Реферат «Конкурентоспроможність вітчизняних товарів на світовому ринку», 2011 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 06.11.2013 19:37 · від Моська · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичний аспект розвитку конкурентоспроможності україни 1.1. Сутність конкурентоспроможності 1.2. Особливості конкурентоспроможності та рейтинг конкурентоспроможності України Розділ 2. Причинно-наслідковий погляд на конкурентоспроможність вітчизняного товару 2.1. Особливості зовнішнього ринку та його вплив на конкурентоспроможність вітчизняного товару 2.2. Проблеми конкурентоспроможності вітчизняних товарів на світовому ринку Розділ 3. Шляхи вдосконалення конкурентоспроможності Висновки Список використаної літератури

Висновок

Управління конкурентоспроможністю товару – це процес управління суб'єктами своїми конкурентними перевагами для утримання перемоги або досягнення інших цілей у боротьбі з конкурентами за задоволення об'єктивних або суб'єктивних потреб у рамках законодавства або в природних умовах. Конкуренція є рушійною силою розвитку суб'єктів і об'єктів керування, суспільства в цілому. Конкурентоспроможність товару – це комплекс споживчих та вартісних характиристик, які визначають його успіх на ринку, тобто спроможність саме даного товару бути обміненим на гроші в умовах широкої пропозиції до інших конкуруючих товаровиробників.
Важливе місце в системі управління конкурентоспроможністю належить маркетинговим дослідженням. Під маркетинговим дослідженням варто розуміти цілеспрямоване рішення маркетингової проблеми (комплексу проблем), що стоїть перед фірмою, процес постановки задач, одержання маркетингової інформації, планування й організації її збору, аналізу і представлення звіту про результати.
В умовах тривалих кризових явищ в економіці України великого значення набувають не тільки заходи щодо їхнього подолання, а й створення сприятливого середовища для суб’єктів внутрішнього ринку країни у майбутньому. Оскільки через негаразди сьогодення переваги національних суб’єктів у перспективі в практичному розумінні не враховуються, необхідним видається створення умов для динамізму та поступового зростання продуктивності національного господарства.
Підвищення добробуту нації на основі високого рівня конкурентоспроможності є не тільки основною метою уряду, а й загальнонаціональним завданням, до вирішення якого мають бути залучені всі верстви українського суспільства. Вже сьогодні зрозуміло, що без загальнонаціональної соціально-економічної ідеї, навколо якої може відбутися консолідація усіх прогресивних сил суспільства на різних його рівнях, майбутній шлях України буде примарливим і нагадуватиме деморалізовану сукупність населення, підпорядковану чужим інтересам та знесилену суперечками між певними кланами всередині країни. Така загальна деморалізація є вкрай небезпечною у багатьох аспектах. Економічна деморалізація буде найвразливішим її наслідком, адже найвідчутнішого удару суспільству завдасть соціальна дезінтеграція, що спричинить його хаотичність та значно посилить його вразливість з боку зовнішніх загроз.
Параметри та умови є основними складовими категоріями конкурентоспроможності. Параметри конкурентоспроможності розкривають її зміст та характеризують той або інший бік конкурентоспроможності, як об`єкта: персоналу, підприємства, продукції. Вони надають можливість оцінити ступінь відповідності об`єкту певним вимогам споживача.

Коментар модератора

27 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?