Курсова робота «Основні тенденції та фактори формування глобальних інвестиційних потоків», 2012 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 29.09.2013 18:26 · від Ar-man · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Теоретичні засади міжнародного інвестування 5 1.1. Поняття, об’єкти, види та форми іноземних інвестицій 5 1.2. Основні теорії прямих іноземних інвестицій 11 2. Основні тенденції сучасної міжнародної інвестиційної діяльності 19 2.1. Тенденції зміни глобальних потоків прямих іноземних інвестицій 19 2.2. Аналіз регіональних тенденцій глобальної інвестиційної діяльності 28 3. Участь україни в глобальних інвестиційних процесах 33 3.1. Аналіз потоків ПІІ в економіку України 33 3.2. Шляхи покращення інвестиційного клімату України 35 Висновки 39 Список використаної літератури 44 Додаток 1 46 Додаток 2 48 Додаток 3 49 Додаток 4 50

Висновок

В рамках курсової роботи розкрито теоретичні засади міжнародної інвестиційної діяльності; комплексно проаналізовано основні тенденції та фактори формування глобальних інвестиційних потоків в останні роки; досліджено участь України в глобальних інвестиційних процесах та розроблено ряд практичних рекомендацій щодо покращення інвестиційного клімату в Україні.
Світовий досвід свідчить, що найкоротшим шляхом піднесення на якісно новий рівень розвитку продуктивних сил країни є оптимальне використання іноземних інвестицій у різноманітних організаційно-правових формах.
В умовах динамічного та мінливого стану світової економіки, глобалізації та інтеграції надзвичайно важливою задачею є визначення основних тенденцій розвитку міжнародної інвестиційної діяльності та з’ясування її обсягів та масштабів в міжнародній фінансовій діяльності. Серед останніх тенденцій глобальних інвестиційних потоків можна відмітити такі.
1. Безсумнівно, світова фінансово-економічна криза значно вплинула як на динаміку, так і на географію світових інвестиційних потоків. Останні статистичні дані свідчать про те, що світова економіка ще не досягла докризових показників інвестиційних потоків.
Глобальний притік ПІІ у 2012 році знизився на 18% - до 1,3 трлн дол. США в порівнянні з показником 2011 року. Це відбулося на загальному фону погіршення макроекономічного становища та невизначеності інвесторів.
Разом з цим, основні прогнози свідчать про поступове відновлення потоків ПІІ, так зване «відкладене відновлення». Аналіз можливостей ТНК свідчить про наявність фінансових ресурсів, які потенційно могли б це забезпечити.
2. Аналіз галузевої структури ПІІ показує домінування в інвестиційних потоках інвестицій в обробну промисловість на фоні випереджальних темпів зростання інвестицій в первинний сектор та сектор послуг.
3. Вартість заявлених проектів greenfield знижується четвертий рік поспіль впавши до найнижчого рівня частки за всю історію. Тим не менше, на інвестиції «з нуля» як і раніше припадає дві третини вартості глобальних інвестицій.
Вартість транскордонних ЗіП впала на 41%, на найнижчий рівень з 2009 року. Це стало відображенням глобальної макроекономічної невизначеності та високого рівня невпевненості корпорацій, особливо у розвинутих країнах (в першу чергу в країнах Європи).
4. У 2012 році потоки ПІІ в розвинуті країни різко скоротилися. Із загального зниження потоків ПІІ протягом 2012 року майже на 300 млрд. дол. США, 90% зниження припадає на розвинуті країни. Аналіз ситуації в країнах, що розвиваються, дозволяє зазначити, що вони зберегли певну стійкість своєї динаміки. Таким чином у 2012 році цими країнами було поглинуто на рекордні 130 млрд. дол. США більше ПІІ, ніж розвиненими країнами.
Аналіз глобальних інвестиційних потоків в розвинуті країни показує різке скорочення обсягів залучення ПІІ в країни Європи та США.
Загалом, спостерігається скорочення припливу ПІІ майже у всі країни Європейського Союзу. Це можна пояснити економічними та фінансовими проблемами ЄС, які змушують інвесторів обережно ставитись до вкладання коштів в економіки країн-членів.
Зниження припливу інвестицій в Сполучені Штати Америки на 35,3% багато у чому пояснюється падінням продажів в рамках ЗіП. Не дивлячись на таке скорочення інвестиційних потоків, у 2012 році країна все ще залишається найбільшим отримувачем ПІІ в світі, залучивши до своєї економіки 146,7 млрд. дол. США.
Інша розвинута країна, Японія, вже третій рік поспіль відчуває відтік ПІІ з економіки.
5. Серед тенденцій 2012 року можна зауважити скорочення притоку ПІІ в країни Азії, що розвиваються, на 9,5% в результаті зниження потоків ПІІ в більшість субрегіонів і великих економік, включаючи Китай, Гонконг (Китай), Індію, Республіку Корея, Сінгапур і Туреччину. Тим не менше, у 2012 році зафіксовано другий показник припливу ПІІ в історії і саме на Азію припадає 59% інвестицій в країни, що розвиваються.
6. В регіоні Латинської Америки та Карибського басейну в 2012 році зареєстровано зростання обсягів прямих іноземних інвестицій. Важливу роль відіграло стійке зростання цін на сировинні ресурси, що призвело до продовження стимулювання інвестицій в видобувну галузь.
Потоки ПІІ в Африку в 2012 році показали тенденцію до зростання.
7. Аналіз країн з перехідною економікою, до яких відносять і Україну, показує, що у 2012 році спостерігалося скорочення припливу ПІІ на 13%.
Основними факторами, що впливали на формування глобальних інвестиційних потоків у 2012 році були:
 новий виток фінансово-економічної кризи в розвинутих країнах світу;
 зростання економік країн, що розвиваються;
 економічна невизначеність, яка утримує основних інвесторів – ТНК – від інвестування;
 скорочення міжнародних ЗіП;
 збільшення цін на сировинні ресурси.
Аналіз участі України в глобальних інвестиційних потоках показав, що у 2012 році Україна не досягла середнього докризового рівня залучення ПІІ, хоча останні три роки спостерігається тенденція до відновлення інвестиційних потоків. Потенціал України до залучення ПІІ є у великій мірі нереалізованим через наявність проблем забезпечення сприятливого інвестиційного клімату. Серед цих проблем зазначені такі:
 бюрократія і корупція;
 недосконалість українського законодавства та його незрозумілість для іноземних інвесторів;
 недостатня кількість та якість підготовлених інвестиційних проектів та пропозицій, відсутність в регіонах України спеціалістів, здатних підготувати такі проекти;
 низька ефективність роботи Державного агентства з інвестицій та управління Національними проектами України;
 критично низька поінформованість в світі про Україну, її економічний потенціал та наявні інвестиційні проекти;
 загальна складність процедури організації бізнесу в Україні.
В рамках роботи запропоновано можливі варіанти вирішення зазначених проблем для покращення інвестиційного клімату в Україні, а саме:
1. Заохочення якісної роботи чиновників та застосування жорстких засобів контролю за законністю їх діяльності.
2. Проведення ревізії існуючого законодавства у сфері інвестиційної діяльності на предмет відповідності законодавчих актів меті, задля якої вони приймались і, за необхідності, внесення відповідних змін, спираючись на позитивний іноземний досвід.
3. Підвищення мотивації до роботи в органах державної влади з одночасним проведенням відповідного навчання спеціалістів щодо розроблення інвестиційних проектів та пропозицій.
4. Реформування Державного агентства з інвестицій та управління Національними проектами України для покращення інвестиційного клімату шляхом концентрації інформації та ресурсів необхідних для координації державної інвестиційної політики.
5. Маркетингове обслуговування інвестиційних проектів, донесення інформації до потенційних інвесторів за допомогою забезпечення скоординованих дій дипломатичних представництв України за кордоном, торгово-промислової палати України, місцевих органів державної влади із просування вітчизняних інвестиційних проектів, проведення презентацій та участі в інвестиційних форумах за кордоном.
6. Спрощення процедур організації та ліквідації бізнесу з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду, що дозволить скоротити витрати часу та коштів потенційних інвесторів на організацію бізнесу в Україні.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?