Дипломна робота «Облік і аудит розрахунків з постачальниками та підрядниками», 2013 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 14.11.2013 18:17 · від Nastynchik · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5 Розділ 1. Загальні положення обліку і аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками 7 1.1. Визначення, визнання та класифікація зобов’язань 7 1.2. Методичні засади аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками 15 1.3. Нормативно-правова база обліку і аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками 22 Розділ 2. Стан ведення обліку і аудиту розрахункових операцій з постачальниками і підрядниками в сфг «престиж» 27 2.1. Організаційно-економічна характеристика СФГ «Престиж» 27 2.2. Первинний, аналітичний та синтетичний облік розрахунків з постачальниками і підрядниками в СФГ «Престиж» 34 2.3. Аудит розрахункових операцій з постачальниками і підрядниками в СФГ «Престиж» 39 Розділ 3. Шляхи удосконалення обліку та аудиту розрахункових операцій з постачальниками і підрядниками 45 3.1. Удосконалення обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками 45 3.2. Удосконалення аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками 53 Розділ 4. Охорона праці 59 4.1. Аналіз стану охорони праці в СФГ «Престиж» 59 4.2. Вимоги до користувачів персональних комп’ютерів (ПК) 63 4.3. Рекомендації по поліпшенню умов праці 69 Висновки і пропозиції 70 Список використаних джерел 74 Додатки 78

Висновок

Метою написання даної роботи було дослідження теоретичних та практичних аспектів обліку та аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками.
Для кожного підприємства дуже важливо на будь-який момент часу мати повну інформацію про зобов’язання підприємства. Для своєчасного забезпечення керівництва інформацією про кредиторів на підприємстві має бути добре організовано облік і аналіз кредиторської заборгованості.
Дослідження теоретичних аспектів організації обліку і аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками дозволяє зробити висновки, що вони здійснюються як в готівковій, так і безготівковій формі; відносяться до поточних зобов’язань підприємства і оцінюються за сумою погашення, у розмірі недисконтованої суми грошових коштів або їх еквівалентів, що буде сплачена. Організація обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками повинна забезпечити: своєчасну перевірку розрахунків з постачальниками та підрядниками; попередження виникнення простроченої кредиторської заборгованості.
В свою чергу послідовність і порядок проведення аудиту залежить від визначених завдань аудиту й обсягу діяльності конкретного підприємства, його структури, стану розрахунків з постачальниками і підрядниками.
СФГ «Престиж» веде бухгалтерський облік, складає статистичну та фінансову звітність у порядку, встановленому державою, несе відповідальність за її достовірність і своєчасність надання звітних даних. Бухгалтерський і управлінський облік на підприємстві ведеться згідно Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в України».
Фінансово-господарська діяльність СФГ «Престиж» здійснюється з урахуванням вимог діючого законодавства.
Підприємство достатньо забезпечене земельними, трудовими, основними та оборотними ресурсами, ефективно їх використовує та отримує прибутки для нарощування процесу виробництва та здійснення ефективної соціальної політики. Підприємство є спеціалізованим та має зерно-олійний напрямок.
В СФГ «Престиж» використовується лінійна організаційна структура, що визначає безпосередню підлеглість бухгалтерів головному бухгалтеру. На даному підприємстві працює 2 бухгалтери. СФГ «Престиж» використовується меморіально-ордерну форму обліку.
В цілому весь процес розрахунків з постачальниками і підрядниками включає два етапи: на першому — ведеться облік надходження ТМЦ, послуг, робіт і облік їх оплати; другий - включає в себе формування звітних документів, а саме оборотно-сальдової відомості та меморіального ордеру.
Стан організації первинного обліку в СФГ «Престиж» відповідає вимогам чинного законодавства, ведеться на підставі типових форм документів, які містять належним чином заповнені реквізити, складаються та оброблюються вчасно.
Облік розрахунків СФГ «Престиж» з його контрагентами (постачальниками) ведеться в типовій конфігурації в розрізі документів-замовлень.
Для ведення синтетичного обліку на підприємстві використовується активно-пасивний субрахунок 377 «Розрахунки з організаціями» (сальдо може бути як по дебету, так і по кредиту). Також на даному рахунку підприємство обліковує розрахунки покупцями та замовниками (хоча згідно Інструкції із застосування Плану рахунків підприємство повинно розмежовувати розрахунки з постачальника і покупця окремо). Принцип ведення операцій по цьому рахунку такий же як і по пасивному рахунку 63. Рахунок кредитують на суму фактично одержаних ТМЦ, спожитих робіт і послуг в кореспонденції з дебетом матеріальних і затратних рахунків. По кредиту субрахунка 377 записується загальна сума з ПДВ. Послуги та ТМЦ оприбутковують без ПДВ, суму якого відносять в дебет рахунка 64. По дебету субрахунка 377 обліковують оплачені суми. Аналітичний облік розрахунків з постачальниками ведуть по кожному окремо поданому рахунку, що дає можливість отримання необхідних даних по постачальниках, по розрахункових документах.
Система розрахунків впливає на договірні відносини між постачальниками і покупцями продукції. Саме тому важливим є здійснення контролю за цією системою. Фінансова звітність за всю свою діяльність не підлягала перевірці аудиторських фірм. В СФГ «Престиж» проводять контроль лише з середини у вигляді інвентаризації та внутрішнього аудиту.
Стосовно стану організації охорони праці на підприємстві можна зробити висновок, що на СФГ «Престиж» добре налагоджена система охорони праці, керівництво надає всі можливості для поліпшення умов праці. Однак знайшлися недоліки, які б ми радили виправити шляхом запропонованих рекомендацій.
З метою вдосконалення організації обліку і аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками в СФГ «Престиж» пропонується наступні шляхи удосконалення:
― пропонуємо вести графік документообігу за допомогою якого первинний документ буде проходити оптимальну кількість підрозділів і виконавців та визначає мінімальний строк його знаходження у підрозділі;
― додати до робочого плану рахунків окремий рахунок 63 для обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками;
― додати до робочого плану рахунків додатковий позабалансовий рахунок 10 «Кредиторська заборгованість». Аналіз заборгованості буде накопичуватись на позабалансових субрахунках – конкретно за кожним договором;
― в наказі про облікову політику додати пункт щодо зобов’язань;
― пропонується ввести в штат ще одну посаду бухгалтера, який буде відповідати за ведення розрахунків підприємства;
― ввести документ – «Реєстр документів до сплати», де вказані рахунки постачальників та терміни їх сплати, кінцеве сальдо за кожним рахунком;
― додати до акта звіряння лист, у якому буде фраза «У разі неотримання підписаного акта звіряння протягом 10 днів вважаємо вказану в акті заборгованість погодженою»;
― акт звіряння надсилати рекомендованим листом (з повідомленням про вручення).
― додати до акту звіряння заборгованості нову графу «Наявність податкової накладної», особливістю якої є наявність інформації відносно отриманих податкових накладних на підтвердження розрахунків підприємства з ПДВ;
― застосовувати програму внутрішнього аудиту ;
― результати проведення внутрішнього аудиту запропоновано оформлювати такими таблицями як: «Відомість перевірки складу поточної кредиторської заборгованості» та «Перелік пред’явлених претензій на адресу підприємства», що дозволить визначити якість внутрішнього аудиту за розрахунками з боку бухгалтерії, та виявити випадки викривлень звітних даних за ними.
Таким чином, запровадження у практичну діяльність розроблених рекомендацій сприятиме подальшому вдосконаленню обліку та аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками підприємства, а також позитивно вплине на загальний стан підприємства в цілому.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?