Звіт з практики «Звіт з перед дипломної практики в податковій інспекції», 2006 рік

З предмету Податки, податкова система · додано 30.05.2007 20:36 · від ksyshka · Додати в закладки
15 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Загальні засади діяльності державної податкової інспекції в Обухівському районі 1.1. Організаційна структура та планування роботи в ДПІ Обухівського району 1.2. Організація кадрової роботи в ДПІ Обухівського району Розділ 2. Контроль за справлянням прямих та непрямих податків В ДПІ Обухівського району 2.1. Перевірка правильності нарахування та сплати податку на додану вартість 2.2. Контроль за нарахуванням та сплатою акцизного збору 2.3. Контроль за справлянням податку на прибуток підприємств 2.4. Контроль за нарахуванням та сплатою податків з фізичних осіб 2.5. Контроль за нарахуванням та сплатою ресурсних податків та платежів 27 2.6. Контроль за нарахуванням та сплатою місцевих податків і зборів 2.7. Контроль за нарахуванням та сплатою майнових податків 2.8. Контроль опдаткуванням зовнішньоекономічної діяльності підприємств та операції з валютою 2.9. Відділ обліку платників податків 2.10. Ознайомлення з АРМ, які функціонують в ДПІ Обухівського району Розділ 3. Організація охорони праці в ДПІ Обухівського району 3.1. Нормативно-правова база з охорони праці 3.2. Система управління охороною праці в ДПІ Обухівського району 3.3. Планування та фінансування робіт з охорони праці 3.4. Відображення питань по охороні праці в колективному договорі 3.5. Відповідність робочих місць нормативним актам 3.6. Умови праці, небезпечні та шкідливі фактори та організація захисту від них на робочому місці 3.7. Причини і профілактика травматизму та захворювань. Статистична звітність щодо травмвтизму та умов праці 3.8. Страхування працівників від нещасного випадку та профзахворювань 3.9. Організація пожежної безпеки 3.10. Висновки та рекомендації щодо поліпшення заходів з охорони праці в Державній податковій інспекції Обухівського району Висновки Список використаних джерел

Висновок

Сучасна законотворча діяльність верхніх ешелонів влади характеризується великою кількістю виданих податкових законів та відсутністю механізмів їх реалізації; загальнополітичним прагненням знизити рівень податкового тиску, що не заважає йому зростати, досягати такого рівня, при якому виникає криза неплатежів і зростає соціальна напруга в суспільстві.

Важливою перешкодою на шляху створення податкової системи, здатної не тільки спустошувати гаманці товаровиробника, а й примножувати його доходи, через застосування цілеспрямованих регулюючих важелів, поповнюючи держбюджет і національне багатство України, є практично повна податкова неграмотність платників податків, відсутність податкової дисципліни, податкової культури, що не дає можливість віднести нашу молоду державу до кола економічно цивілізованих країн світу.

Державні податкові органи найбільше зацікавлені в платоспроможних суб"єктах підприємницької діяльності. Чим більше фінансове стабільних підприємств, чим краще вони себе почувають у системі ринкових відносин, тим більше надходжень до державної скарбниці. Безпосередня взаємодія податкової Інспекції з підприємницькою структурою, вивчення її фінансово-господарського стану та надання консультацій дає можливість підприємцю оптимально планувати доходи та убезпечувати стабільність надходжень до бюджету.

Проходячи практику в ДПІ Обухівського району я розглянула її структуру, законодавчі акти, на основі яких регламентується діяльністю самої ДПІ і всіх їх структурних підрозділів; також поглибила і закріпила свої теоретичні знання, які я отримала при вивченні предметів навчального плану в Національній академії ДПСУ, набула практичного досвіду по спеціальності.

З’ясувала як ведеться облік платників в загальному обсязі та в розрізі непрямих податків. Вивчила основні завдання і функції кожного з підрозділів, як реєструються вхідні та звітні дані, внутрішню та зовнішню документацію. Ознайомилася з функціями та обов’язками працівників відділів ДПІ в Обухівському району, розглянула законні акти по непрямих податках, валютному контролю та документи, які надходять від платників податків і вимоги щодо їх заповнення.

Приймала участь при проведенні документальної і камеральної перевірок, вивчала документи: акти, протоколи, довідки, звіти, розрахунки, що складалися інспекторами за результатами перевірок.

Податкова статистика свідчить про дуже високий рівень порушень чинного законодавства про податки. Так до 73 % перевірених підприємств застосовуються штрафні санкції, хоча податківці часто йдуть на компроміси і дають можливість дещо виправити перед написанням акта перевірки, оскільки не зацікавлені у банкрутстві фірм та зменшенні кількості платників податків. Надто ускладнене і суперечливе податкове законодавство призводить до того, що 95 % неправильного нарахування чи сплати податків пов'язана з незнанням законів і лише 5 % підприємств свідомо не платять.

Інша проблема пов'язана з тим, що податківці більше полюбляють перевіряти недержавний сектор, хоча навіть за офіційними даними в державній власності ще й досі знаходиться більша частка усього мана. Але це зрозуміло, бо служба державна, який їй сенс перекладати державні кошти з однієї кишені з іншої.

Донараховані суми становлять у середньому 4,5% від обов'язкових платежів. Ці суми можуть служити додатковим джерелом фінансування дефіциту державного бюджету. Тобто, можна планувати дефіцит державного бюджету нижче на величину надходжень від штрафних санкцій.

Найбільші донарахування припадають на ПДВ, податок на прибуток, та податок на доходи громадян. Саме по цих податках виникає найбільша плутанина у нормативних документах, і саме ці податки органічно пов'язані між собою: невірне обчислення хоч одного з них тягне за собою штрафні санкції по іншим. Четверте почесне місце посідають санкції у вигляді стягнення, перевищення ліміту каси та нормативів розрахунків готівкою. Але досить сумнівною є можливість здійснення поточної господарської діяльності за рахунок коштів, передбачених Указом "Про заходи щодо скорочення готівкового обігу".

В ході проходження магістерського стажування мною досліджені умови праці державних інспекторів, які носять задовільний характер: працівники не забезпечені робочими місцями, приміщення не великі, тісні та не відповідають вимогам з охорони праці; стан охорони праці в ДПІ, небезпечні та шкідливі фактори впливають на працівників ДПІ, та які існують, на базі практики, засоби захисту працюючих від цих факторів. Всі вище зазначені напрямки мною розкриті в звіті. Завдання поставлені програмою магістерського стажування з охорони праці виконано та також описано у звіті.

Врешті-решт основою нової податкової системи України повинні стати доходи які будуть наслідками економічного зростання на базі жорсткого державного регулювання і теоретичного обґрунтування податкових ставок.

Стратегічною метою податкової політики має стати створення в Україні стабільної податкової системи, яка б забезпечила достатній рівень надходжень платежів до бюджетів різних рівнів, ефективне функціонування економіки країни, справедливий підхід до оподаткування всіх категорій платників податків, створення для подальшої інтеграції України до світового співтовариства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 15 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?