Курсова робота «Валовий внутрішній продукт», 2011 рік

З предмету Політична економіка · додано 21.10.2013 15:22 · від Оксана · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 2 Розділ 1. Валовий внутрішній продукт (ВВП). Його суть, структура і загальні риси.4 Розділ 2. Методи обчислення ВВП.6 §1. Метод обчислення ВВП за витратами.6 §2. Метод обчислення ВВП за методом доходів. 9 §3. Метод обчислення ВВП за виробничим методом.11 Розділ 3. Номінальний та реальний ВВП. Валовий внутрішній продукт в Україні у 2010 році.15 Висновок.28 Список використаної літератури.30 Додатки.31

Висновок

Проаналізувавши структуру ВВП, його динаміку в Україні відповідно до поставлених завдань курсової роботи з теми «Валовий внутрішній продукт» я можу зробити такі висновки:
1.Основні макроекономічні показники ВНП та ВВП відіграють важливу роль у визначенні економічного стану країни.
2. Валовий внутрішній продукт (ВВП) характеризує вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених у межах деякої країни за допомогою факторів виробництва, незалежно від того, кому ці ресурси належать, — резидентам чи іноземцям.
Валовий національний продукт (ВНП) – це сумарний обсяг продукції, виробленої за допомогою національних факторів виробництва (землі, праці, капіталу та підприємницького хисту), що належать представникам певної країни незалежно від того, де розміщені ці фактори виробництва (ресурси) – в Україні чи за кордоном.
3. Існує три методи обчислення ВВП:
1. за виробленою продукцією (виробничий метод);
2. за витратами (метод кінцевого використання);
3. за доходами (розподільний метод).
Обчислення ВВП ускладнюється інфляцією, яка властива всім країнам з ринковою економікою. У зв’язку з цим розрізняють поняття реального і номінального ВВП.
4.Номінальний ВВП – це обсяг виробництва, обчислений за діючими, фактичними цінами. В умовах інфляції він завищує результати економіки і потребує коригування.
5. Реальний ВВП – це обсяг виробництва, вартість якого скоригована на величину річного зростання цін.
6. Дефлятор ВВП – це індекс цін, який застосовують для зведення номінального ВВП до реального шляхом дефілювання (якщо дефлятор ВВП більший за одиницю) або інфлювання (якщо дефлятор ВВП менший за одиницю).
7. Також я зрозуміла, що показники ВНП та ВВП мають певні недоліки. Наприклад, ВНП, як і ВВП, не відображають повністю реальне економічний добробут суспільства. Слід тільки додати, що робота, яка збільшує добробут, але має неринковий характер, а також особливості даної країни, які впливають на вартість життя, тобто багатство, наприклад, кліматичні умови або ж традиції та звичаї, з урахуванням вільного часу також істотно впливають на ці показники.
Однак, не зважаючи на всі вказані недоліки, ВНП, ВВП є найбільш повними показниками, які посідають центральне місце в структурі системи національних рахунків.
7. Позитивним явищем є те, що в Україні за попередньою оцінкою Держкомстату відбулося зростання ВВП на 4,2 відсотка порівняно з 2009 роком (падіння у 2009 році становило 14,8 відсотка). Номінальний ВВП за 2010р. становив 1095 млрд.грн. Реальний ВВП за 2010р. порівняно з 2009р. склав 104,2%. Це означає, що у 2010 році Уряду України вдалось вирішити поставлене завдання з відновлення економічного зростання.
8. За прогнозами Кабінету Міністрів України номінальний валовий внутрішній продукт в 2011 році повинен становити 1253 млрд. гривень; відсотків до попереднього року - 104,5;

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?