Курсова робота «Гра як метод виховання молодших школярів», 2011 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 19.09.2013 19:37 · від Леся · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ I. Проблема гри в теорії і практиці виховання. 6 1.1. Видатні педагоги про значення гри у виховному процесі.6 1.2. Класифікація ігор.7 1.3. Виховні можливості та педагогічні цінності гри.12 1.3.1. Творча гра, її значення й особливості використання у виховному процесі.16 1.3.2. Сюжетно-рольова гра та її значення у виховному процесі. 20 Розділ II. Дослідно-експериментальна перевірка виховних можливостей гри.23 2.1. Діагностика рівнів вихованості учнів. 23 2.2. Програма перевірки формувального етапу експерименту. 29 2.3. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. 33 Висновок. 37 Список використаної літератури.40 Додатки. 43

Висновок

Виховання школярів є нагальною вимогою часу, адже від стану їх вихованості у шкільні роки, особливо у молодшому шкільному віці, залежить майбутнє людини.
Аналіз психолого-педагогічної літератури, а також стану проблеми у теорії і практиці сучасної школи переконливо доводить, що сучасними вченими-педагогами і психологами розроблені концептуальні положення щодо гри як методу виховання підростаючого покоління, але відсутня цілісна методика формування рівня вихованості молодших школярів як у навчальній, так і позакласній діяльності.
Особистість дитини формується і розвивається під впливом багатьох факторів: об’єктивних і суб’єктивних; природних і суспільних; внутрішніх і зовнішніх; незалежних і залежних від волі і свідомості людей, які діють стихійно або на науковій основі у відповідності до поставленої мети виховання. Сучасне виховання базується на системі цінностей, які через культуру, традиції, філософію, релігію вказують на вектор виховних зусиль, формують виховний ідеал.
Застосування гри як методу виховання покликане формувати в особистості когнітивні, нормативні та поведінкові норми, вміння міркувати, аналізувати, ставити питання, шукати власні відповіді, аналізувати проблеми, робити власні висновки, брати участь у виховних заходах, набувати вмінь та навичок адаптації, захищати свої інтереси, поважати інтереси і права інших, самореалізовуватися тощо.
Проведене дослідження показало, що формування культури поведінки учнів початкових класів правомірно розглядати в якості ефективного підходу до розв'язання проблеми вдосконалення виховного процесу в сучасних умовах початкової ланки освіти.
У здійсненому дослідженні було визначено стан проблеми в педагогічній теорії та шкільній практиці; уточнено зміст морального виховання, його складові та завдання; розглянуто особливості формування моральної свідомості учнів. Особливу увагу звернено на сукупність феномену "культури поведінки". Виявлені етапи її формування в учнів початкових класів.
У дослідженні визначено, що основними дидактичними умовами, які забезпечують ефективність формування культури поведінки на уроках і в позаурочний час початкової ланки освіти є:
- врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів початкових класів;
- єдність вимог зі сторони шкільного колективу;
- систематичність виховної роботи;
- культура поведінки вчителя;
- співпраця з сім'єю;
- опора на життєвий досвід учнів.
Дуже важливим фактором при формуванні культури поведінки є такі прийоми роботи як розповідь, бесіда, спостереження, читання літератури на моральні теми, ігри, перегляд діафільмів та кінофільмів. Всі вони займають не останнє місце і не позбавляють школярів живого спілкування з рідною природою, пам'ятками культури та архітектури, тощо.
Визначну роль надано характеристиці психологічних особливостей молодшого школяра та обґрунтуванню її врахування при формуванні культури поведінки.
Основними критеріями, за якими визначається рівень знань вихованців про культуру поведінки, її моральні основи, є:
- повнота і точність;
- усвідомленість, глибина розуміння;
- потреба в систематичному поповненні знань;
- уміння застосовувати здобуті знання у повсякденному житті.
У процесі діагностичного аналізу сформованості в учнів рівня вихованості в Білоцерківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів встановлено, що в експериментальному класі високий рівень мають 17% школярів, середній – 44%, низький - 39%, відповідно у контрольному - 19% школярів з високим рівнем вихованості, 46% - з середнім і 35% з низьким. Як бачимо майже не існує істотної відмінності.
Поглиблене вивчення аспектів виховного процесу у початковій школі показало, що проблема формування культури поведінки виступає важливою ланкою системи роботи щодо всебічного розвитку молодших школярів.
Якісний і кількісний аналіз матеріалів підсумкового зрізу засвідчив, що в експериментальному класі високий рівень вихованості сформовано у 33% учнів, середній - у 59% та низький - 8%.
Результати теоретико-експериментального дослідження дали можливість визначити наступні методичні рекомендації:
- максимально використовувати потенціал навчальних предметів;
- урізноманітнювати методи і форми виховання моральних основ культури поведінки, зокрема використовувати сюжетно - рольові ігри, інсценізації, ігри - бесіди, обговорення оповідань, діафільмів і кінофільмів;
- підтримувати тісний контакт з батьками: ( бесіди, батьківські збори);
- доцільно ввести в роботу по формуванню культури поведінки етичну скарбничку;
- систематично використовувати виховні можливості народної педагогіки;
- дотримуватись вчителем єдиних вимог до учнів щодо формування культури поведінки.
Дослідження підтвердило,що дійсно, виховний процес став значно ефективнішим при дотриманні визначених педагогічних умов формування культури поведінки молодших школярів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?