Курсова робота «Державна бюджетна політика», 2013 рік

З предмету Фінанси · додано 04.11.2013 13:43 · від КЕН · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Суть та поняття державної бюджетної політики України 6 2. Передумови розвитку бюджетної системи України 9 3. Основні аспекти бюджетної політики в новому варіанті Податкового Кодексу України 14 4. Сучасні проблеми розвитку бюджетної системи 18 5. Бюджетна система інших країн 25 Висновки 32 Список використаної літератури 36 Додатки 39

Висновок

Державний бюджет як одна з головних ланок фінансової системи України є економічною категорією і відображає грошові відносини, що виникають між державою з одного боку, та юридичними та фізичними особами – з іншого, з приводу утворення централізованого фонду грошових коштів держави і його використання на розширене відтворення, підвищення рівня і якості життя населення і задоволення інших суспільних потреб.
Бюджетний устрій – це організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, взаємозв‘язок між окремими ланками бюджетної системи.
Бюджетна система складається з Держбюджету України, республіканського бюджету АРК, місцевих бюджетів. До місцевих бюджетів належать обласні, міські, районі, районі в містах, селищні і сільські бюджети.
Бюджетний процес – це сукупність затверджених державою юридичних норм, регулюючих діяльність органів державної влади та управління по складанню, розгляду та виконанню бюджету.
Основні напрямки бюджетної політики визначає Верховна Рада України, приймаючи бюджетну резолюцію.
Щорічний бюджет визначає кількісні параметри економіки країни.
Бюджети є самостійними, що забезпечується:
- наявністю власних доходів;
- правом визначення напрямків використання видатків.
Бюджетний устрій ґрунтується на принципах єдності, повноти, гласності, наочності і самостійності.
Під бюджетною політикою держави доцільно розуміти системну сукупність пріоритетів (національних інтересів), наукових підходів і конкретних заходів щодо цілеспрямованої діяльності держави з регулювання бюджетного процесу і використання бюджетної системи для рішення економічних і соціальних задач країни.
До інструментів, через які здійснюється бюджетна політика, відносяться: щорічні послання Президента України до Верховної Ради України, Програма економічного і соціального розвитку України, щорічні Бюджетні резолюції Верховної Ради України (з 2003 року – Основні напрями бюджетної політики), закон про державний бюджет, закон про виконання державного бюджету, бюджетні програми всіх рівнів.
Проведений аналіз змісту Бюджетних резолюцій і Основних напрямів бюджетної політики, сутності і числових значень пріоритетів бюджетної політики дозволив виявити суттєві основні недоліки щодо механізму визначення пріоритетів бюджетної політики.
Методологічним підходом до віднесення цілей бюджетної політики до пріоритетів пропонується такий: пріоритети бюджетної політики повинні реалізуватися тільки за рахунок бюджетних коштів і мати чіткий орієнтир кількісного характеру.
Виходячи з результатів проведеного аналізу до основних засад визначення пріоритетів бюджетної політики доцільно віднести наступні:
- інформаційно-аналітичне забезпечення аналізу шляхом запровадження системи моніторингу стану соціально-економічного розвитку країни і реалізації бюджетної політики,
- визначення сукупності показників (індикаторів) стану бюджетної сфери, по яких здійснюватиметься аналіз стану бюджетної сфери і рівень реалізації наміченої бюджетної політики,
- аналіз соціально-економічного розвитку країни і стану бюджетної сфери, включаючи реалізацію бюджетної політики, за попередній період,
- по результатах аналізу - виявлення загроз стану бюджетної сфери і здійсненню бюджетної політики,
- стратегічне планування бюджетної політики з врахуванням результатів аналізу соціально-економічного розвитку країни, стану бюджетної сфери, переліку загроз. В процесі стратегічного планування визначаються пріоритети бюджетної політики, прогнозуються дії чинників і заходів, які забезпечуватимуть реалізацію бюджетної політики і перспектив здійснення самої бюджетної політики через розробку і реалізацію бюджетних цільових програм по кожному пріоритету.
Програмно-цільовий підхід до визначення пріоритетів бюджетної політики має включати наступні кроки:
- визначення пріоритетів бюджетної політики,
- визначення завдань програми на бюджетний період, напрямів і заходів діяльності, які забезпечують реалізацію пріоритетів (на бюджетний період),
- розрахунки обсягів коштів, потрібних для реалізації сукупності пріоритетів бюджетної політики,
- порівняння визначених обсягів коштів з можливостями зведеного бюджету країни,
- визначення відповідальних органів державної влади за виконання цільових бюджетних програм у вигляді головного розпорядника бюджетних коштів,
- визначення критеріїв і показників оцінки і аналізу результативності цільової бюджетної програми відносно обсягів витрат, кінцевого результату, ефективності понесених витрат і якості,
- виділення необхідних для реалізації бюджетних пріоритетів в рамках цільової бюджетної програми фінансових коштів,
- організація систематичного контролю виконання цільової бюджетної програми по визначених критеріях і показниках оцінки результативності,
- корегування програми (завдань, заходів, обсягів фінансових ресурсів) в разі відставання від програми.
Протягом останніх двох років ситуацію у сфері податково-бюджетної політики вдалося стабілізувати, були розроблені та прийняті Бюджетний та Податковий кодекси України. Бюджетна політика була спрямована на формування сприятливого макроекономічного середовища, забезпечення стабільності державних фінансів, подальше вдосконалення нормативної бази у податково-бюджетній сфері, формування бюджету на 2012 рік за принципом середньострокового бюджетного планування з чіткими фіскальними та видатковими орієнтирами.
У рамках удосконалення проведення податково-бюджетної політики Кабінету Міністрів України належить виконати такі завдання:
- забезпечення збалансованості державних фінансових ресурсів, у тому числі утримання дефіциту державного бюджету на економічно безпечному рівні шляхом проведення виваженої бюджетної політики відповідно до Основних напрямів бюджетної політики на 2012 рік;
- формування фундаменту розвитку держави на основі стабілізації державних фінансів шляхом забезпечення прозорості системи державних фінансів та поліпшення управління ними;
- створення сприятливих умов для бізнесу шляхом зниження адміністративних бар'єрів для його розвитку через подальше вдосконалення системи оподаткування та зменшення навантаження на платників податків;
- поліпшення управління державним боргом шляхом ефективного управління ризиками, оптимізації структури державного боргу.

Коментар модератора

Робота містить аналітику, стат дані за 2011-2012 рр

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення