Курсова робота «Формування соціального пакета на підприємстві», 2012 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 16.09.2013 10:49 · від Светлана · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ І. Соціальний пакет у системі мотивації персоналу 5 1.1. Сутність і структура соціального пакета 5 1.2. Підходи до формування соціального пакета на підприємстві 7 1.3. Характеристика та призначення програм соціального страхування 9 Розділ ІІ. Аналіз та оцінка ефективності соціального пакета на підприємстві 14 2.1. Аналіз порядку установлення соціальних виплат і компенсацій на підприємстві 14 2.2. Оцінка конкурентоспроможеності соціального пакету 22 Розділ ІІІ. Пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності соціального пакету на підприємстві 28 3.1. Пропозиції щодо удосконалення структури соціального пакету та практики установлення соціальних виплат і компенсацій 28 3.2. Обгрунтування пропозицій щодо запровадження програм соціального страхування персоналу на підприємстві 34 Висновки 37 Список літератури 40

Висновок

Дослідження роботи проведено на прикладі АТ «Донецьк Хліб Трейд»
Метою дослідження є визначення теоретичних засад формування соціального пакету підприємства, провести аналіз соціальної організації праці та конкурентоспроможності наявного соціального пакету АТ «Донецьк Хліб Трейд».
Слід мати на увазі, що аналізу соціального пакету на АТ «Донецьк Хліб Трейд» приділяється незначна увага. На основі аналізу даних, що отримані відділом кадрів підприємства в результаті проведення опитування працівників підприємства, можна зробити висновки про покращення соціальної організації праці на підприємстві підприємства на протязі 3-х років. На наш погляд, з метою виявлення реального стану соціального пакету організації необхідно здійснювати його аналіз за наступними напрямками: використання робочого часу, підготовка кадрів, регламентація праці в управлінні, завантаження працівників, плановості та якості роботи, організація робочих місць, санітарно-гігієнічні умови, психологічне середовище, стабільність кадрів, трудові дисципліни.
В соціальному пакеті важливу роль відіграє рівень оплати праці працівників. Фонд оплати праці у 2011 році в порівнянні з 2009 роком збільшився на 9,3% за рахунок зростання основної заробітної плати на 13,4%, при цьому додаткова заробітна плата знизилася на 3,6% і практично вдвічі знизився рівень компенсацій та платежів. Щодо структури фонду оплати праці, то основна заробітна плата складає 80% фонду оплати праці, додаткова заробітна плата – 20%. Отже, компанія не використовує повністю резерви стимулювання праці.
Так, значення якості соціальної організації праці зросло на 17,3%. Зростання відбулося за всіма елементами соціальної організації праці. Зростання рівня організації в частині поділу управлінської праці на 12,5% спричинено переформатуванням системи управління компанією. У 2009 році рівень організації й обслуговування робочих місць мав низьке значення в 5,2 бали. У 2011 році значення цього показника підвищилося до 6,7 балів. Досить низьке значення має рівень забезпечення здорових і безпечних умов праці. Недосконале стимулювання праці спричинило низькі значення показника системи стимулювання праці.
До позитивних рис соціальної організації праці можна віднести розміщення кадрів; добір, підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів; зміцнення дисципліни праці, розвиток трудової активності й ініціативи; проектування трудових процесів і методів їх здійснення. Рівень цих показників наближається до нормативного значення в 10 балів.
Загальний показник рівня соціальної організації праці має високе значення 0,86. Цей показник дає характеристику загального стану соціальної організації праці.
Підсумовуючи можна стверджувати, що загальний рівень соціальної організації праці підприємства задовільний. Проте існують слабкі місця (усунення яких дасть змогу покращити рівень соціальної організації праці та рівень продуктивності праці), до яких належать: зниження коефіцієнту стабільності персоналу; недостатній рівень оплати праці працівників підприємства; незадовільний рівень організації і обслуговування робочих місць; низький рівень забезпечення здорових і безпечних умов праці; низький рівень системи стимулювання праці працівників; значні втрати робочого часу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?