Курсова робота ««Фальшиві друзі» перекладача як лінгвістична проблема», 2013 рік

З предмету Іноземні мови · додано 10.11.2013 20:41 · від sim_pylia · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ I. «Фальшиві друзі» перекладача як лінгвістична проблема.6 1.1. Поняття «фальшиві друзі» перекладача.6 1.2. «Фальші друзі» як перекладацька проблема.8 1.3. Інтернаціоналізми та псевдоінтернаціоналізми як вид «фальшивих друзів» перекладача.13 Розділ II. Відтворення «фальшивих друзів» перекладача українською мовою.17 2.1. Передача інтернаціоналізмів засобами української мови за допомогою лексичних відповідників.17 2.2. Переклад інтернаціоналізмів за допомогою конкретизації та генералізації. 21 2.3. Калькування як спосіб адекватного перекладу інтернаціоналізмів засобами української мови.24 Висновки.30 Список використаних джерел. 32 Додаток А.36 Додаток Б.37

Висновок

1. Під час перекладу «фальшивих друзів» перекладача українською мовою виникає ряд труднощів, які перекладач усуває за допомогою різних засобів та прийомів.
2. Серед таких прийомів важливе місце займають саме лексичні засоби перекладу даних термінів, оскільки вони є одночасно простим та ефективним способом подолання невідповідностей на лексичному рівні англійської та української мовних систем.
3. У цій роботі ми розглянули проблему інтернаціоналізмів і псевдоінтернаціоналізмів або «фальшивих друзів» перекладача, які становлять великі труднощі при перекладі з однієї мови на іншу. Ця проблема не знаходить достатнього відображення у двомовних словниках, хоча існують переліки цих слів і спеціальні видання присвячені цьому питанню.
4. Проаналізувавши наукову літературу з досліджуваних проблем та відповідно до поставлених завдань, ми дійшли наступних висновків :
- основними та загальноприйнятими способами перекладу є такі: переклад через транскрибування або передачу звукової структури, переклад за допомогою транскрибування, описовий переклад, переклад через синонімічну заміну.
- перекладачу слід надзвичайно уважно розглянути цю проблему тому, що не знання цих слів може призвести до серйозних непорозумінь, адже аналогії з рідною мовою часто є помилковими і в результаті цього переклад є невірним.
- розглядаючи проблему перекладу інтернаціоналізмів різних типів за допомогою перекладацьких трансформацій ми вияснили, що, з точки зору перекладу усі інтернаціоналізми можна умовно поділити на З групи:
I. справжні (або повні) інтернаціоналізми;
II. часткові інтернаціоналізми або напівінтернаціоналізми;
III. псевдоінтернаціоналізми
5. Отже, на підставі приведеного огляду наявної літератури по даному питанню можна зробити висновок, що головним джерелом появи «фальшивих друзів» перекладача в український мові є запозичення. Так як з плином історичного розвитку народу запозичувалися нові предмети та поняття, назви яких не вигадувалися, а запозичувалися. Терміни при цьому переносилися без значних змін. Науковці також багато випадків, коли слово запозичують для старого поняття, для якого в мові вже є власне слово або описовий зворот.
6. Щодо перекладу «фальшивих друзів» перкаладча основними способами передачі інтернаціоналізмів та псевдоінтернаціоналізмів засобами української мови є калькування, конкретизація, генералізація, транслітерація та заміна частин мови. Труднощі складають часткові інтернаціоналізми і псевдоінтернаціоналізми, що не мають подібних значень, оскільки вони численніші, можуть бути прийняті за справжні інтернаціоналізми і перекладені невірно. Дослідження типології «фальшивих друзів перекладача» в українській та англійській мовах має велике значення як у практиці перекладацької діяльності, так і в процесі навчання студентів, що вивчають іноземні мови.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?