Курсова робота «Аудиторський висновок як результат аналізу прогнозної інформації», 2013 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 03.11.2013 23:15 · від Марина · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 Розділ і. Економічна сутність аудиту 4 1.1. Сутність аудиторської діяльності 4 1.2. Підготовка аудиторської перевірки та її цілі 8 Розділ іі. Аудит прогнозної інформації 14 2.1. Загальне поняття та характеристика прогнозної фінансової інформації 14 2.2. Перевірка прогнозної інформації 18 2.3. Критеріїї оцінювання правильності формування прогнозної інформації.20 Розділ ііі. Аудиторський висновок як результат аналізу прогнозної інформації 23 3.1. Поняття, структура та види аудиторських висновків 23 3.2. Проблеми збереження конфіденційності інформації аудиторами 29 Висовок 33 Список використаних джерел 35 Додатки 37

Висновок

Сучасний етап гармонізації і глобалізації національної системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності передбачає підвищенні вимоги щодо їх інформативності, об’єктивності та повноти, тому важливо, щоб аудит став одним із головних інструментів в управлінні економічного суб’єкта, забезпечуючи її високу ефективність. А інформація відігравала важливу роль у всі часи: «хто володіє інформацією – той володіє світом». Передбачення майбутнього завжди цікавило людство, але наукового змісту воно набуло лише в минулому столітті. Особливу роль відіграє передбачення фінансової інформації – це дозволяє отримувати виші прибутки, значно скоротити ризики тощо.
На мою думку, важливість прогнозної інформації важко переоцінити, оскільки вона відіграє ключову роль в визначенні стратегії розвитку підприємства, держави. Але постійно існує ризик помилки у складанні прогнозів, неврахування певних факторів. Адже усе врахувати неможливо в будь-якому прогнозі, завжди буде існувати те, що залишиться поза прогнозування. Якістю прогнозу можна вважати включення усіх найбільш істотних факторів впливу.
Аудит прогнозної інформації надає додаткової впевненості суб’єктам, які будуть її застосовувати. Фактично позитивний аудиторський висновок стосовно прогнозу свідчить про високу ймовірність розвитку подій саме за таким сценарієм.
Але потрібно одразу зазначити що аудитор не складає прогнозів сам і, зазвичай, не робить висновків про їх ймовірність, а лише підтверджує правильність його складання.
Таким чином, аудит прогнозної інформації має на меті забезпечення упевненості користувачів в можливості її використання як надійного інструмента формування та реалізації управлінських рішень. Для досягнення зазначеної мети аудитори мають розв’язати завдання, зміст яких полягає у формалізації моделі підготовки прогнозної інформації, визначенні правильності виконання попередніх оцінок, оцінюванні адекватності ідентифікації та врахування впливу припущень, на яких ґрунтується прогнозна інформація, а також – визначенні її надійності.
Серед напрямів подальших досліджень варто зазначити вивчення впливу аспектів перевірки прогнозної інформації на рівень аудиторського ризику, обсяг і зміст необхідних аудиторських процедур, а також – особливості врахування результатів оцінювання прогнозної інформації в контексті формування професійного судження аудитора щодо достовірності фінансової звітності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?