Курсова робота «Історія діловодства в Україні», 2012 рік

З предмету Документознавство, діловодство · додано 21.10.2013 16:53 · від Ірина · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

стор. Вступ.3 Розділ 1. Зародження та становлення діловодства в україні.5 1.1. Зародження діловодства в Україні.5 1.2. Розвиток актового діловодства.12 1.3. Приказне діловодство.15 Розділ 2. Розвиток діловодства в україні від xvii століття до сьогодення.18 2.1. Колегіальне діловодство.18 2.2. Сучасне діловодство в Україні.22 Висновки.28 Список використаних джерел.31

Висновок

ВИСНОВКИ
Опрацювавши вище поданий матеріал, ми дійшла висновку, що історія діловодства в Україні є важливою в житті держави та людини. Оскільки, діловодство – це сукупність усього документування та управління ним, що допомагає нам фіксувати та конролювати документи та інформацію, а також надає легкий пошук того чи іншого документу. Документ – основний вид ділового мовлення.
Створення та розвиток писемності в Україні призвело до того, що з’явилась можливість угоди, які укладались між містами, торгівельні угоди та інші господарські дії фіксувати письмово, надаючи їм правового характеру, та зберігаючи інформацію як на державному рівні, так і в приватних структурах. Динамічного розвитку діловодство набуло після винайдення паперу. Найважливішим історичним документом є найдавніший літопис «Повість врем’яних літ», в якому містяться відомості про перші міжнародні акти – договори Київської Русі з іноземними державами. Всю документацію в діловодстві поділяли на директивно - розпорядчі документи, виконавчі, засвідчувальні та обліково-статистичні документи. До розпорядчих документів відносили універсали, укази, листи, ордери, інструкцію, резолюцію, прикази та інші. Виконавчі ж документи включали в себе донесення та рапорти. Засвідчувальна документація представлена такими різновидами, як атестати, свідотства і паспорти. Жанри та різновиди обліково-статистичних документів-це відомості, квитанції, розписки, векселі тощо.
Поява актового діловодства, зумовлена створенням актових книг. Видатні українські історики вважають, що актові книги з'явились у другій половині XIV сторіччя. Величезний масив актових книг відклався в результаті діяльності громадських (від «грод» - фортеця) і земських судів. Сьогодні загальна кількість тих книг, що збереглися, становить понад 7,5 тис. томів. Актове діловодство проіснувало на території Правобережної України до 1840-х років.
В кінці XV – на початку XVI ст. склалася система приказів - центральних органів державного правління, що відали окремими галузями, виступаючи в якості відомчих установ. Усього приказів було близько 80, кожний з них налічував від 3 до 400 наказних людей. На чолі приказу стояв суддя, який разом з товаришами керував дяками. Документи поділяли на законодавчі, які виходили від органів державної влади, та розпорядчі, які складали органи управління. До першої категорії відносили укази царів та рішення Боярської думи, до другої - грамоти та листи. Від простих людей до приказів надходили чолобитні.
Згодом, застарілу систему приказів, у 1717-1718 рр. змінили 12 колегій, кожна з яких відала певною галуззю чи сферою управління і підпорядковувалася Сенату. Згодом 13-ю колегією став Синод, що відав церковними справами. Остаточно структуру колегій визначив підписаний 1720 року «Генеральний регламент» державних колегій, що заклав засади організації діловодства в державних установах. В практику діловодства вводяться елементи організації обліку, проходження та зберігання документів. Весь процес проходження як вхідних, так і вихідних документів реєструвався у журналах, книгах або реєстрах. Таким чином, були вироблені засади організації обліку, проходження та зберігання документів. Тоді ж з'явилася назва «архів».
Сучасне діловодство активно почало розвиватися після жовтневої революції 1917 р. Вже на початку 1918 р. Рада народних комісарів прийняла постанову «Про форму бланків державних установ», якою встановлено єдиний формуляр ділового документа. В 1972 році почали діяти єдині правила підготовки та оформлення організаційно-розпорядчих документів і єдині правила роботи з документами. Після отримання Україною незалежності і створення самостійної держави робота щодо поліпшення діловодства в країні не припиняється.
Таким чином, з опрацьованої вище інформації, зрозумілим стає, що ознайомлення із поняттям діловодства та його історії є дуже важливим для суспільства. Адже, знаючи суть документування та діловодства кожен громадянин може вміло пристосовуватись до суспільства та задовільняти свої потреби, а також захистити свої права.

Коментар модератора

Робота містить посилання на літературу

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали