Реферат «Правовий статус Національної академії наук України.», 2013 рік

З предмету Право · додано 16.11.2013 18:01 · від Fktrctq · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Історія Національної академії наук України 2. Правовий статус Національної академії наук України 3. Актуальні питання удосконалення правового статусу Національної академії наук України Висновки Список використаних джерел

Висновок

Згідно чинного законодавства України функціонування Національної академії наук України ґрунтується на всебічній підтримці її статутної діяльності державою, безстроковій та безоплатній передачі в користування Академії без зміни форми державної власності всього потужного Академічного майнового комплексу, створеного протягом багатьох десятиліть.
Водночас, визнання високого державного статусу Національної академії наук України, її особливої ролі загальнонаціонального інтелектуального центру реалізовано у розвиткові внутрішньої самоврядності Академії як потужної наукової корпорації, що полягає у самостійному визначенні тематики досліджень, своєї структури, вирішенні науково-організаційних, майнових, господарських, кадрових питань, здійсненні міжнародних наукових зв’язків тощо.
Нова суспільна атмосфера, що сприяла утвердженню демократичних самоврядних принципів управління наукою, піднесенню творчої ініціативи вчених, спричинила значні позитивні зрушення в організації життєдіяльності Академії. Нові Статути Академії, прийняті її Загальними зборами у 1992 р. та 2003 р., положення про секції, відділення та наукові установи, затверджені після широкого громадського обговорення (1992 р., 1998 р., 2002 р.), відображали важливі демократичні зміни у внутрішньому житті наукових установ, свідчили про зростання впливу учених на формування і реалізацію наукової політики, розвиток економіки країни, духовної культури українського народу.
З метою вдосконалення правового статусу Національної академії наук України, приведення положень її чинного Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства у квітні 2013 р. Загальними зборами було ухвалено нову редакцію Статуту Академії, у якому відображено посилення ролі Академії у забезпеченні науково-технічного, соціально-економічного та культурного розвитку країни, уточнення основних завдань діяльності Академії на сучасному етапі, а також її правового статусу як вищої державної наукової установи України з правами самоврядної організації. Принцип самоврядності та відносної автономії (абсолютної бути не може) Академії є фактором, що сприятиме забезпеченню об’єктивності наукових досліджень. Важливими елементами нової редакції Статуту Академії є також положення щодо фінансово-економічних основ її діяльності, кадрового забезпечення, більш чіткого розмежування функцій і компетенції органів управління Академії тощо.

Коментар модератора

19 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?