Курсова робота «Резерви та шляхи підвищення рівня продуктивності праці ТОВ «Сервісбуд»», 2011 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 09.11.2013 21:15 · від Олічка · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5 Розділ 1. Загальна характеристика тзов «сервісбуд»: 1.1. Характеристика продукції і умов функціонування підприємства 7 1.2. Забезпеченість підприємства ресурсами: матеріально- технічними, трудовими і природними 10 1.3. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства 13 Розділ 2. Теоретичні та методичні питання аналізу продуктивності праці: 2.1. Економічна суть продуктивності праці 18 2.2. Характеристика показників та методів продуктивності праці 22 Розділ 3. Аналіз продуктивності праці тзов «сервісбуд»: 3.1. Загальна оцінка рівня і динаміки продуктивності праці 32 3.2. Аналіз впливу організаційно-економічних факторів рівня продуктивності праці підприємства 37 3.3. Аналіз впливу техніко-технологічних факторів рівня продуктивності праці 42 Розділ 4. Оцінка резервів підвищення продуктивності праці за рахунок техніко-технологічних факторів на тзов «сервісбуд» 46 Висновки 50 Список використаної літератури 53

Висновок

У першому розділі роботи нами проаналізовано будівельне підприємство «Сервісбуд», метою діяльності якого є будівництво для задоволення потреб працівників галузі і населення західного регіону України та отримання на цій основі прибутку для розвитку фірми та персоналу, а також для підсилення фінансового становища.
Проаналізувавши основні техніко-економічні показники ТзОВ «Сервісбуд» можна відмітити, що у 2009 фінансово-господарській стан підприємства значно поліпшився. А у наступному 2010 році керівництву вдалось не тільки підтримати цей рівень, але й покращити ситуацію, адже мало місце зростання доходу (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт послуг), продуктивності праці та фондовіддачі, тому підприємство отримує прибутки і знаходиться в хорошому фінансово-господарському стані. Так, у 2009 р фінансово-господарській стан підприємства поліпшився. А у наступному 2010 році керівництву вдалось не тільки підтримати цей рівень, але й покращити ситуацію, адже мало місце зростання доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт послуг), продуктивності праці та рентабельності, тому підприємство отримує прибутки і знаходиться в хорошому фінансово-господарському стані.
В другому розділі курсової роботи пояснено економічну суть продуктивності праці, наведена методика аналізу та оцінки продуктивності праці, проведено вибір та обґрунтування системи показників для оцінки продуктивності праці, методику аналізу показників рівня та динаміки продуктивності праці.
Функцією живої конкретної праці є не лише створення нової вартості, але і перенесення робочого часу, матеріалізованого в речовинних елементах виробництва, на знову створюваний продукт. Таким чином, продуктивність праці відбиває ступінь корисливого використання не тільки самої праці, але і проводить у рух кошти виробництва, тобто може характеризуватися витратами як живої праці, так і сукупної (живої й упредметненої) праці.
В третьому розділі проведено аналіз продуктивністі праці на ТзОВ «Сервісбуд», який включає в себе: оцінку роботи підприємства ТзОВ «Сервісбуд»; загальну оцінку рівня та динаміки продуктивності праці; аналіз впливу техніко-технологічних факторів на рівень продуктивності праці; проведено класифікацію та оцінка резервів підвищення продуктивності праці на підприємстві.
Зміну середньорічної продуктивності праці працівника в 2009 та 2010 pp. викликала відповідна зміна об'єму виконаних робіт ( суміщення професій ), а також скорочення середньооблікової чисельності працівників від 6860 до 6395 люд.( у (в'язку з механізацією та автоматизацією виробництва).
Причиною зростання середньоденної та середньогодинної продуктивності праці робітника є зменшення загальної кількості відпрацьованих всіма робітниками дюдино-днів, а отже, і людино-годин за рахунок зниження чисельності робітників при зростаючому обсязі виконаних робіт.
Отже, в загальному середня продуктивність праці у "ТзОВ «Сервісбуд» має тенденцію до зростання, що є позитивним для даного підприємства.
Для аналізу впливу техніко-технологічних факторів на рівень продуктивності праці у ТзОВ «Сервісбуд» проаналізували ріст продуктивності праці за рахунок введення нового обладнання, а також економію затрат праці за рахунок осту продуктивності нового обладнання.
Виявлення та впровадження резервів у ТзОВ «Сервісбуд», які наведені четвертому розділі надасть можливість здійснити підвищення продуктивності праці за рахунок техніко-технологічних факторів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?