Курсова робота «Фінансова безпека держави», 2012 рік

З предмету Економіка · додано 05.10.2013 16:28 · від Nadin · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1 Теоретичні аспекти дослідження фінансової безпеки держави.5 1.1. Сутність фінансової безпеки держави як складової економічної безпеки.5 1.2. Характеристика складових фінансової безпеки держави.7 1.3. Механізм оцінки рівня фінансової безпеки держави.11 Розділ 2 Економічна оцінка фінансової безпеки україни за 2008-2010 рр.16 2.1. Роль бюджетної та боргової безпеки у системі фінансової безпеки.16 2.2. Зовнішньоекономічна безпека України.21 2.3. Оцінка рівня фінансової безпеки України.26 Розділ 3 Напрямки вдосконалення фінансової безпеки україни.32 3.1. Оптимізація боргової безпеки України.32 3.2. Зменшення рівня тінізації економіки для підвищення фінансової безпеки України.35 3.3. Можливість впровадження зарубіжного досвіду для покращення фінансової безпеки України.38 Висновки.42 Список використаних джерел.44 Додатки.47

Висновок

Фінансова безпеки є важливою складовою економічної безпеки держави, що базується на незалежності, ефективності і конкурентоспроможності фінансово-кредитної сфери країни, яка відображається через систему критеріїв і показників її стану, що характеризують збалансованість фінансів, достатню ліквідність активів і наявність необхідних грошових і золотовалютних резервів.
Категорію «фінансова безпека» треба розглядати у функціонально-структурному аспекті як сукупність взаємопов’язаних підсистем безпеки, які відображають функціонування окремих сфер фінансової системи держави.
Для того, щоб оцінити рівень фінансової безпеки певної держави, необхідно проаналізувати та дати оцінку її складовим. Найважливішими індикаторами стану фінансової безпеки є дефіцит бюджету, обсяги боргів держави, рівень інфляції, вартість банківських кредитів, рівень монетизації економіки, обсяг міжнародних резервів НБУ.
Найбільш повно фінансову безпеку країни розкривають та дають змогу оцінити такі її складові як: бюджетна, боргова та зовнішньоекономічна. Бюджетна безпека характеризується значним та зростаючим обсягом бюджетного дефіциту, що вказує на її загрозливий стан. Боргова безпека України на даному етапі знаходиться також під загрозою, про що свідчить значне зростання як внутрішнього, так і зовнішнього державного боргу. Ситуація загрожує зростанням податків, інфляційних процесів, нестабільністю обмінного курсу національної валюти та доларизацією економіки. Тому необхідне застосування ефективної стратегії управління державним боргом, яка сприятиме ефективному використанню запозичень та створить необхідні умови для оптимізації боргового навантаження. Зовнішньоекономічна безпека характеризується низьким значенням, так як наявний високий обсяг валового зовнішнього боргу, зростає відкритість нашої економіки, експорт не покриває імпорт, збільшується рівень тінізації економіки та відпливу капіталу за кордон.
Одним із пріоритетних завдань фінансової політики держави, важливою умовою її фінансової стабільності є управління державним боргом та загалом оптимізація боргової безпеки країни. Ефективна боргова політика – запорука подальшого успіху держави. Для підвищення рівня фінансової безпеки нашої країни також необхідно зменшити тінізацію економіки, розмір якої на сьогодні перевищує можливу межу. Усунення даної проблеми дасть змогу піднести вітчизняну економіку на новий рівень, за якого держава зможе вийти з скрутного становища та послідовно зменшити зовнішній борг. І, звичайно, ж важливим є дослідження досвіду інших країн, в який рівень фінансової безпеки є високим, а також запровадження його в Україні.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?