Курсова робота «Поняття, суть і завдання кримінального процесу», 2012 рік

З предмету Право · додано 30.09.2013 13:16 · від Пахан · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Поняття, зміст і типи кримінального процесу 5 1.1. Історичні форми кримінального процесу.5 2.2. Поняття та сутність кримінального процесу.12 РОЗДІЛ 2. Мета і завдання сучасного кримінального процесу. 14 РОЗДІЛ 3. Система стадій кримінального процесу України. 18 3.1. Досудове розслідування.19 3.2. Підготовче провадження.20 3.3. Судовий розгляд.21 3.4. Провадження в суді апеляційної інстанції (апеляційне провадження).21 3.5. Виконання судових рішень.24 3.6. Провадження в суді касаційної інстанції (касаційне провадження).25 3.7. Провадження у Верховному Суді України.27 3.8. Провадження за нововиявленими обставинами.28 Висновок. 30 Список використаних джерел.32

Висновок

Таким чином, кримінальний процес – це діяльність уповноважених суб’єктів, спрямована на захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення невідворотності кримінальної відповідальності та реалізацію інших норм кримінального закону, охорону прав та законних інтересів учасників кримінального провадження та вирішення інших завдань, які поставлені перед нею, що здійснюється на підставах і в порядку, передбачених кримінальним процесуальним законом.
Розрізняють три історичні форми кримінального процесу (в усіх його аспектах): 1) обвинувальний (змагальний), 2) інквізиційний (розшуковий), 3) змішаний (континентальний).Злочин завжди заподіює державі, суспільству, громадянам певну шкоду, і це зобов'язує державні органи, які покликані вести боротьбу із злочинністю в межах своєї компетенції, порушувати кримінальні справи у кожному випадку виявлення ознак злочину, застосовувати всі передбачені законом заходи, до встановлення подій злочину, осіб, винних у його вчиненні, до їх покарання.
Діючи в цьому напрямку, правоохоронні органи вирішують загальні завдання боротьби із злочинністю.
Поняття «кримінальний процес» вживається в чотирьох значеннях: діяльність органів і осіб, яка стосується порушення, розслідування, судового розгляду та вирішення кримінальних справ; галузь права (кримінально-процесуальне право), що регулює цю діяльність; правова наука, що вивчає вказану діяльність і галузь права, яка її регулює; навчальна дисципліна, в ході викладання якої студенти вивчають теорію кримінального процесу, кримінально-процесуальне право і кримінально-процесуальну діяльність.
Стадії в суворо визначеній послідовності змінюють одна одну і тісно пов'язані між собою:
1) досудове розслідування;
2) підготовче провадження;
3) судовий розгляд;
4) провадження в суді апеляційної інстанції (апеляційне провадження);
5) виконання судових рішень;
6) провадження в суді касаційної інстанції (касаційне провадження);
7) провадження у Верховному Суді України;
8) провадження за нововиявленими обставинами.
Процесуальні гарантії - це передбачені кримінально-процесуальним законом засоби забезпечення досягнення завдань кримінального судочинства й охорони прав і законних інтересів суб'єктів, які беруть у ньому участь. Такими засобами є:
1) кримінально-процесуальна форма (є найважливішою процесуальною гарантією правильного порушення кримінальних справ, їх успішного розслідування, судового розгляду і вирішення, а також гарантією прав особи в кримінальному процесі);
2) засади (принципи) кримінального провадження;
3) дотримання процесуальних строків;
4) процесуальні обов'язки суб'єктів кримінального провадження;
5) заходи кримінально-процесуального примусу;
6) право на захист;
7) право на оскарження процесуальних дій і рішень органів розслідування, суду.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?