Курсова робота «Правове регулювання господарських відносин у нафтогазовому комплексі», 2012 рік

З предмету Право · додано 19.10.2013 22:22 · від Ula · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1. Загальні правові засади господарювання у нафтогазовому комплексі.6 1.1. Правові засади господарювання у нафтогазовому комплексі.6 1.2. Учасники господарських відносин у нафтогазовому комплексі.9 Розділ 2. Організаційні основи функціонування ринку природного газу.14 2.1. Правові засади функціонування ринку природного газу.14 2.2. Порядок і умови користування нафтогазоносними надрами.20 2.3. Порядок забезпечення споживачів нафтогазовою продукцією.27 Висновки.33 Список використаних джерел і літератури.36

Висновок

Виходячи із викладеного в роботі матеріалу, можна зробити наступні висновки. Нафтогазова галузь згідно з чинним законодавством України – є галуззю економіки України, яка разом з іншими галузями забезпечує пошук, розвідку та розробку родовищ нафти і газу, транспортування, переробку, зберігання і реалізацію нафти, газу та продуктів їх переробки.
Державне регулювання діяльності в нафтогазовій галузі здійснюється шляхом встановлення загальних правил здійснення цієї діяльності суб’єктами господарювання, надання ліцензій на здійснення окремих видів діяльності та спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами, формування тарифної політики, а також іншими засобами, що визначаються законами. Основними завданнями державного регулювання галузі є сприяння конкуренції у нафтогазовому комплексі, забезпечення проведення тут цінової та тарифної політики, захист прав усіх суб’єктів відносин, що виникають у галузі.
Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у нафтогазовому комплексі є Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. До основних завдань цього органу належить формування та реалізація державної політики у паливно-енергетичному комплексі.
Органом державного регулювання діяльності в нафтогазовій галузі є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. Основними завданнями відповідного органу, зокрема, є: державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій на ринках природного газу, нафти та нафтопродуктів і суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках; сприяння розвитку конкуренції на ринку природного газу; забезпечення проведення цінової і тарифної політики у нафтогазовому комплексі; сприяння ефективному функціонуванню товарних ринків на основі збалансування інтересів держави, суб’єктів природних монополій та споживачів товарів (послуг) цих суб’єктів; захист прав споживачів на вказаних ринках.
Органи місцевого самоврядування щодо нафтогазової галузі також наділені певними повноваженнями. Вони, зокрема, надають відповідно до законодавства згоди на розміщення на відповідній території об’єктів нафтогазового комплексу, беруть участь у розробці комплексних планів нафтогазопостачання споживачів на підпорядкованій їм території, у розробці і реалізації системи заходів щодо роботи об’єктів нафтогазової галузі у надзвичайних умовах тощо.
Правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку природного газу визначені Законом України „Про засади функціонування ринку природного газу”. Згідно цього Закону ринок природного газу – це сукупність правовідносин, що виникають у процесі купівлі-продажу природного газу, надання послуг з його транспортування, зберігання, розподілу та постачання
Користування нафтогазоносними надрами, пошук і розвідка родовищ нафти і газу, їх експлуатація, спорудження та експлуатація підземних сховищ для зберігання нафти і газу здійснюються лише за наявності спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами.
Отже, правове регулювання господарських відносин у нафтогазовому комплексі забезпечується нормами чинного законодавства України а також відповідною встановленою компетенцією і повноваженнями визначених орагнів у даній сфері. Зокрема, державне управління у сфері функціонування ринку природного газу здійснює Кабінет Міністрів України та Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, державне регулювання у цій сфері здійснюється Кабінетом Міністрів, НКРЕ та центральними органами виконавчої влади в межах їх повноважень. Державний нагляд (контроль) тут здійснюють у межах своїх повноважень також органи державного гірничого нагляду, геологічного вивчення та раціонального використання надр, енергозбереження, технічного регулювання та інші органи, визначені законом.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?