Курсова робота «Формування світогляду школярів засобами навчальної діяльності», 2013 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 17.10.2013 23:26 · від Ольга · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 2 Розділ і. Загальні основи формування світогляду. 5 1.1. Сутність світогляду школярів. 5 1.2. Психолого-педагогічні основи формування світогляду. 10 Розділ іі. Шляхи формування світогляду школярів засобами навчальної діяльності. 16 2.1. Аналіз засобів навчальної діяльності щодо формування світогляду.16 2.2. Дослідження прийомів формування світогляду школярів на основі досвіду кращих учителів іноземної мови.25 2.3. Дослідження прийомів формування світогляду школярів на основі досвіду кращих учителів зарубіжної ліератури.34 Висновки.38 Резюме.41 Додатки.42 Список використаних джерел.56

Висновок

Сукупність шкільних предметів - це важливе джерело відомостей, які дають учням можливість орієнтуватися у навколишньому світі, у системі культурних цінностей. Вивчення на уроках фундаментальних теорій, застосування методів, спрямованих на розвиток пізнавальних і творчих здібностей учнів – все це важлива запорука для формування світогляду. Формуючи в учнів погляди, переконання, ідеали, слід використовувати різноманітні методи і прийоми, що відповідають навчальному змісту світоглядного характеру. Усі засоби впливу на учнів мають перебувати у взаємодії, доповнювати і поглиблювати один одного. Багатогранна робота, що пов'язана з формуванням в учнів світоглядної зрілості, повинна здійснюватись при додержанні принципів гуманізму, демократизму у викладанні предметів і застосуванні методів виховання.
Формування наукового світогляду - процес комплексний. Науковий світогляд найбільш успішно формується в учнів тоді, коли вчитель одночасно поглиблює їх світоглядні уявлення, поняття і формує переконання, ідеали. Урахування особливостей вироблення в учнів світоглядних уявлень, понять, ідей є важливою запорукою формування в них наукового світогляду в процесі вивчення основ наук і в позакласній роботі.
Як видно з проведеного дослідження, засоби навчання у навчальному процесі відіграють вирішальну роль. Використання різних засобів наочності так, щоб один вид доповнював інший та поєднувався зі словом учителя і підручником, дає дуже високий ефект засвоєння навчального матеріалу. Слово вчителя служить для передачі знань, слово і дія – для формування умінь і навичок. Викладаючи новий матеріал, учитель спонукає думати учнів над ним, погоджуватись чи не погоджуватись з думками вчителя, звертатися до нього з питаннями і одержати відповідь. Підручник служить учню для відновлення у пам’яті, повторення і закріплення знань, одержаних на уроці, виконання домашнього завдання, повторення пройденого матеріалу. Малюнки, діаграми, схеми та карти допомагають краще запам’ятати матеріал, тому що акцентують увагу учнів на найбільш важливих моментах; відео- та аудіоматеріали допомагають краще зрозуміти та освоїти навчальний матеріал, оскільки мають більший вплив на учнів ніж інші засоби навчання.
Таким чином одні засоби навчання заміняють учителя як джерело знань (кінофільми, магнітофон, навчальні пристрої, комп’ютер); другі – конкретизують, уточнюють, поглиблюють відомості, які повідомляє вчитель (картини, карти, таблиці і інший наочний матеріал); треті – виступають у ролі прямих об’єктів вивчення, дослідження (машини, прилади, хімічні речовини, предмети живої природи); четверті – в ролі «посередників» між школярем і природою або виробництвом у тих випадках, коли безпосереднє вивчення останніх неможливе або утруднене (препарати, моделі, колекції, гербарії і ін.); п’яті – використовують переважно для озброєння учнів уміннями та навичками – навчальними і виробничими (прилади, інструменти, ін.); шості – символічні (знакові) засоби (історичні і географічні карти, графіки, діаграми).
Беручи до уваги велику кількість сучасних технологій, винаходів, покращених підручників, спеціально сконструйованих схем і таблиць та інших важливих матеріалів, без використання яких викладання стало би сухим та нецікавим, переоцінити важливість засобів навчання просто неможливо.
Але якими б гарними не були засоби навчання, у формуванні світогляду особлива роль належить соціальній і професійній позиції, майстерності педагога. Тільки вчитель здатний бути духовним наставником учнів сучасної школи, провідником наукового світогляду. Поєднання глибокої ідейної переконаності з високим професіоналізмом, уміння реалізувати світоглядний потенціал свого предмета й організувати різноманітну діяльність для вияву учнями своїх світоглядних позицій — важлива умова формування їх наукового світогляду. Про рівень сформованості світогляду свідчать відповіді учнів із світоглядних питань на уроках, їх діяльність та поведінка в різних ситуаціях, порівняльні дані спостережень педагогів, батьків та інших учасників педагогічного процесу, спеціальні співбесіди, обговорення моральних та інших проблем.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?