Курсова робота «Соціальні та економічні наслідки безробіття», 2012 рік

З предмету Економіка · додано 03.10.2013 19:03 · від Оксана · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1. Суть і причини безробіття.5 Розділ 2. Соціально-економічні наслідки безробіття.12 Розділ 3. Динаміка безробіття в Україні (2006-2011рр).18 Висновок.26 Список використаної літератури. Додатки.30

Висновок

Написавши та проаналізувавши всі дані по зазначеній темі можна зробити висновки. Виділяють такі соціально-економічні наслідки безробіття: знецінення, недовикористання людського потенціалу суспільства; погіршення якості життя безробітних і їх членів родини; підсилення тиску на розмір заробітної плати зайнятих на ринку праці; збільшення витрат суспільства й індивіда на відновлення чи зміну професійного статусу й рівня продуктивної праці. Варто наголосити на тому, що значний час відсутності роботи, зневіра при її знаходженні призводять до того, що деякі люди по суті втрачають кваліфікацію і навіть бажання регулярно працювати. Висока частка безробітних з вищою освітою в Україні суттєво впливає на можливість знайти відповідно роботу для них, а, отже, й на оцінку ефективності роботи державної служби зайнятості. Разом із тим, оскільки в країні існує велика кількість безробітних з вищою освітою, виникає питання про раціональність державної політики про фінансування навчання такої великої кількості студентів та правильності розподілу кількості місць для різних спеціальностей у системі вищої освіти.
Тому політика держави на ринку праці має бути спрямована на розвиток активної політики, що передбачає її спрямованість на скорочення рівня безробіття, тобто забезпечення можливості реалізації своєї трудової активності всім громадянам, а відповідно, забезпечення продуктивності зайнятості всього населення. Таким чином, активна політика повинна складатися із заходів спрямованих на:
- збільшення попиту на робочу силу з боку як держави, так і приватного сектору економіки;
- підвищення конкурентоспроможності робочої сили та забезпечення відповідності робочої сили і робочих місць;
- вдосконалення процесу працевлаштування.
Поряд із цим пасивна політика на ринку праці має спрямовуватися на підтримку доходів населення у випадку втрати роботи і фінансування із спеціальних фондів.
Активні і пасивні заходи сприяння зайнятості населення в Україні повинні реалізуватися державною службою зайнятості.
Безробіття, що формується різними потоками на ринку праці, складається з двох частин: природного (нормального) рівня та рівня, що перевищує природний. Величина природного рівня є змінюваною і формується низкою зовнішніх чинників. Встановлення безробіття на рівні, що перевищує природний, спричиняє відхилення фактичного ВНП від потенційного (природного) ВНП, що міг би бути створений. Зв'язок між відхиленням рівня безробіття від природного та втратою ВНП відображений у законі Оукена.
Існує два принципово відмінних трактування безробіття:неокласичне та кейнсіанське. Неокласичне, що є своєрідною конкретизацією класичного, пояснює безробіття жорсткістю зарплати, негнучкістю цін і хибністю економічних передбачень. Кейнсіанське трактування грунтується на ідеї недостатності сукупного попиту.
Природа кожного з видів безробіття (фрикційного, структурного та циклічного) може бути відображена в моделі. Модель фрикційного безробіття грунтується на відхиленні лінії пропозиції праці, структурного - передбачає зсув лінії попиту на працю. Модель циклічного безробіття - різнонаправлені зсуви ліній, що відображають сукупний попит і рівень безробіття.
Безробіття є невід'ємною складовою ринкової економіки, одним з негативних наслідків самої природи ринку, результатом дії його головного закону - попиту і пропозиції. Безробіття - незайнятість певної частини економічно-активного населення (трудових ресурсів) унаслідок об'єктивних причин (процесів), притаманних ринковій економіці, таких як циклічність розвитку економіки, протирічний характер НТП, високі темпи модернізації виробництва, дія закону народонаселення і т. ін. Безробіття, котре наступило внаслідок об'єктивних причин, зобов'язує суспільство турбуватися про громадян, які залишилися без роботи не зі своєї вини і не за власним бажанням.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?