Реферат «Соціально відповідальне інвестування: сутність та перспективи розвитку», 2012 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 06.11.2013 15:45 · від Meri · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

1. Вступ.2 2. Сутність СВІ.4 3. Особливості розвитку СВІ.10 4. Міжнародний досвід розвитку СВІ: США, ЄС.14 5. Українські реалії: проблеми та шляхи їх вирішення. 16 6. Висновки.21 7. Список використаної літератури.

Висновок

Згідно із поширеним визначенням, соціально відповідальне інвестування є новою інвестиційною стратегією, яка враховує не тільки прибутковість інвестицій, а й корисність чи шкідливість їх для суспільства.
Загалом, розгляд особливостей соціально відповідального інвестування свідчить, що ця інвестиційна стратегія привертає до себе в останні роки все більшу увагу інвесторів. Одна з причин цього у тому, що ринок соціально відповідального інвестування зростає значно швидше, ніж ринок традиційних інвестиційних послуг, і саме така динаміка зростання визначає перспективність такого інвестування. До того ж, соціально відповідальне інвестування все більше вливає на репутацію компанії і сприяє підвищенню її капіталізації. І хоча в Україні ринок інвестиційних послуг розвинений поки що недостатньо, соціально відповідальне інвестування поступово поширюється на вітчизняному фінансовому ринку.
Основним чинником швидкого зростання популярності соціально відповідального інвестування є підвищення матеріального добробуту інвесторів, що дало можливість приділяти більше уваги етичним питанням і соціальній відповідальності інвестицій.
Соціальне інвестування часто плутають із благодійністю. Це і є головною причиною досить повільного розвитку і непоширення цього виду інвестування в Україні. Таке викривлене розуміння пояснюється недостатньою інформованістю, низькою інформаційною прозорістю діяльності більшості компаній і, відповідно, неможливістю для потенційного інвестора одержати достовірну інформацію про реальне дотримання вимог соціальної відповідальності, низьким рівнем освіти, особливостями менталітету. Насьогодні жертвувати кошти можуть позволити собі хіба що великі компанії.
Крім того, багато вітчизняних підприємств не бажають відкрито заявляти про те, що вони займаються соціальною відповідальністю, тим більше не лише з моральних причин, але й для покращення свого іміджу та з чисто бізнесових інтересів. Така ситуація обумовлена наступним. По-перше, вона віддзеркалює в цілому негативне ставлення громадян до бізнесу в українському суспільстві. По-друге, здійснення будь-яких соціальних заходів може бути розцінене як ознака того, що вони приховують свій прибуток. Українські компанії намагаються уникнути публічності соціально відповідальної діяльності, щоб не привертати увагу податкових органів та органів місцевої влади, які можуть бути зацікавлені у примусовому їх залученні до вирішення соціальних проблем окремого регіону чи країни у цілому.
Ситуація не зазнає змін, допоки не зміниться усвідомлення сутності самого процесу. Підприємці повинні мати чітке уявлення про те, що соціально відповідальні інвестиції – це вклад у їхнє ж майбутнє. Саме так вони зможуть забезпечити сталий розвиток у подальшій перспективі.
Аналізуючи міжнародний досвід та досвід таких країн, як Швеція, Німеччина в проведенні соціальної політики та співпраці уряду з організаціями Україні для ефективної СВБ насамперед необхідно: розробити та затвердити законодавчу базу, яка забезпечить зацікавленість і стимулюватиме бізнес-еліти до СВ; проводити постійну антикорупційну політику; підтримувати бізнес-структури в реалізації положень та концепцій СВБ; запровадити на державному рівні єдиний підхід до розуміння СВБ в Україні; удосконалювати співпрацю у форматі соціального діалогу; поширювати міжнародні стандарти та системи управління СВБ в Україні.
В Україні інститут корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) перебуває лише на етапі становлення. Однак, як показує досвід розвинутих країн, саме соціальне інвестування сприяє формуванню нових конкурентних переваг, зростанню рівня ділової репутації та капіталізації компаній.
Варто сподіватися, що українські компанії переймуть міжнародний досвід стрімкого розвитку соціально-відповідального інвестування, усвідомлення цього процесу у подальшій перспективі і встановлять систему соціальної відповідальності бізнесу, що допоможе отримати визнання на світових ринках.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?