Курсова робота «Формування лексичної компетенції учнів 5го класу (на матеріалі англійської мови)», 2011 рік

З предмету Іноземні мови · додано 22.10.2013 17:19 · від Пахан · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 3 Розділ 1. Теоретичні основи формування лексичної компетенції. 6 1.1. Мета і зміст формування лексичної компетенції. 6 1.1.1. Формування лексичних навичок як мета формування лексичної компетенції.7 1.1.2. Лексична одиниця – одиниця формування лексичних навичок. 9 1.2. Психологічні особливості дітей 5го класу. 11 Розділ 2. Організація формування лексичної компетенції учнів 5го класу. 17 2.1. Особливості навчання лексичного матеріалу у середній школі. 17 2.2. Етапи формування лексичної компетенції. 21 2.3. Вимоги до вправ на різних етапах формування лексичної компетенції. 37 2.4. Розробка комплексу вправ для формування лексичної компетенції учнів 5го класу на матеріалі теми «Shopping». 43 Висновки.51 Список використаної літератури.53

Висновок

1. Під лексичною компетенцією розуміють наявність певного запасу лексичних одиниць (ЛО) з урахуванням віку школярів та здатність адекватно їх використовувати в усному (аудіювання, говоріння) і писемному (читання, письмо) мовленні.
Лексичні знання включають:
• знання про звукову форму лексичної одиниці (ЛО), необхідні для її правильної вимови та розпізнавання і розрізнення на слух;
• знання про графічну форму, правила орфографії, необхідні для правильного написання ЛО і розуміння її при читанні;
• знання з граматики, необхідні для утворення словоформ;
• знання, пов'язані з правилами сполучуваності відповідних слів у мові, що вивчається.
Розглядаючи зміст формування лексичної компетенції школярів, не слід забувати про освітню і розвиваючу цінність навчання іншомовного лексичного матеріалу. Сформована лексична компетенція стає підґрунтям для реалізації мовленнєвої, соціокультурної та соціолінгвістичної компетенцій школярів.
2. Метою навчання лексичного матеріалу є формування лексичних навичок.
Лексичні мовленнєві навички – це навички інтуїтивно-правильного утворення, вживання і розуміння іншомовної лексики на основі мовленнєвих лексичних зв’язків між слухо-мовленнєво-моторною і графічною формами слова і його значенням, а також зв’язків між словами іноземної мови.
Види лексичних навичок:
• репродуктивні лексичні навички - правильного вживання ЛО.
• рецептивні лексичні навички - розпізнавання і розуміння ЛО.
3. Одиницею навчання лексичного матеріалу на всіх ступенях шкільного курсу з іноземної мови служить лексична одиниця.
До ЛО відносять:
• окремі слова (кореневі, складні та похідні), наприклад: реn, green, go;
• прості сталі словосполучення типу look like, a lot of;
• клішовані звороти (розмовні вирази і формули мовленнєвого етикету).
4. Успішність організації навчання прямопропорційно залежить від урахування вікових психологічних особливостей учнів.
Учні 5го класу належать до початкової стадії підліткового віку. Цей період характеризується інтенсивним розвиткщм мислення: з конкретно-понятійного поступово стає абстрактно-понятійним.
Прогресивних змін зазнають усі процеси пам’яті. Ріст довільності запам’ятовування, є характерним для розвитку пам’яті молодшого підлітка. Для навчання іноземної мови важливим фактором є мовленнєва пам'ять, що пов'язана з процесами осмислення, систематизації, тому для цілеспрямованої роботи пам'яті важливим є розуміння діяльності, яка виконується.
Суттєвою особливістю середнього періоду оволодіння ІМ є те, що тут по особливому діє навчальна (пізнавальна) мотивація. На початковому етапі підліткового віку вступають в силу закони забування, які активно діють, коли учні вже вивчили значний матеріал і продовжує поступати новий.
5. У процесі засвоєння лексичного матеріалу можна виділити такі етапи:
1) етап ознайомлення учнів з новим ЛО – семантизація ЛО;
2) етап автоматизації дій учнів з новими ЛО, де розрізняють
а) автоматизацію на рівні словоформи та фрази/речення;
б) автоматизацію на понадфразовому рівні – діалогічної або монологічної єдності.
6. Кожен з етапів характеризується певними особливості реалізації та вимогами до вправ, що застосовуються.
На етапі семантизації відбувається ознайомлення з новими ЛО. Тому на цьому етапі переважають рецептивні некомунікативні або умовно-комунікативні вправи. Велика увага надається вербальній та невербальній наочності.
Основним типом вправ на 2му етапі є рецептивно-репродуктивні та продуктивні умовно-комунікативні вправи, в яких учень сприймає зразок мовлення (ЗМ) і виконує з ним певні дії (в усній або письмовій формі) згідно створеної учителем ситуації мовлення.
Також можуть бути використані некомунікативні вправи. Як правило їх застосовують з метою засвоєння учнями графічної форми слова та правил його сполучуваності.
5. Враховуючи особливості етапів навчальної діяльності з формування лексичної компетенції та вікові особливості учнів 5го класу було розроблено комплекс вправ для формування лексичної компетенції учнів 5го класу на матеріалі тему «Shopping»

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?