Курсова робота «Трудові права іноземців на території України», 2013 рік

З предмету Право · додано 26.10.2013 12:39 · від Надія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.5 Розділ І. Поняття та категорії трудових прав громадян України.7 1.1. Поняття трудових прав громадян України.7 1.2. Види трудових прав.9 Розділ ІІ. Трудові права іноземних громадян в Україні.13 2.1. Законодавче врегулювання трудових прав іноземців в Україні.13 2.2. Основні трудові права іноземців в Україні.18 2.3. Обмеження трудових прав іноземців в Україні.21 2.4. Підстави для видачі посвідки іноземним громадянам в Україні.23 2.5. Трудовий статус іноземного громадянина в Україні. 31 Висновки.34 Список використаних джерел.36 Додатки

Висновок

Висновки

Отже, можна зробити висновки, що громадянином визнається фізична особа, яка володіє певним громадянським статусом, тобто сукупністю обставин фактичного порядку, що характеризують цю особу як учасника трудових правовідносин певної країни.
Право займатися трудовою діяльністю, в Україні, мають також іноземці, тобто, особи, які належать до громадянства іноземних держав і не є громадянами України, та особи без громадянства - апатриди тобто особи, які не належать до громадянства будь-якої держави. Обсяг їх прав залежить від того, чи проживають вони в Україні постійно, чи іммігрували в Україну для працевлаштування.
Конституція України кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантує свободу пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, – за винятками, установленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України
Тобто, іноземці мають такі самі трудові прав як і громадяни України, а саме: право на працю;на укладання, зміну, розірвання трудового договору; право на здорові і безпечні умови праці;право на оплату праці; право на відпочинок та інші.
Але. Для іноземців існують певні обмеження, вони не можуть бути призначені на окремі посади або займатися певною трудовою діяльністю, якщо відповідно до закону призначення на ці посади або заняття такою діяльністю пов’язані з належністю до громадянства України, не можуть бути прокурорами і слідчими, тому що на ці посади призначаються тільки громадяни України. Іноземні громадяни в Україні не можуть бути адвокатами, нотаріусами, аудиторами.
Іноземці та особи без громадянства (крім найнятих відповідно до угоди про розподіл продукції, які прибули в Україну на визначений термін), одержують право на трудову діяльність лише за наявності в них дозволу (посвідку) на працевлаштування, виданого державною службою зайнятості України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Дозвіл на використання праці іноземця видається роботодавцю, що зареєстрований у центрі зайнятості як платник страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та не має заборгованості перед ним
Здійснення іноземцями своїх прав і свобод не повинно завдавати шкоди національним інтересам України, правам, свободам і законним інтересам її громадян та інших осіб, які проживають в Україні.

Коментар модератора

Робота містить посилання на літературу

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали