Реферат «Фактори, що обумовлюють виникнення та розвиток фізичного виховання», 2011 рік

З предмету Фізичне виховання · додано 13.11.2013 17:58 · від Володимир · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Введення 1. Вплив соціальних систем 2. Політика, ідеологія, релігія 3. Соціально-економічні фактори 4. Витоки розвитку фізичного виховання в Україні 5. Вплив особистісних факторів Висновки Використана література

Висновок

По мірі розвитку суспільства фізичне виховання набуває нових якісних рис, стає соціальним явищем, яке має культурне, виховне та оздоровче значення і його намагаються використовувати правлячі кола у політичних, релігійних цілях.Будучи складовою частиною суспільної культури, її підсистемою, фі-зичне виховання знаходиться в певних зв'язках, взаємовідносинах з іншими соціальними підсистемами. Взаємозв'язки фізичного виховання із загальнокультурними, політичними та соціально-економічними умовами суспільства надто складні та не однакові в різних формаціях.
Численні дослідження свідчать, що найбільш активно впливали на формування соціальних систем фізичного виховання військові кола. Основним об'єктом дії фізичної культури як системи спеціальних духовних і матеріальних цінностей та діяльності зі створення нових цінностей та їх використання є лю-дина — основна неподільна частина суспільства.
Основними факторами, що обумовили виникнення, розвиток та функціонування фізичного виховання, у нинішній час є потреби (біологічні, особистісні, ідеальні): репродуктивна (спрямована на отримання вже відомого результату відомими засобами) та продуктивна (творча, пов'язана із виробленням нових ідей, цілей, та відповідних засобів, методів) діяльність людини. Дослідження фахівців свідчать про яскраво виражені вікові особливості мотивів та інтересів.
Таким чином, можна констатувати, що фізичне виховання являє собою складне соціально-економічне, педагогічне, психологічне та біологічне явище, закономірності якого ще повною мірою не вивчені. В умовах сучасного суспільства фізичне виховання виступає не тільки як противага негативним наслідкам цивілізації та екологічної ситуації, а й елемент виховання та соціалізації особистості, формування потреб у здоровому способі життя.

Коментар модератора

21 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?