Курсова робота «Оперативний аналіз діяльності підприємства», 2012 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 06.11.2013 15:31 · від Роман · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Техніко-економічна характеристика пат«черкасиобленерго» 1.1. Сучасний господарський стан ПАТ «Черкасиобленерго» 1.2. Перспективи соціально-економічного розвитку ПАТ «Черкасиобленерго» та регіону в цілому. Розділ 2: оперативний аналіз діяльності пат «черкасиобленерго» 2.1. Аналіз показників ефективності використання основних фондів ПАТ «Черкасиобленерго» 2.2. Аналіз динаміки основних фондів в 2009-2011 рр. 2.2. 1Графічний метод 2.2.2. Метод рядів динаміки 2.2.3. Метод ланцюгових підстановок Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

З погляду енергоефективності нині Україна відстає від інших європейських країн у зв'язку з застарілими технологіями радянської епохи, що використовуються в багатьох галузях економіки, неекономним використанням енергії, неефективною структурою промислового виробництва та значними масштабами тіньової економіки. Низька енергоефективність обмежує конкурентоспроможність вітчизняних виробників і негативно впливає на торговий баланс України, адже країна змушена імпортувати великі обсяги викопних енергоносіїв (нафти й газу) з Росії й Туркменістану. З метою зменшення залежності України від імпортних енергоносіїв потрібно впровадити енергоефективні технології та забезпечити ширше застосування поновлюваних джерел енергії.
Отже, необхідність сталого енергопостачання населення й економіки країни, зменшення рівня енергетичної залежності, зниження техногенного навантаження на довкілля, зменшення соціальної напруги у сфері енергетики, загальне підвищення рівня енергетичної безпеки України потребують розв'язання проблем, пов'язаних із низькою енергетичною ефективністю економіки країни, значними витратами суспільства на енергозабезпечення. Тобто реалізація заходів енергетичної ефективності, за допомогою яких забезпечиться реалізація головних завдань енергетичної стратегії держави, є переважним фактором підвищення рівня енергетичної безпеки та енергетичної незалежності України.
Отже, проаналізувавши господарський стан ПАТ «Черкасиобленерго» маємо такі результати:
ПАТ "Черкасиобленерго" здiйснює підприємницьку дiяльнiсть з постачання електроенергiї споживачам за регульованим тарифом та передачi електроенергії мiсцевими електромережами напругою 154-0,4кВ на територiї Черкаської областi. Основним видом дiяльностi товариства є передача i розподiл електричної енергiї. За перше півріччя 2012 року надходження електричної енергiї до мереж ПАТ "Черкасиобленерго" склало 1 851 974тис.кВт-год. Загальний корисний вiдпуск електричної енергiї за звiтний перiод становить 1 585 473тис.кВт-год., в тому числi власним споживачам – 1 261 876тис.кВт-год. Обсяги товарної продукції вiдповiдно складають – 744 512тис.грн. (без ПДВ) та 727 300тис.грн. (без ПДВ). Чистий дохiд від реалізації продукцiї за звiтний перiод складає 756267 тис.грн.
Обсяг реалiзацiї за перше пiврiччя 2012 року складає 907 521тис.грн.
Резервний капiтал станом на 30.06.2012 року складає 9 849 грн.
З цього можна зазначити, що дане підприємство не є збитковим.
Також підприємство активно впроваджує енергозбережувальні прилади та обладнання, переходить на більш новітні способи отримання електроенергії і впевнено крокує до підвищення ефективності своєї діяльності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?