Курсова робота «Страхова система України у першому півріччі 2011р.», 2011 рік

З предмету Фінанси · додано 18.10.2013 12:14 · від Тетяна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3-4 Розділ 1. Теорія і класифікація страхових послуг.5 1.1. Сутність та принципи страхування.5-8 1.2. Класифікація страхування.8-16 1.3. Необхідність страхового захисту в сучасних умовах.16-21 Розділ 2. Сучасний стан розвитку страхового ринку України.22 2.1. Історія розвитку страхування в Україні.22-32 2.2. Практика страхових відносин в Україні.32-38 Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України.39 3.1. Проблеми розвитку страхового ринку України.39-43 3.2. Удосконалення страхового ринку України. 43-47 Висновки.48-51 Список використаної літератури.52-53

Висновок

Страхування - це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків),визначених договором страхування або чинним законодавством,за рахунок грошових фондів,що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків,страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів.
Метою страхування є захист майнових інтересів фізичних і юридичних осіб,який забезпечується на випадок конкретних подій,перелік яких зафіксовано в чинному законодавстві або страхових договорах.
Суб’єктами страхування виступають страховик, страхувальник, застрахований і бенефіціар.
Основними принципами страхування є: майновий економічний інтерес, найвищий ступінь довіри сторін, причинно-наслідковий зв’язок подій, контрибуція, відшкодування фактичних збитків (центральний принцип страхування), суброгація, диверсифікація ризиків.
Класифікація страхування - наукова система розподілу страхування на різні сфери діяльності, галузі, підгалузі, види, підвиди та форми, яка спирається на специфіку діяльності страхових компаній, об’єкти страхування та категорії страхувальників. У теорії страхування виділяють такі класифікаційні ознаки: історичні, при яких можна простежити протягом тривалого історичного періоду еволюцію страхування взагалі та його окремих видів, форм страхових організацій, економічні, на які впливають економічні умови здійснення страхування в конкретній країні та ступінь розвитку страхової справи, та юридичні,що визначають умови та форми проведення страхування, спираючись на внутрішню законодавчу базу та міжнародні угоди, підписані державою. Існує особисте, майнове страхування та страхування відповідальності. Особисте страхування поділяється на страхування життя,медичне та страхування від нещасних випадків.
Страховий захист - це суспільна категорія, що відображає сукупність відносин, пов’язаних із недопущенням настання несприятливих подій,які носять випадковий характер,подоланням негативних наслідків їх дії і відшкодуванням втрат,що наносяться ними. Необхідність страхового захисту зумовлена багатьма причинами:природними, економічними, соціальними, юридичними і міжнародними. Страховий захист виник завдяки природним намаганням суспільства та окремих його представників зберегти матеріальний добробут унаслідок настання випадкових подій, із метою розподілу збитків, яких зазнали окремі громадяни, між іншими членами суспільства.
До отримання Україною статусу незалежної держави страхування проводили згідно з економічними, соціальними та правовими умовами, що існували у відповідний період. Найдавнішим способом страхового захисту в Україні, як і в усьому світі, було взаємне страхування. Становлення України як самостійної демократичної держави зумовило створення і розвиток страховою ринку. Усунення монополії держави при вирішенні юридичних та економічних питань страхової справи і поява недержавних страхових компаній створили необхідну базу для організації ринкових відносин у страховій діяльності й передумови формування страхового ринку України. Розвиток страхового ринку України можна умовно поділити на декілька етапів. Перший-1991-1995роки; другий-1996-2002роки; третій-2002рік і дотепер.
Ринок страхових послуг найбільш капіталізований серед інших небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній станом на 30.06.2011 становила 446,у тому числі СК "life"-65 компаній, СК"non-life" -381 компанію,(станом на 30.06.2010 – 441 компанія, у тому числі СК "life"-68 компаній, СК "non-life" -373 компанії). Рівень валових страхових виплат станом на 30.06.2011становив 22,5%. Високий рівень валових страхових виплат (більше 20%) спостерігався за такими видами страхування: добровільне особисте страхування – 44,6% (станом на 30.06.2010 – 50,5%), недержавне обов’язкове страхування – 30,3% (станом на 30.06.2010 – 31,1%). Рівень чистих страхових виплат станом на 30.06.2011 становив 31,9% (станом на 30.06.2010 – 44,3%). Високий рівень чистих страхових виплат станом на 30.06.2011 спостерігався за видами добровільного страхування фінансових ризиків – 82,9%, з добровільного особистого страхування – 49,7%, з недержавного обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів – 39,1%, а також з добровільного майнового страхування – 33,3%.
Аналіз основних показників і процесів, що відбуваються на страховому ринку України, виявив низку проблем, які потребують вирішення, а саме: скорочення попиту та зменшення кількості нових договорів страхування; суттєве зниження платоспроможності страховиків і, як наслідок, неможливість подальшого виконання своїх зобов’язань перед страхувальниками; недостатність ліквідних активів, неможливість повернення страхових резервів з депозитних рахунків банків; підвищення збитковості страхування внаслідок стрімкого зростання виплат страхових сум/відшкодувань; значна тонізація страхового ринку, використання страхування з метою маніпулювання грошовими потоками, використання різноманітних тіньових схем.
Ефективний розвиток вітчизняного страхового ринку можливий лише за умови вдосконалення нормативно-правового та законодавчого забезпечення процесів страхування та перестрахування, підвищення ролі Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та професійних об’єднань, які відіграють значну роль у механізмі державного регулювання страхової діяльності і повинні не тільки розробити, а й ефективно впровадити антикризові заходи на страховому ринку.
Нині страховий ринок є одним з найбільш розвинених сегментів ринку небанківських фінансових послуг в Україні. Досвід функціонування страхового ринку України показав, що незважаючи на збільшення вимог законодавства щодо мінімального розміру статутного фонду, кількість страховиків невпинно збільшується. Страхова діяльність в Україні нині динамічно розвивається й усе більше впливає на економіку країни, розширюється сфера страхування, з’являються і розвиваються нові види страхування.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?