Курсова робота «Небанківські фінансово - кредитні установи та їх розвиток в сучасних умовах», 2012 рік

З предмету Фінанси · додано 04.10.2013 11:41 · від Tapac · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 1. Теоретичні аспекти розвитку небанківських кредитних установ. 5 2. Класифікація небанківських кредитних організацій в світі.8 3. Дослідження діяльності небанківських фінансово-кредитних установ в Україні.18 3.1. Основні показники діяльності недержавних пенсійних фондів.18 3.2. Страхові компанії як одна з найрозвиненіших небанківських фінансово-кредитних установ.22 3.3. Діяльність кредитних спілок в Україні.23 3.4. Показники діяльності фінансових компаній.26 3.5. Сучасний стан розвитку лізингових компаній.29 4. Сучасний стан розвитку небанківських кредитних установ.34 Висновок.36 Cписок використаних джерел.38 Додаток 1. 40

Висновок

Світовий досвід свідчить про те, що на окремих ринках фінансових операцій діяльність небанківських фінансових установ може виявитися більш ефективною, ніж діяльність банків. Адже концентрація діяльності з реалізації одного–двох видів фінансових послуг створює умови для підвищення їх якості та максимального наближення таких послуг до споживачів. Зосередження діяльності на реалізації широкого переліку фінансових послуг, що є характерним для банків, безумовно призводить до зниження ефекту від такої діяльності.
НФКУ почали виникати у ХХ столітті. Тривалий час вони вдігравали незначну роль в економіці, проте поступово їх значення зростало. Місце та роль НФКУ у ринковій інфраструктурі, ступінь їх розвитку залежать від інституційних особливостей функціонування економічних систем конкретних країн, а також від загальних світових тенденцій у фінансовій індустрії – універсалізація фінансової діяльності, концентрація фінансово-промислового капіталу, інформатизації, глобалізації фінансових ринків тощо. Так рівень розвитку НФКУ вищий у країнах Центрально-Східної Європи та США, які почали ринкові перетворення дещо раніше за інші пострадянські держави.
В Україні процес становлення небанківських фінансових установ ще не завершився, продовжується процес вдосконалення інституційної структури небанківського фінансового посередництва. Початковий етап розвитку зумовлює наявність певних недоліків і проблем у діяльності небанківських фінансових установ. Серед них:
а) низька питома вага активів небанківських фінансових установ у валовому внутрішньому продукті;
б) другорядна роль у фінансуванні національної економіки та у перерозподілі капіталів в порівнянні з банками;
в) відсутність завершеної законодавчої та нормативної бази щодо регулювання діяльності небанківських фінансових установ;
г) відсутність або недосконалий захист майнових прав клієнтів небанківських фінансових установ;

д) наявність недоліків в організаційно-економічних механізмах функціонування небанківських фінансових інститутів тощо.
Подолання проблем в діяльності небанківських фінансових установ та прискорення їх розвитку буде сприяти більш повному задоволенню потреб суб’єктів економічної діяльності у додаткових фінансових ресурсах, активізації інституційного інвестування, забезпеченню ефективної трансформації капіталу та реалізації широкого переліку якісних фінансових послуг.
Активізація діяльності небанківських фінансових установ буде мати позитивний вплив і на підвищення добробуту населення та його соціальний захист, завдяки розвитку споживчого кредитування, посиленню страхового захисту громадян та розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення.
Для стимулювання подальшого розвитку небанківських фінансово- кредитних інститутів необхідно здійснити низку заходів, першочерговими серед них є створення цілісної нормативно-правової бази для всіх видів фінансових інститутів, розроблення й ухвалення на державному рівні інтегрованої цілісної довгострокової стратегії їх розвитку, створення міцнішої, ефективнішої клієнтської бази проведення податкової реформи для мінімізації негативного впливу податків тощо.
Реалізація зазначених пропозицій позитивно вплине на розвиток фінансової інфраструктури в Україні, сприятиме підвищенню ефективності її використання, зміцненню позиції НФКУ на ринку та прискоренню входження вітчизняної економіки в світову.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?