Дипломна робота «Податкові надходження до державного бюджету», 2010 рік

З предмету Фінанси · додано 26.10.2013 22:21 · від Аля · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Стор. Вступ РОЗДІЛ 1. Теоретична концептуалізація податкових надхо-джень до Державного бюджету України 1.1. Економічний зміст податкових надходжень та їх функ-ціональне призначення 1.2. Методичні підходи до формування податкових надходжень до державного бюджету 1.3. Нормативно-правові засади формування загальнодержавних податків та зборів Висновки до розділу 1 РОЗДІЛ 2. Практика та проблематика податкових над-ходжень до Державного бюджету України 2.1. Моніторинг сучасного стану податкових надходжень до Державного бюджету України 2.2. Фіскальна ефективність прямого оподаткування в Україні 2.3. Аналіз впливу непрямих податків на формування дохідної частини бюджету держави Висновки до розділу 2 РОЗДІЛ 3. Стратегічні пріоритети вдосконалення та оптимізації податкових надходжень до Державного бюджету України 3.1. Зарубіжний досвід оптимізації податкових надходжень та його впровадження в Україні 3.2. Шляхи вдосконалення процесу здійснення податків і зборів як основного джерела доходів бюджету держави Висновки до розділу 3 Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

ВИСНОВКИ

Шляхом оподаткування досягається: регулювання попиту і пропозиції, стимулювання заощаджень, вирівнювання індивідуальних доходів громадян, стимулювання особистого підприємництва, утримання інфляції, поява нових робочих місць, розвиток народних ремесел, прикладного мистецтва.
Отже, через фіскальну функцію системи оподаткування задовольняються загальнонаціональні потреби, а за допомогою розподільної функції формуються протидії надмірному фіскальному тиску, тобто створюються дієві механізми, які забезпечують баланс економічних інтересів держави, юридичних і фізичних осіб.
Суть регулюючій функції податків полягає в можливості держави через діяльність податкового механізму забезпечувати процес регулювання соціально - економічних відносин. Тобто за допомогою податкових ставок і податкових пільг держава прагне регулювати процес накопичення капіталу, рівень платоспроможності, темпи розширеного відтворювання, захист малозабезпечених верств населення, перерозподіл доходів. В основному діяльність регулюючої функції направлена на економічні і соціальні процеси в суспільстві.
Основними принципами оподаткування можна вважати законність, обов'язковість, повнота сплати, своєчасність.
Кожний вид податків має свої специфічні риси та функціональне приз-начення і посідає окреме місце в податковій системі. Класифікація податків проводиться за кількома ознаками: за формою оподаткування, за економічним змістом об’єкта оподаткування, залежно від рівня державних структур, які їх установлюють, за способом стягнення.
Методичні підходи до формування податків і зборів мають враховувати усі вихідні дані: об’єкт оподаткування; ставку і базу оподаткування; порядок сплати, контроль на усіх етапах його справляння; політичну та економічну ситуацію і навіть ментальність; необхідність преференцій, що сприяють розвитку виробництва чи галузі; захист інтересів осіб що сплачують податку та одночасно повноцінне наповнення дохідної частини бюджету. Обчислення має бути простим та зрозумілим, а також має бути можливість оперативно реагувати на зміни економіки.
Сьогодні основним документом, що регулює податкові надходження є Податковий кодекс, Бюджетний кодекс, Митний кодекс, окрім того є ціла низка законодавчих актів спрямованих на оптимізацію податкових надходжень
Аналіз практики та проблематики податкових надходжень до державного бюджету України показав, що основними бюджетоутворюючими податковими надходженнями є серед прямих податків податок на прибуток підприємств, серед непрямих податок на додану вартість. У сукупності вони забезпечують надходження від 82,4% у 2008р. до 70,7% у 2012р.
Переважають у податкових надходженнях до державного бюджету не-прямі податки, хоча за досліджуваний період їх частка зменшилась майже на 3%. Так у 2008р. їх частка складала 78%, а у 2012р – майже 75%. У 2009-2010рр. частка прямих податків значно зменшувалась, що було спричинено кризою та її наслідками, тому, для уникнення недопустимого зменшення податкових надходжень акценти було перенесено на споживання тобто непряме оподаткування.
З 2011р. до податкових надходжень було перенесено рентну плата, збори на паливно-енергетичні ресурси, які склали 24,38% та 20,64% у 2011р та 2012р. відповідно. Збільшення надходжень рентної плати у 2011 році пов’язане із зростанням ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат, що видобуваються в Україні, на 40 відсотків, і рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні, – на 18,5 відсотка,
За весь досліджуваний період виконання планових показників за прямими податками було здійснено лише у 2011р, коли перевиконання склало майже 2%. Найбільший розрив між запланованими та фактичними надходженнями спостерігається у 2009р., план недовиконано на 17%.
Разом із тим необхідно відмітити як позитивний момент зниження податку на прибуток підприємств з 25% до 23%. Такі дії є всесвітньо прийнятою практикою для підтримки бізнесу під час складної економічної ситуації
З непрямих податків від 35% до майже 41,5% у доходах державного бюджету займає податок на додану вартість. На розмір надходжень ПДВ вплинуло зростання обсягу роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, та зростання, обсягу реалізованої промислової продукції.
Майже у два рази за період з 2008 до 2012р. збільшилась частка надходжень акцизного податку до державного бюджету. Цьому сприяло підвищення ставок з 1 січня 2011р. на спирт етиловий, алкогольні напої та тютюнові вироби на 6,9%
За непрямими податками також постійним явищем є невиконання пла-нових показників: акцизи від 95 до 18%, ПДВ до 16%, ввізне мито до 40%, вивізне до 40%. Причини невиконання лежать у різних площинах: від недосконалості методів обрахунку планових показників до нестабільної економічної ситуації.
Вивчення зарубіжного досвіду свідчить про те, що не дивлячись на специфічні особливості економіки і традиції, в системі оподаткування європейських країн встановлені практично загальні риси побудови податкової системи: діють практично одні і ті ж види прямих і непрямих податків, поширений податок на додану вартість, прибутковий податок з фізичних осіб, різні збори і митні збори, стягуються загальнодержавні або федеральні податки, регіональні і місцеві податки. Проте в системі оподаткування кожної країни є свої особливості, які можна переймати, використовуючи накопичений досвід з урахуванням специфіки адаптації їх до реальних умов теперішнього часу.
Вдосконалення податкових надходжень до державного бюджету вимагає перегляду деяких діючих законодавчих актів. Так, на нашу думку необхідно переглянути пільги з ПДВ, оскільки їх отримують майже 50% платників. Також доцільним було б не обкладати податком ту частину прибутку, яку акціонери направляють на розвиток виробництва або застосовувати знижені ставки. На депресивних територіях доцільно запроваджувати спеціальні правові режими економічної діяльності. Важливим та таким що потребує найскорішого вирішення є питання поглиблення прогресії податку на доходи фізичних осіб, лише за таких умов даний податок буде соціально справедливим та забезпечить зростання надходжень до бюджету.
Ми вважаємо, що відмова від 20% ставки ПДВ передбаченою Податковим кодексом на сьогодні є недоречною. Необхідно вдосконалити адміністрування даного податку. Вже давно обговорюється законопроект, що передбачає податок на розкіш. На сьогодні даний документ має багато недоліків, але на нашу думку, сьогодні необхідно ввести підвищену ставку ПДВ на товари розкоші.
Ці та інші заходи, урахування світового досвіду дозволить оптимізувати податкові надходження таким чином, щоб максимально наповнити бюджет та не збільшувати податковий тиск.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?