Курсова робота «Монетарна політика держави», 2011 рік

З предмету Економіка · додано 05.10.2013 16:25 · від Nadin · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1 Теоретичні основи дослідження монетарної політики держави.5 1.1. Сутність монетарної політики держави. 5 1.2. Цілі монетарної політики держави. 8 1.3. Інструменти монетарної політики. 12 Розділ 2 Оцінка монетарної політики україни.18 2.1. Характеристика банківської системи України.18 2.2. Використання інструментів прямого та опосередкованого впливу монетарної політики НБУ. 20 2.3. Оцінка ефективності монетарної політики НБУ.28 Розділ 3 Напрямки вдосконалення монетарної політики в україні. 33 3.1. Недоліки монетарної політики України. 31 3.2. Перспективні напрямки вдосконалення монетарної політики України.35 3.2. Можливості впровадження зарубіжного досвіду при проведенні монетарної політики.38 Висновки.43 Список використаних джерел.45 Додатки.47

Висновок

Монетарна політика є найбільш прийнятним для демократичного суспільства інструментом державного регулювання національної економіки. Це є комплекс взаємозв'язаних, скоординованих на досягнення заздалегідь визначених суспільних цілей, заходів щодо регулювання грошового обороту, які здійснює держава через центральний банк. Монетарна політика має певні цілі, які можна поділити на з види: стратегічні (зростання виробництва, зростання зайнятості, стабілізація цін, збалансування платіжного балансу), проміжні (пожвавлення чи стримування ринкової кон’юнктури) та тактичні (регулювання ключових економічних змінних).
Для досягнення цілей монетарної політики центральний банк застосовує заходи, що пов’язані з використанням певних інструментів. До основних відносяться: визначення та регулювання норм обов'язкових резервів для
комерційних банків; процентна політика; рефінансування комерційних банків; управління золотовалютними резервами; операції з цінними паперами (крім цінних паперів, що підтверджують корпоративні права), у тому числі з казначейськими зобов'язаннями, на відкритому ринку; регулювання імпорту та експорту капіталу; емісія власних боргових зобов'язань та операції з ними.
Правову та організаційну базу для розроблення та реалізації грошово-кредитної політики в країні забезпечує грошово-кредитна система, головною складовою якої є банківська система. Банківська система України є дворівневою, складається з Національного банку України, за допомогою якого і здійснюється монетарна політика України, а також банків та банківських установ, які підпорядковуються НБУ.
Аналізуючи монетарну політику України, слід зазначити, що у 2008 році НБУ проводив стриману грошово-кредитну політику, спрямовуючи її заходи на уповільнення темпів зростання грошової маси та бази внаслідок напруженої ситуації на грошово-кредитному ринку та складних макроекономічних умов. У 2009 році заходи монетарної політики спрямовувалися стримування значних коливань валютного курсу та збалансування валютного ринку, стимулювання відновлення процесів кредитування, а також підвищення надійності банківської системи. Тобто грошово-кредитна політика України у 2009 році спрямовувалася на подолання негативних наслідків фінансової та економічної кризи. У 2010 році монетарна політика України здійснювалася в умовах посткризового відновлення економіки та створення надійної бази для економічного зростання. Спад виробництва, який супроводжував кризові процеси, припинився, стабілізувалася ситуація на валютному ринку, знизилися темпи інфляції, відновлюється довіра до банківської системи.
Взагалі чинна монетарна політика України є недостатньо ефективною, існує безліч проблем, які спричиняють підвищення рівня інфляції, а тому вони потребують вирішення для забезпечення оптимального розвитку української економіки. Для цього необхідно створити монетарну стратегію, яка визначала б всі ті необхідні завдання для покращення існуючої монетарної політики України і була спрямована на їх вирішення. Серед першочергових заходів слід виділити:
 стабілізація ситуацію на валютному ринку;
 забезпечення належного рівень ліквідності, збільшення кредитування економіки та підтримки банків;
 забезпечення цінової стабільності, головним критерієм якої слугуватиме динаміка індексу споживчих цін;
 забезпечення гнучкого обмінного курсу.
Україна також має можливість покращити ефективність чинної монетарної політики, спираючись на досвід країн, в яких дана політика є досить ефективною та розвиненою. Україні доцільно прийняти монетарну середньострокову стратегію таких країн як Швейцарія, Чехія, Польща, Словенія тощо.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?