Дипломна робота «Структура запиту вагітних на отримання соціальних послуг», 2013 рік

З предмету Соціальна робота · додано 15.11.2013 19:37 · від Нюська · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 РОЗДІЛ 1. Особливості жінок в період підготовки до материнства 1.1. Соціально-психологічні особливості вагітної жінки.5 1.2. Соціально-психологічні потреби вагітних жінок.10 1.3. Завдання і методи соціальної роботи з вагітними жінками. 15 РОЗДІЛ 2. Методологічна організація дослідження структури запиту вагітних на соціальну допомогу 2.1. Логіка дослідження структури запиту вагітних на соціальні послуги.19 2.2. Методологічне обґрунтування методик дослідження та принципів їх підбору.26 Розділ 3. Емпіричне дослідження структури запиту вагітних на соціальні послуги 3.1. Результати дослідження запиту вагітних на соціальну допомогу.31 3.2. Визначення структура запиту вагітних на соціальні послуги. 37 3.3. Основні засади діяльності мережі соціальних послуг для вагітних для громадських організацій. 43 Висновки.52 Список використаної літератури.58

Висновок

1. Ще в момент зачаття у корі головного мозку жінки формується так звана домінанта вагітності, котра визначає хід фізіологічних і психологічних процесів. Саме вона „бере на себе” зміни в організмі, необхідні для благополучного виношування плоду та успішних пологів. При цьому перебудовуються на новий лад практично всі органи та системи, зокрема і нервова. Психіка майбутньої мами, мов дзеркало, відображає зміни у нервовій системі. А вона прямо залежить від рівня гормонів, який у цей період аж зашкалює. Гормональні атаки такі великі, що вагітній потрібно багато зусиль, аби дати з ними раду. Тому вона гостріше реагує на дрібниці і стає трохи розсіяною.
А загалом, виокремлюють наступні рівні, на яких відбуваються значні зміни під час вагітності: фізіологічний, емоційний, когнітивний, соціальний, екзистенціальний. Крім того, сучасні психологічні дослідження вагітності можна віднести до одного з двох підходів. В одному випадку, з точки зору жінки, в іншому – її дитини. Під час вагітності жінка стає імпульсивнішою, чуттєвішою, завдяки гормональним змінам. Вона намагається уникнути емоційного дискомфорту, який на кожному етапі вагітності має свої причини виникнення.
Частота депресивних феноменів різної тяжкості коливається від 10 до 14%, спостерігається тенденція зростання впродовж вагітності. Відмічається виражена залежність депресії від психотравмуючих чинників сімейного характеру та серйозних побоювань, пов'язаних з народженням дитини. Депресія залежить від таких психогенних чинників, як психіатричне обтяжений анамнез, подружні конфлікти під час вагітності, почуття втрати у II і III триместрах, паління під час вагітності. Також змінюється стосунки вагітної з оточенням. Навіть якщо обоє батьків радіють швидкій появі дитини, втома і турбота, супутні вагітності, можуть створити сприятливий ґрунт для сварок. До того ж, змінюється ставлення жінки до сексу, і подружні обов’язки вона виконує з меншим запалом, від природності інтимних стосунків під час вагітності майже нічого не залишається. Будь-які стосунки змінюються, якщо в них доводиться звільнити місце і для дитини. Відносини з батьками теж змінюються: народивши дитину дочка сама стає матір’ю, і, відповідно, змінить своє місце в родині, яке вона займала.

2. Соціальні потреби – стан людини, створений необхідністю в певних об’єктах, які необхідні їй для налагодження тих проблем у взаємодії з іншими.[21]. Після аналізу літератури та проведеної фокус групи ми виокремили такі соціально-психологічні потреби:
Потреби сфери я «Я як мати» - основою для задоволення цієї потреби є самоідентифікація жінкою себе як матері. Потреба в усвідомленні своєї унікальності – жінки, які вагітні вперше не знають як це – бути мамою. Вони бояться стати поганими батьками та не відчувають своєї унікальності. Звідси можна зробити висновок про потребу в усвідомленні свої унікальності. Потреба в прийнятті на себе нової соціальної ролі - ця потреба вагітної обумовлена саме переходом від одного соціального статусу до іншого. Соціальна роль визначається як соціальна функція, модель поведінки, об’єктивно задана позицією особи в системі суспільних відносин та міжособистісних стосунків. Потреба в прийнятті на себе відповідальності за майбутнє дитини - необхідно усвідомлювати та розуміти, що сьогоднішні необдумані вчинки батьків можуть негативно проявитись в житті їхньої дитини.
• Потреба в сфері « я і дитина» - задоволення такої потреби буде базуватися саме на успішній реалізації виховної функції. Головним у цій системі стосунків є поняття взаємодії – процеси впливу різних об’єктів один на одного, їх взаємну обумовленість та зміни стану, спричиненого іншою людиною. Потреба в інформації про основні засади взаємодії з дитиною - взаємодія з дитиною полягає не лише в догляді за нею а і в основні педагогічних нюансах, на яких будується виховання дитини. Потреба в прийнятті дитини як самостійної людини включає в себе потребу у визнанні дитини як унікальної, незалежної особистості та потребу визнанні потреб дитини.
• Потреба в сфері «Я і суспільство» - виникає потреба в підтримці та коригуванні спілкування з оточуючими під час вагітності. Потреба в схвалення поведінки вагітної жінки оточуючими людьми – вагітним жінкам необхідно знати, що всі ті зобов’язання, які вони тепер мають виконувати в зв’язку з новою соціальною роллю є прийнятими та схвалені оточуючими. Потребу у відчутті своєї значущості- відбувається розвив з тими умовами, які надавали їй відчуття спільної діяльності, тобто відчуття особистої значущості в групі. Потреба у спілкуванні з іншими вагітними жінками - так вагітні можуть обмінюватись своїми переживаннями, хвилюваннями і надіями, будучи впевненими в підтримці співрозмовників.

3. За основу в розподілі запитів на запит на тримання інформації, запит на научіння та запит на отримання конкретної допомоги ми взяли класифікацію, запропоновану Бернякович Л. О. вона визначає запит як те, що клієнт бажає отримати в кінцевому результаті, його задача, яку він має сформулювати як мету[3]. Також можна розглядати запит як прохання чи скаргу на отримання певної конкретної форми допомоги, умотивоване звернення чи постановка питання, яке людина не може вирішити самостійно.
Структура запиту має в основі поділ на запит на отримання інформації, запит на отримання конкретної допомоги та запит на научіння.
В свою чергу запит на отримання інформації включає запит на отримання інформації про права матері (обумовлений необізнаністю жінок про ті права та гарантії, які забезпечує їм держава в зв’язку з вагітністю та народженням дитини), запит на отримання інформації стосовно прав дитини(також обумовлений необізнаністю жінок в юридичній сфері) та запит на отримання інформації про ті соціальні послуги, які можуть надаватися вагітним жінкам (погано сформована робота з вагітними жінками призводить до незнання стосовно того, як, куди і з якими проблемами можна звертатись).
Запит на отримання конкретної допомоги складається з потреб, які мають на меті певну діяльність. Це запит на організацію спілкування ( в зв’язку з тим, що у жінок, які вагітні вперше, часто не має серед друзів людей, у такому ж стані, а знайомих, які вже мають дітей – небагато, то виникає запит на організацію спілкуванні з іншими вагітними) та запит на організацію дозвілля (відчуття непотрібності, бажання щось роботи з іншими, достатня кількість вільного часу та очікування підтримки від оточуючих викликають потребу в зайнятості).
Запит на научіння включає в себе навчання вагітних жінок тих аспектів, в яких жінки відчувають особливо гостру потребу та роз’яснення та пояснення всіх виникаючих питань. Він складається з запиту на допомогу в розумінні обов’язків матері (в даному випадку головним завданням є пояснити жінці, що вона є відповідальною за життя дитини), запиту на научіння догляду за дитиною (мало хто впевнений в тому, що він повністю та без проблем зможе правильно доглядати за маленькою дитиною) та запит на роз’яснення основних засад по взаємодії з дитиною (тобто роз’яснення того, як рішення та дії жінки можуть впливати на життя залежної від нею людини жінки).

4. Мережа соціальних послуг при громадських організаціях - оптимальний варіант організації роботи соціальних робітників та інших спеціалістів із вагітними жінками.
Головною метою діяльності таких установ буде підготовка вагітних жінок до щасливого материнства.
Процес роботи соціального працівника та вагітної жінки буде проходити в декілька етапів: звернення вагітної жінки (якщо у житті вагітної жінки виникають питання та потреби, які носять соціальний характер і не можуть бути задоволенні без допомоги спеціалісти, з’являється потреба у зверненні до спеціальних організацій); визначення мети співпраці соціального працівника та клієнта (під час перших контактів обговорюється перспектива співробітництва, відбувається орієнтація вагітної жінки на позитивне майбутнє і починається формування мотивації щодо цього, визначаються в узагальненому вигляді можливі цілі роботи, роз’яснюються її можливі шляхи й механізми, клієнт активно залучається до процесу прийняття рішень); надання соціальних послуг з метою задоволення конкретних запитів (сутність його полягає в безпосередній реалізації запланованих заходів із надання допомоги і включає коплекс соціальних послуг) та оцінка результатів співпраці (оцінка впливу (кінцеве оцінювання) проводиться по завершенні надання послуги і має на меті аналіз отриманих результатів).
Також ми визначили наступні принципи функціонування таких мереж : індивідуальний підхід; доступність та відкритість; принцип добровільності вибору отримання чи відмови від соціальних послуг; гуманність; комплексність; максимальна ефективність використання коштів суб’єктами, що надають соціальні послуги; законність; соціальна справедливість.
В такій мережі соціальних послуг для вагітних при соціальних службах будуть надаватись наступні послуги : інформаційні послуги – реалізація яких буде передбачати поширення об’єктивної інформації про споживчі властивості та види соціальних послуг, формування певних уявлень і ставлення суспільства до соціальних проблем; юридичні послуги – інформування вагітних жінок про права матері та дитини, захист прав та реалізації юридичної відповідальності осіб, що вдаються до протиправних дій щодо цієї вагітної жінки; соціально-медичні послуги – навчання та інформування основних нюансів догляду за дитиною та гігієною вагітної жінки, чи жінки, що кормить грудьми; соціально-педагогічні послуги - послуги, які передбачають навчання матері вихованню та взаємодії з дитиною; організаційні послуги – вони складаються з організації волонтерської діяльності та організація клубів за інтересами; соціально - психологічні послуги – вони передбачатимуть допомогу вагітній жінці у прийнятті на себе відповідальності за майбутнє своєї дитини.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?