Курсова робота «Зовнішні загрози фінансовій безпеці підприємств», 2012 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 28.10.2013 15:34 · від Dola · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.4-5 1.Теоретично-правові основи аналізу фінансової безпеки підприємств.6-10 2. Аналіз зовнішніх загроз для фінансової безпеки суб’єктів господарювання в Україні.11-20 3.Напрями вдосконалення системи ідентифікації та запобігання зовнішнім загрозам фінансової безпеки вітчизняних підприємницьких структур.21-26 Висновки.26-28 Списки використаних джерел. 29-30 Додатки

Висновок

З вищенаведеного можна зробити висновок, що необхідність постійного забезпечення фінансової безпеки зумовлюється визначенням граничного стану фінансової стійкості, в якому повинно знаходитися підприємства для реалізації своєї стратегії, а також здатністю підприємства протистояти зовнішнім і внутрішнім погрозам.
З метою забезпечення належної фінансової безпеки та вчасної ідентифікації можливих загроз слід вжити наступних заходів:
 ретельно вивчити чинники, які зміцнюють або негативно впливають на стійкість соціально-економічного стану підприємства у короткостроковій і середньостроковій перспективі;
 визначити критерії і параметри допустимих значень показників, що характеризують інтереси підприємства і відповідають вимогам його фінансової безпеки;
 розробити ефективну стратегію управління грошовими потоками, що дозволить синхронізувати грошові надходження і вчасне погашення фінансових зобов'язань [4, c. 114].
Для своєчасного виявлення загроз фінансовій безпеці на підприємстві повинна існувати система органів управління фінансовою безпекою, що мають проводити діагностування стану підприємства, прогнозувати можливі загрози та проводити ряд заходів по забезпеченню стабільності фінансової системи та безпеки підприємства в цілому.
Щоб гарантувати своєчасне виявлення зовнішніх загроз фінансовій безпеці підприємств, слід ретельно аналізувати наступні фактори:
 законодавчу і нормативну база, що регулює господарську діяльність;
 платоспроможність дебіторів;
 діяльність (протидія) державних органів та органів місцевого самоврядування;
 активність діяльності кредиторів щодо повернення боргів;
 надійність партнерів і контрагентів.
Оцінка поточного рівня зовнішніх загроз фінансовій безпеці здійснюється за кількома основними напрямками. У першу чергу, вивчається фінансово-господарська звітність. На основі звітних даних аналізується структура та динаміка капіталу організації, рівень її автономії та фінансової незалежності від позикових коштів, показники ліквідності оборотних коштів і платоспроможність в поточний момент та на перспективу.
Наступний напрямок пов'язаний з вивченням конкурентного положення підприємства на відповідному ринку і аналізом властивих йому конкурентних переваг. Зіставлення з конкурентами проводиться по динаміці, розподілу ринку. При цьому корисно отримати деяке уявлення про технологічний потенціал, організаційну структуру та рівні менеджменту в основних конкурентів [18, c. 472].
Отже, успіх підприємства безпосередньо залежить від ступеня захисту фінансів компанії. Локальні і глобальні фінансові кризи, недружні поглинання, несумлінні партнери - все це може підірвати діяльність підприємств.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?