Курсова робота «Відшкодування шкоди в процесі здійснення господарської діяльності», 2012 рік

З предмету Право · додано 19.10.2013 14:00 · від Suava · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.4 РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика відповідальності при здійсненні господарської діяльності.6 1.1. Підстави відповідальності учасників господарських відносин.6 1.2. Господарські санкції як правові засоби відповідальності у сфері господарювання.7 РОЗДІЛ 2. Відшкодування збитків, як один з видів господарських санкцій.10 2.1. Поняття збитків у господарській діяльності.10 2.2. Склад і розмір збитків, що підлягають відшкодуванню.12 РОЗДІЛ 3. Певні аспекти відшкодування шкоди в господарській діяльності.16 3.1. Відшкодування державою збитків, неправомірно завданих суб’єктам господарювання.16 3.2. Добровільне відшкодування збитків.19 Висновок.26 Список використаних джерел.28

Висновок

В результаті вионання курсової роботи були зроблені наступні висновки.
Під збитками розуміють витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.
Відшкодування збитків є видом відповідальності, господарською санкцією за порушення як господарсько-правових зобов’язань (договірна відповідальність) так і за порушення встановлених вимог щодо здійснення господарської діяльності (позадоговірна відповідальність).
У свою чергу, порушення цих зобов'язань та встановлених вимог є підставою для відшкодування збитків суб'єкту, права або законні інтереси якого порушено.
Що стосується договірної відповідальності, то збитки відшкодовуються, коли один з контрагентів не виконує зобов’язання за договором або виконує його з порушенням умов договору (неналежне виконання). При цьому невиконання чи неналежне виконання умов договору повинно бути протиставлене належному виконанню договору з боку іншого контрагента. Позадоговірна відповідальність настає у разі, коли між правопорушником та потерпілою особою (особами) не існувало договірних зобов’язань, проте, внаслідок певних дій чи бездіяльності, порушуються права та законні інтереси інших суб’єктів господарювання.
Слід зазначити, що відшкодування збитків, крім матеріальної компенсації моральної шкоди, є загальною (універсальною) мірою відповідальності і застосовується у будь-якому випадку незалежно від того, чи зазначено це в договорі або законодавстві, яке регулює певний вид зобов’язань. Проте законодавець обмежує розмір збитків і ставить їх у залежність від розміру штрафних санкцій, якщо вони підлягають стягненню.
Відповідно до ст. 232 Господарського кодексу України, якщо за невиконання або неналежне виконання зобов’язання встановлено штрафні санкції, то збитки відшкодовуються в частині, непокритій цими санкціями.
З цього загального правила законом або договором можуть бути передбачені певні винятки, а саме: коли допускається стягнення тільки неустойки, (виключна неустойка); коли збитки стягуються в повній сумі понад неустойку (штрафна); коли за вибором кредитора можуть бути стягнуті або неустойка, або збитки (альтернативна неустойка).
Вказане правило існувало і раніше, за чинності Цивільного кодексу Української СРСР 1963 року. Ст. 204 цього кодексу передбачала, що якщо за невиконання або неналежне виконання зобов’язання встановлена неустойка (штраф, пеня), то збитки відшкодовувалися в частині, непокритій неустойкою.
При вирішенні питання про стягнення неустойки та штрафних санкцій законодавець виходить із загального принципу, що потерпіла сторона в разі стягнення на її користь збитків та штрафних санкцій не повинна перебувати у вигіднішому становищі, ніж у разі, коли зобов’язання було б виконано належним чином.
Таким чином, за допомогою такого засобу правової відповідальності як відшкодування збитків досягається стабільність господарського обігу та ставиться перепона діям учасників господарських правовідносин, які можуть бути спрямовані на створення перешкод для інших учасників правовідносин, в результаті яких зобов’язання не виконується, що в свою чергу матиме негативні наслідки для економіки України.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?