Дипломна робота «Облік, аналіз і аудит вексельних операцій на підприємствах», 2007 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 29.05.2007 16:31 · від bammer · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні питання обліку, аналізу і аудиту вексельних операцій на підприємствах 1.1. Економічна та історична сутність вексельних операцій 5 1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку і аудиту вексельних операцій 9 1.3. Облік вексельних операцій на підприємстві 15 1.4. Аналіз і аудит вексельних операцій 27 Розділ 2. Сучасний стан ведення обліку, аналізу та аудиту на ВАТ «Київ-Одяг» 2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика ВАТ «Київ-Одяг» 33 2.2. Фінансово-економічний стан ВАТ «Київ-Одяг» 34 2.3. Стан та якість ведення обліку на ВАТ «Київ-Одяг» 36 Розділ 3. Облік, аналіз і аудит вексельних операцій на Ват «київ-одяг» 3.1. Організаційно-інформаційне забезпечення обліку вексельних операцій на ВАТ «Київ-Одяг» 50 3.2. Організація аудиту вексельних операцій в системі розрахунків на підприємстві 67 3.3. Рекомендації щодо вдосконалення методики проведення аналізу і аудиту вексельних операцій в системі розрахунків на підприємстві 80 Висновки і пропозиції 96 Список використаних джерел 100 Додатки 106

Висновок

Після написання роботи можна зробити наступні висновки та узагальнення.

1. Вексель - складене за встановленою законом формою безумовне письмове боргове грошове зобов'язання однієї сторони (векселедавця) беззастережно сплатити у визначеному місці суму грошей, зазначену у векселі, іншій стороні - власнику векселя (векселедержателю) - при настанні

терміну виконання зобов'язання (платежу) чи по його вимозі.

Вексель дає його власнику право вимагати від боржника, чи акцептанта, (третьої особи, що зобов'язалося сплатити за векселем) виплатити зазначену у векселі суму при настанні терміну платежу. Тому вексель виступає складним розрахунково-кредитним інструментом, здатним виконувати функції як цінного паперу, так і кредитних грошей і засобу платежу. В залежності від критеріїв класифікації розрізняють наступні види векселів.

2. Обіг векселів регламентується законами і положеннями, що спираються на міжнародне вексельне право (Женевська Міжнародна Конвенція про векселі від 7 червня 1930 року), що передбачає вкрай ліберальну процедуру їхнього випуску. Для цього не потрібно ні державної реєстрації векселя, ні спеціального захисту його сертифіката, ні попередніх умов його появи, ні спеціальної застави. Від учасників угоди, укладеної з використанням векселя, потрібно лише наявність у них право – чи дієздатності.

Разом з цим, простота випуску векселя компенсується строгістю виконання його умов сторонами угоди. Існує ряд вимог і спеціальних процедур при проведенні вексельних угод. Саме тому робота з векселями вимагає певного професіоналізму.

Одним із головних питань вексельного обігу є його забезпечення. Кредитні відносини, що відображаються у вексельних зобов'язаннях, спираються на:

а) кругооборот і оборот фондів у процесі суспільного відтворення, коли

авансований капітал у грошовій формі повертається до товаровиробників у неоднакові проміжки часу.

б) закони функціонування самого кредиту, згідно з якими будь-яка угода між партнерами про надання у власність майна або засобів виробництва чи грошей іншій особі здійснюється на умовах відстрочки повернення такої ж власності з виплатою процента.

Для цього передбачено кілька засобів: акцепт, аваль, індосамент. їхня сутність та порядок використання детально розкриті в даному дослідженні.

Бухгалтерський облік розрахунків за допомогою векселів ведеться з використанням таких рахунків:

- 162 «Довгострокові векселі одержані»;

- 34 «Короткострокові векселі одержані»;

- 51 «Довгострокові векселі видані»;

- 62 «Короткострокові векселі видані».

По дебету рахунків 162 і 34 відображається виникнення дебіторської заборгованості по одержаних векселях. По кредиту - погашення заборгованості по одержаних векселях.

По дебету рахунків 51 і 62 відображається виникнення кредиторської заборгованості по виданих векселях. По кредиту - погашення заборгованості по виданих векселях.

4. В другому розділі роботи ми провели аналіз механізму та особливостей здійснення операцій з векселями за матеріалами ВАТ «Київ-Одяг». Так, розглянуто порядок та особливості видачі векселя в забезпечення товарної заборгованості - найпоширеніша вексельна операція. Розглянуто операції з індосаменту векселя, операції з дисконтування векселя в банківській установі. При розгляді порядку дисконтування ми провели аналіз кредитоспроможності ВАТ «Київ-Одяг» за декількома методиками, які на даний момент використовуються кредитними установами для прийняття рішення про дисконт векселя. В результаті проведеного аналізу ми виявили, що дисконтувати векселі ВАТ «Київ-Одяг» на даний момент досить проблематично.

5. В останньому розділі даної роботи ми запропонували ВАТ «Київ-Одяг» для удосконалення системи вексельних розрахунків використовувати заставу векселів. На нашу думку, зараз застава векселів стає найзручнішою формою оперативного отримання кредиту. Основу застави векселів становить особлива і досить еластична форма кредитних операцій, у ході яких позички надаються під заставу векселів у формі відкриття у банку спеціального позичкового рахунку, розмір якого постійно узгоджується у відповідному відсотковому співвідношенні з наданими векселями, що отримані у забезпечення звичайних позичок.

6. У даній роботі наведена організація та методика проведення аудиту операцій з векселями в системі розрахунків на ВАТ «Київ-Одяг». Аудит був проведений незалежним аудитором Вансович Владиславом Андрійовичем.

Методичні прийоми проведення аудиторської перевірки, які були застосовані аудитором: документальна перевірка документів і записів; формальна перевірка, що полягає у візуальній перевірці правилося записів усіх реквізитів, виявлення безпідставних виправлень, підчисток, дописувань у тексті й цифрах векселів отриманих, достовірність підписів посадових осіб; перевірка документів по суті, що дало змогу встановити законність і доцільність господарських операцій, правильність відображення операцій на рахунках та включення до статей затрат і валових доходів; спостереження; обстеження, тобто особисте ознайомлення із предметом дослідження.

Система внутрішнього контролю на ВАТ «Київ-Одяг» задовільна, що зменшує ризик невиявлення.

Була проведена вибіркова перевірка, що передбачає застосування аудиторських процедур менше ніж до 100% масивів інформації, які дають змогу аудитору отримати аудиторські докази і, оцінивши окремі характеристики вибраних даних, поширити дієвість цих доказів на всю сукупність даних. Ризик невиявлення збільшився, оскільки за межами вибірки могли залишитися факти порушень та помилок. Вибірка є репрезентативною, тобто відображає всі основні властивості генеральної сукупності. При вибірковому дослідженні не було встановлено серйозних порушень або помилок.

Під час проведеної аудиторської перевірки встановлено, що деякі операції проведені з порушенням встановленого порядку. Проте зазначені невідповідності мають обмежений вплив на фінансову звітність і не змінюють загального фінансового стану підприємства.

7. Також визначено, що основною перешкодою у широкому використанні векселів є недосконалість законодавства України та неузгодженість нормативних та підзаконних актів один одному. У зв'язку з цим нормативно-правова база, яка регламентує обіг векселів потребує суттєвого удосконалення.

Вважаємо, що врахування допущених недоліків та пропозицій сприятиме поліпшенню розрахунків операцій підприємств.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення