Курсова робота «Облік дебіторської заборгованості», 2012 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 24.10.2013 13:30 · від Ната · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Визначення і класифікація дебіторської заборгованості. 2. Синтетичний і аналітичний облік поточної дебіторської заборгованості. 3. Інвентаризація поточної дебіторської заборгованості. Облік резерву сумнівних боргів. 4. Відображення дебіторської заборгованості у фінансовій звітності підприємства. Висновок Список використаної літератури Додатки

Висновок

Отже, низька платоспроможність підприємств викликає створення великих обсягів дебіторської заборгованості.
Облік розрахунків з дебіторами регламентується П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість".
Дебіторська заборгованість включає всі вимоги підприємства до інших юридичних і фізичних осіб щодо грошей, товарів чи послуг. У більшості випадків можна визначити два головних види дебіторської заборгованості: товарну і нетоварну (неопераційну).
Згідно П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 р. № 237 дебітори – юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.
Дебіторська заборгованість – сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.
Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю. У разі відстрочення платежу за продукцію, товари, роботи, послуги з утворенням від цього різниці між справедливою вартістю дебіторської заборгованості та номінальною сумою грошових коштів та/або їх еквівалентів, що підлягають отриманню за продукцію, товари, роботи, послуги, така різниця визнається дебіторською заборгованістю за нарахованими доходами (процентами) у періоді її нарахування.
До нетоварних операцій відносяться розрахунки за виданими авансами, розрахунки з підзвітними особами, розрахунки за нарахованими доходами, розрахунки за претензіями, розрахунки за відшкодуванням завданих збитків, розрахунки за позиками членам кредитних спілок, розрахунки з іншими дебіторами.

У 1 питанні курсової роботи ми розглянули визначення та класифікацію поточної дебіторської заборгованості. Таким чином, поточна дебіторська заборгованість — це сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу.
Залежно від виникнення дебіторська заборгованість поділяється на: дебіторську заборгованість за роботи, товари, послуги; векселі отримані; дебіторську заборгованість за розрахунками; іншу поточну дебіторську заборгованість [8].
Для обліку сум дебіторської заборгованості застосовується декілька видів оцінок. Оцінка поточної дебіторської заборгованості залежить від причини її виникнення та її вигляду.
В 2 питанні був розглянутий облік окремих видів поточної дебіторської заборгованості. А саме: облік розрахунків з покупцями (замовниками), облік векселів отриманих, облік розрахунків з підзвітними особами та іншими дебіторами. Отже, для обліку товарної дебіторської заборгованості використовується рахунок 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками".
Бухгалтерський облік виданих підзвітних коштів ведуть на активно пасивному субрахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами". На дебеті відображають основні суми, видані під звіт з каси, а одержані за чеками – з рахунків в банках або грошовим переказом через органи зв'язку. На кредиті відображають суми, що підтверджуються відповідними звітами і документами, а також внесені до каси готівкою для погашення невикористаних авансів.
Інвентаризація дебіторської заборгованості була розглянута в 3 питанні курсової роботи. Вона полягає у виявленні за відповідними документами її залишків і ретельній перевірці обґрунтованості сум, які обліковуються на рахунках.
Специфікою процесу інвентаризації дебіторської заборгованості є необхідність перевірки поряд з суто бухгалтерською інформацією відповідності здійснених операцій законодавчо-правовим нормам.
Також був розглянутий облік розрахунків за виданими авансами, нарахованими доходами, розрахунки за претензіями. У цьму розділі був приведений облік формування, погашення поточної дебіторської заборгованості та резерву сумнівних боргі, а також проводки, які характеризують дані господарські оперіції.
Для зменшення розміру дебіторської заборгованності необхідно:
1) визначити степінь ризику невиплати рахунків покупцями;
2) контролювати відношення дебиторської й кредиторської заборгованностей;
3) своєчасно виявляти сумнівний борг;
4) своєчасно предоставляти платіжні документи та кредитний договір;
5) реализовувати товари оптовим покупацям переважно на умовах предоплати;
6) предоставляти скидки покупям у випадку своєчасної оплати рахунків;
7) припиняти дію договорів з покупцями, які постійно порушують платіжну дисципліну;
8) формувати системи штрафних санкцій за просрочку виконання обо’язків контрагентами.

Коментар модератора

50 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?