Курсова робота «Вплив стилів керівництва на ефективність діяльності організації», 2011 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 23.10.2013 10:05 · від Олександп · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 3 Розділ 1. Методологічні аспекти вичення впливу стилів керівництва на ефективність діяльності організації. 5 1.1. Основні поняття дослідження «стиль керівництва», «діяльність організації». 5 1.2. Стан розробки проблеми стилів керівництва. 8 1.3. Методи та принципи дослідження стилів керівництва. 10 Розділ 2. Теоретичні аспекти вивчення впливу стилів керівництва на ефективність діяльності організації. 12 2.1. Стиль керівництва: загальна характеристика. 12 2.2. Сутність і різновиди ефективної діяльності організації. 16 2.3. Критерії оцінки стилів керівництва на підприємстві. 19 Розділ 3. Праксеологічні аспекти вивчення впливу стилю керівництва на ефективність діяльності організації. 22 3.1. Аналіз впливу стилю керівництва на ефективність діяльності кафе «Шоколад». 22 3.2. Рекомендації щодо вирішення проблем, які виникають в процесі діяльності кафе «Шоколад» пов’язаних зі стилем керівництва. 25 Висновоки. 28 Список використаних джерел. 30 Додатки. 32

Висновок

Дослідивши дану тему курсової роботи, а саме «стилі керівництва: аналіз впливу на ефективність діяльності організації», ми можемо зробити висновок, що основна та допоміжна гіпотеза підтверджується в підрозділі 3.1.
Була досягнута поставлена мета, яка заключалась в узагальненні теоретичних, методичних, організаційних аспектів та систематизації щодо сучасних методів управління персоналом, виробітку пропозицій по удосконаленню управління персоналом.
Для досягнення мети нами були виконані всі поставленні завдання, а саме: 1) узагальнені основні поняття наукових досліджень в аспекті вивчення впливу стилів керівництва на ефективність роботи організації; 2) розглянутий стан розробки проблеми стилів керівництва; 3) визначено зміст, форми стилів управління; 4) розглянуто сутність і різновиди ефективної діяльності організації; 5) розглянуті критерії оцінки стилів керівництва на підприємстві; 6) прослідковані особливості прояву стилів керівництва у різних керівників кафе «Шоколад»; 7) проаналізовано вплив стилю керівництва на ефективність діяльності кафе «Шоколад»; 8) дано рекомендації щодо вирішення проблем, які виникають в процесі діяльності кафе «Шоколад» пов’язаних зі стилем керівництва.
Були розглянуті основні поняття дослідження «стиль керівництва» - це відносно стійка система методів та способів впливу керівника на підлеглих з метою ефективного здійснення управлінської діяльності та досягнення поставлених цілей. А також, «діяльність організації» - це будь-яка діяльність організації чи підприємства, яка пов’язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару чи послуг.
Було висвітлено стан розробки проблеми стилів керівництва і ми можемо сказати, що існує безліч підходів до вивчення проблеми впливу стилю керівництва на ефективність діяльності організації. Найбільше зацікавили дослідження Р. Ліппіта і Р. Уайта, Е. Раймера та Н. Морзе.
Також було визначено зміст, форми стилів управління. Проведена порівняльна характеристика 3-х стилів керівництва: ліберального, авторитарного та демократичного. Встановлено, що керівник, який вибрав певний стиль лідерства і чітко його дотримується може виявитися не здатним здійснювати ефективне керівництво в іншій ситуації і на іншій посаді. Керівник, який хоче працювати якомога ефективніше, отримати від своїх підлеглих максимальну віддачу, не може дозволити собі застосовувати якийсь один стиль впродовж всієї кар'єри.
Розглянуто сутність і різновиди ефективної діяльності організації, а саме: понятття «ефект» та «ефективність», різні підходи до визначення ефективності управління. Було встановлено, що для визначення ефективності управління обчислюють абсолютну і порівняну ефективність витрат на управління, а також фактори які впливають на ефективність діяльності.
Також були розглянуті критерії оцінки стилів керівництва на підприємстві, а також сформулювано критерії оцінки соціальної ефективності роботи персоналу.
Було проаналізовано вплив стилю керівництва на ефективність діяльності організації кафе «Шоколад» і ми можемо сказати, що за результатами проведеного опитування у кафе Шоколад” демократичний стиль керівництва більш впливовий та ефективний. Також були дані рекомендації, щодо вирішення проблем, які виникають в процесі діяльності кафе «Шоколад» пов’язаних зі стилем керівництва. А саме: потрібно створити систему аналізу управлінської діяльності керівництвом організації, доцільно використовувати для підготовки засідань інформацію про погіршення системи управління по різних критеріях, потрібно впровадити комплексу систему управління.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?