, екзистенційно самотня, однак ця самотність стає мотивом до глибшого самоусвідомлення, а завдяки йому – до самоутвердження у світі.
«Місто» - це перший урбаністичний роман в українській літературі, який ще має й риси психологізму, оскільки розкриває внутрішній світ головного героя, змальовує його роздуми, передані внутрішніми монологами. Це відцентровий, тобто центрогеройним романом, оскільки його дія розвивається довкола персонажа, водночас з кожною сторінкою оповіді в ньому змальовується широка панорама духовного буття суспільства. Роман «Місто» переконав критику в тому, що письменник «цікавиться не людством, а людиною», що кожен – індивідуальність, здатна до саморозвитку, переосмислення свого життя, а не маса, запроектована на один лад.
«Невеличка драма» В. Підмогильного – це інтелектуальний роман, важливе місце в якому займає не так сам сюжет, як розкриття внутрішнього світу героїв, протиставлення їхніх поглядів на життя. Важливе місце в творі займає психологізм, який передано через внутрішні монологи персонажів. Носієм духовності виступає Марта Висоцька, яка протиставляється всім іншим героям, які постають як обмежені, бездуховні, підлі, раціонально-прагматичні істоти.
Таким чином, В.Підмогильний модернізував українську прозу в новому річищі, збагачуючи її урбанізмом, новими героями, філософськими ідеями, жанровими формами. Художній світ письменника відзначається багатством характерів та ідей. Але головне в ньому — це світ душі людини, яку митець розглядав немов під мікроскопом, помічаючи найдрібніші реагування її на світ, зауважуючи небачене, але «великим планом» освітлюючи її болі, страждання, захоплення, розчарування, радощі й перемоги. Водночас проза митця характеризується інтелектуалізмом, що було домінантою модернізму перших десятиліть ХХ ст.

Коментар модератора

30 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?