Реферат «Припинення адміністративних правопорушень (в схемах та таблицях)», 2012 рік

З предмету Право · додано 28.10.2013 15:45 · від Пахан · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 1. Поняття припинення адміністративних правопору-шень.4 2. Правова характеристика заходів адміністративного припинення.9 2.1. Адміністративне затримання.11 2.2. Вказівка порушникові на протиправність його дій та вимога їх негайного припинення.14 2.3. Вилучення речей та документів.14 2.4. Тимчасове відсторонення від виконання певних робіт або вилучення документів на право їх ведення чи експлуатацію механізмів.16 2.5. Перевірочний огляд.17 2.6. Застосування заходів фізичного впливу та спецзасобів.18 Висновок.20 Список використаних джерел. 22

Висновок

Розглянувши причини правопорушень та заходи припинення таких право-порушень, я дізнався, що адміністративне припинення являє собою сукупність заходів державного примусового припинення правопорушень, що розпочалися або готуються, поновлення порушених ними суспільних відносин, попереджен-ня шкідливих наслідків діянь, забезпечення умов для притягнення винних до відповідальності.
Отже, застосування заходів адміністративного припинення направлене на те, щоб забезпечити:
- припинення у примусовому порядку протиправних діянь;
- поновлення порушених цими діяннями юридичних відносин;
- попередження, відвернення їх шкідливих наслідків;
- створення умов для наступного притягнення правопорушників до відпо-відальності.
Також, я переконався в тому, що дміністративне припинення, як вид дер-жавних примусових заходів, є складовою частиною адміністративного примусу.
Для забезпечення доцільності цього виду діяльності державних органів передбачається диференціація заходів адміністративного припинення, що ви-кликано різноманітністю суспільних відносин, які регулюються правом, та ха-рактером посягань на ці відносини.
Застосування заходів адміністративного припинення, органи, які мають право застосовувати ці заходи, порядок їх застосування чітко регламентовані у законодавстві. Заходи адміністративного припинення застосовуються у випад-ках, коли необхідно припинити у примусовому порядку протиправні діяння та відвернути їх шкідливі наслідки. Ряд заходів припинення створюють умови для наступного притягнення правопорушників до відповідальності.
Таким чином, з вище викладеного матеріалу можна дійти висновку, що діяльність державних органів по застосуванню заходів припинення має
тися на принципах законності, гуманізму, демократизму, оптимальності, дифе-ренціації цих заходів.
В цілому, заходи адміністративного припинення мають профілактичну направленість та являють собою засіб попередження та припинення злочиннос-ті.
Розглянувши тему “Припинення адміністративних правопорушень” мож-на зробити висновок, що адміністративні заходи спрямовані на припинення протиправних дій, вони використовуються для того, щоб не допустити нових правопорушень та настання шкідливих наслідків.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?